Перелік документів для вступу

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:  До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
  • документ, що   посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»);
  • свідоцтво про народження   —   для осіб,   які   за   віком   не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (паспорт);
  • документ   державного   зразка (оригінал) про   раніше   здобутий освітній рівень (свідоцтво про базову загальну середню освіту) , на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, зарахування за квотами(за наявності).
 
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень (свідоцтво про базову загальну середню освіту), на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (свідоцтво про народження, паспорт);
  • ідентифікаційний код;
  • папка для паперів на зав'язках;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.