ПМК Дошкільної педагогіки і психології з окремими методиками

naydaГолова комісії викладачів дошкільної педагогіки і психології з окремими методиками: Найда Руслана Григорівна

Проблеми, над якими працює комісія: модернізація освітньої діяльності на основі інтеграції традиційних та інноваційних педагогічних технологій із урахуванням вимог Болонського процесу.

Комісія викладачів дошкільної педагогіки, психології та окремих методик здійснює професійну підготовку вихователів дошкільних закладів, підготовку спеціалістів із додаткової кваліфікації «організатор фізичного виховання в дошкільному закладі».

Головні напрямки роботи комісії:

–       навчально-методична діяльність;

–       позааудиторна робота;

–       організаційно-виховна робота;

–       робота із підвищеннюя рівня педагогічної кваліфікації;

–       контроль за виконавчою та трудовою дисципліною.

Традиційними у роботі комісії стали науково-практичні конференції, педагогічні читання, предметно-методичні тижні, відкриті заняття, творчі звіти, конкурси педагогічної майстерності тощо.

 

Звіт про роботу предметно-методичної комісії за підсумками 2014-2015 навчального року