Обсяг державного замовлення

 Планові показники державного замовлення МОН для підготовки фахівців

Спеціальність 

 Обсяг державного замовлення  Ліцензований обсяг
012 Дошкільна освіта
25 50
013 Початкова освіта 
75
160
231 Соціальна робота 
 10  25