ПМК загальної педагогіки та психології

omelchuk

Голова комісії викладачів загальної педагогіки та психології: Омельчук Володимир Васильович,
викладач психології та педагогіки
спеціаліст вищої категорії
доцент кафедри педагогіки
кандидат педагогічних наук
Проблеми, над якими працює комісія: модернізація підготовки педагогічних кадрів з урахуванням вимог Болонського процесу.
Організація навчально-виховного процесу ґрунтується на формуванні пізнавальної діяльності студентів, особистісно-орієнтованому підході у вихованні студентів.
Вся методична робота спрямовується на розв’язання таких завдань:
– вивчення і використання у практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки;
– розвиток ініціативи, творчості, новаторських пошуків педагогів;
– підготовка і проведення заходів, спрямованих на удосконалення навчально-виховного процесу;
Робота комісії будується за такими напрямками:
– співпраця «дитячий садок – початкова школа – педколедж – університет»;
– впровадження перспективного педагогічного досвіду.
Викладачі є ініціаторами проведення семінарів, наукових дискусій, педагогічних читань, конференцій.

 

Звіт про роботу предметно-методичної комісії за підсумками 2014-2015 навчального року