vstup17 terminy 

Дубенський коледж РДГУ запрошує на навчання

на основі базової загальної середньої освіти (9 класів)

за спеціальностями:

013 «Початкова освіта». Кваліфікація: учитель з початкової освіти

       Додаткова кваліфікація:

            учитель інформатики в початковій школі;

            учитель іноземної мови в початкових класах (англійська, німецька);

            керівник дитячого художнього колективу;

            організатор роботи з учнівськими об’єднаннями.

Вступні екзамени: українська мова (диктант); біологія (тестові випробування).

 

012 «Дошкільна освіта». Кваліфікація: учитель з дошкільного вихованння

       Додаткова кваліфікація:

             керівник фізичного виховання в дошкільному закладі.

Вступні екзамени: українська мова (диктант); біологія (тестові випробування).

 

231 «Соціальна робота». Кваліфікація: соціальний педагог.

       Додаткова кваліфікація:

              організатор роботи з учнівськими об’єднаннями.

Вступні екзамени: українська мова (диктант); біологія (тестові випробування).

 

Денна форма навчання — 3 роки 10 місяців.

Випускникам видається диплом державного зразка.

      Фінансування підготовки фахівців у Дубенському коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється:

 • за рахунок видатків державного бюджету — за державним замовленням;
 • за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

Перелік документів для вступу

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:  До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 • документ, що   посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»);
 • свідоцтво про народження   —   для осіб,   які   за   віком   не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (паспорт);
 • документ   державного   зразка (оригінал) про   раніше   здобутий освітній рівень (свідоцтво про базову загальну середню освіту) , на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, зарахування за квотами(за наявності).
 
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень (свідоцтво про базову загальну середню освіту), на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (свідоцтво про народження, паспорт);
 • ідентифікаційний код;
 • папка для паперів;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Програми вступних випробувань

ПРОГРАМА

вступних іспитів з української мови

на основі базової загальної середньої освіти

 

галузь знань 01 Освіта

спеціальність 012 Дошкільна освіта

спеціальність 013 Початкова освіта

 

галузь знань 23 Соціальна робота

спеціальність 231 Соціальна робота

 

 

завантаження  ЗАВАНТАЖИТИ  

 

 

 

 

ПРОГРАМА

вступних іспитів з біології

на основі базової загальної середньої освіти

 

галузь знань 01 Освіта

спеціальність 012 Дошкільна освіта

спеціальність 013 Початкова освіта

 

галузь знань 23 Соціальна робота

спеціальність 231 Соціальна робота

 

 

завантаження

ЗАВАНТАЖИТИ

 

 

 

 

Наказ про створення приймальної комісії коледжу на 2017 рік

Детальніше: Наказ про створення приймальної комісії коледжу на 2017 рік

Урядовий портал Національна дитяча гаряча лінія Національна гараяча лінія
Видавництво Педпреса
Міністерство освіти і науки України