ПМК соціальної педагогіки

Проблеми, над якими працює комісія: науково-педагогічні та соціально-педагогічні проблеми, які тісно пов'язані з професійною підготовкою студентів напряму «Соціальна педагогіка».
Підготовка ведеться за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст -„Соціальний педагог", додаткова спеціалізація - організатор роботи з молодіжними об'єднаннями.
Комісія здійснює підготовку майбутнього соціального педагога відповідно до змісту напрямів соціально-педагогічної діяльності: соціально-реабілітаційного, інформаційно-профілатичного, діагностичного, консультативного, психолого-терапевтичного, освітньо-дозвіллєвого, профорієнтаційного та охоронно-захисного.
Практична підготовка студентів здійснюється на базі навчальних закладів; позанавчальних установ; соціальних служб (центри соціальних служб для молоді, соціальні служби у справах неповнолітніх, соціально-реабілітаційні центри для неповнолітніх); державних установ (управління освіти; сім'ї та молоді, спорту).

 

 

Звіт про роботу предметно-методичної комісії за підсумками 2014-2015 навчального року