Правила прийому

pp2023 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету» в 2023 році

 

Додатки до правил прийому до Відокремленого структурного підрозділу "Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету" в 2023 році

 

Додаток 1. Перелік акредитованих освітніх програм, підтверджених сертифікатами про акредитацію відповідних спеціальностей

Додаток 2. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом для здобуття освіти, ліцензовані обсяги і нормативні терміни навчання

Додаток 3. Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) для вступу на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) для вступу на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Додаток 5. Порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені  у ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету»

Додаток 6. Умови поселення абітурієнтів, кількість вільних місць у гуртожитку, умови та гарантії поселення студентів до гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету»

polml2023 polsb2023