bondarchuk

Голова комісії викладачів української та російської філології: Бондарчук Ірина Володимирівна,
викладач української мови та методики навчання української мови
спеціаліст вищої категорії
Проблеми, над якими працює комісія: підвищення ролі предметно-методичних комісій в організації навчального процесу, впровадження модульно-рейтингової технології навчання, модернізації підготовки педагогічних кадрів з урахуванням вимог Болонського процесу, модернізації освітньої діяльності на основі інтеграції традиційних та новітніх навчальних технологій, створенні нового покоління дидактичних засобів, забезпеченні професійно-особистісного розвитку майбутнього педагога.
Мета роботи викладачів комісії – формування національно-мовної особистості зі свідомим ставленням до мови, розвиненим інтелектом, а отже, й мовленнєвою пам’яттю, мовним чуттям, створення оптимальних умов для розвитку творчого потенціалу особистості. Викладачі прагнуть допомогти студенту стати самодостатнім носієм мови, який володіє необхідною сумою лінгвістичних знань і має практичні навички активної роботи зі словом.
Важливим завданням праці викладачів комісії є створення єдиного мовного режиму коледжу.
Методологічну основу роботи комісії складають особистісно-діяльнісний та системно-цілісний підходи до розгляду функціонування системи «суб’єкт – суб’єкт» на заняттях мови та літератури.
Щороку вже більше 30 років поспіль викладачі проводять загальноміський захід, присвячений вшануванню пам’яті Т. Г. Шевченка. Регулярно відбуваються зустрічі з письменниками.

 

Звіт про роботу предметно-методичної комісії за підсумками 2014-2015 навчального року