Акредитація і ліцензування:
Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" зі спеціальності 5.01010201 "Початкова освіта" галузі знань 0101 "Педагогічна освіта" у Дубенському коледжі Рівненського державного гуманітарного університету
Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" зі спеціальності 5.01010101 "Дошкільна освіта" галузі знань 0101 "Педагогічна освіта" у Дубенському коледжі Рівненського державного гуманітарного університету
Положення:
Положення про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в Дубенському коледжі РДГУ
Положення про Дубенський коледж Рівненського державного гуманітарного університету
Положення про організацію освітнього процесу у Дубенському коледжі РДГУ
Положення про педагогічну раду Дубенського коледжу РДГУ
Положення про методичну раду
Положення про адміністративну раду
Положення про Центр сприяння працевлаштуванню випускників Дубенського коледжу РДГУ
Положення про систему внутріколеджового контролю
Положення про проведення атестації знань студентів
Положення про комісію з персонального розподілу молодих спеціалістів Дубенського коледжу РДГУ
Положення про порядок працевлаштування випускників Дубенського коледжу РДГУ
Положення про відділення Дубенського коледжу РДГУ
Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у Дубенському коледжі РДГУ
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення
Положення про організацію педагогічної практики в Дубенському коледжі РДГУ
Положення про приймальну комісію Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету
Положення про апеляційну комісію Дубенського коледжу РДГУ
Положення про освітній моніторинг у Дубенському коледжі РДГУ
Положення про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної комісії у Дубенському коледжі РДГУ

Положенняпро первинну об'єднану профспілкову організацію Дубенського коледжу РДГУ

Положення про академічну доброчесність в Дубенському коледжі Рівненського державного гуманітарного університету

Положення про відокремлений структурний підрозділ «Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету»

Правила внутрішнього трудового розпорядку

УВАГА! ОБГОВОРЕННЯ!

 

Положення про порядок розроблення та реалізації освітньо-професійних програм

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників

Положення про внутрішню систему оцінювання якості освіти

Положення про керівника академічної групи у ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»
Положення про студентське наукове товариство «Золота сова» у ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»
Положення про виховну роботу у ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»
Положення про про студентське самоврядування ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»
Положення про вибори Голови студентської ради ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»
Положення про кращу кімнату гуртожитка ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»
Положення про про студентську раду гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»

Положення про організацію освітнього процесу у відокремленому структурному підрозділі «Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету»

Положення про особливості користування гуртожитком ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»Положення про особливості користування гуртожитком ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»
Положення про педагогічну раду
Положення про методичну раду
Положення про відділення ВСП «Дубенський педагогічний ФК РДГУ»
Положення про циклову комісію
Положення про організацію педагогічної практики
Положення про психологічну службу
Положення про навчальні кабінети
Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним навчальним планом
Положення про порядок забезпечення доступу до публічної інформації
Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у ВСП «Дубенський педагогічний ФК РДГУ»
Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін
Положення про освітній моніторинг у ВСП «Дубенський педагогічний ФК РДГУ»
Положення про >систему внутріколеджового контролю
Положення про проведення атестації знань студентів
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення
Положення про >порядок відрахування та поновлення на навчання
Положення про стипендіальну комісію ВСП «Дубенський педагогічний ФК РДГУ»
Положення про порядок призначення академічної стипендії
Положення про приймальну комісію
Положення про апеляційну комісію
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів фахової передвищої (вищої) освіти
Положення про студентський гуртожиток
Положення про студентську раду гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний ФК РДГУ»
Положення про підрозділ сприяння працевлаштуванню випускників ВСП «Дубенський педагогічний ФК РДГУ»
Положення про комісію з персонального розподілу молодих спеціалістів ВСП «Дубенський педагогічний ФК РДГУ»
Положення про структуру навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни
Положення про протидію булінгу
Положення про первинну об’єднану профспілкову організацію ВСП «Дубенський педагогічний ФК РДГУ»
Положення про бібліотеку
Рішення педагогічної ради
Рішення педагогічної ради за 2014-2015 навчальний рік
Рішення педагогічної ради за 2015-2016 навчальний рік
Витяг з протоколу засідання педагогічної ради "Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти"
Накази:
Про створення адміністративної ради коледжу на 2015-2016 н.р.
Про затвердження складу педагогічної ради коледжу на 2021-2022 н.р.
Про розподіл посадових обов'язків з питань організаційної роботи з охорони праці
Про створення приймальної комісії коледжу на 2017 рік
Про затвердження Змін до Правил прийому до Дубенського коледжу РДГУ в 2016 році
Про затвердження Положення про апеляційну комісію Дубенського коледжу РДГУ та її персонального складу
Про створення предметних екзаменаційних комісій та комісій для проведення співбесід
Про призначення директорів коледжів РДГУ
Про перейменування
Про упорядкування оплати праці працівників коледжу в умовах воєнного стану
Абітурієнту:
Ліцензія
Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти (2019 рік)
Сертифікати про акредитацію (молодший спеціаліст)

Сертифікати про акредитацію

(згідно з переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти затверджений постановою КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266)

Правила прийому - 2015
Додатки до правил прийому - 2015
Правила прийому - 2016 із змінами від 30 червня 2016 року (відповідно до наказу МОН України №622 від 06 червня 2016 року)
Інформаційні таблиці до Правил прийому у 2016 році
Правила прийому -2017
Правила прийому 2018
Правила прийому 2019
Правила прийому 2020
Нормативно-правова база стипендіального забезпечення:
Правила призначення академічних стипендій в Дубенському коледжі РДГУ
Порядок формування рейтингу успішності студентів Дубенського коледжу РДГУ для призначення академічних стипендій
Наказ "Про затвердження рішення педагогічної ради щодо стипендіального забезпечення студентів"
Наказ "Про внесення змін до наказу №92 осн/д "Про створення стипендіальної комісії"
Рейтинговий список студентів 1 курсу за результатами набраних конкурсних балів у вступній кампанії 2021 року
Рейтинг студенттів відділенння початкової освіти за результатами 1 семестру 2021-2022 навчального року
Рейтинг студентів відділеня дошкільної освіти за результатами 1 семестру 2021-2022 навчального року
Рейтинг студентів відділення соціальної педагогіки за результатами 1 семестру 2021-2022 навчального року
Звіти керівника закладу освіти

Звіт директора про забезпечення якості підготовки фахівців за освітніми програмами молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» в умовах імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту» у 2020-2021 навчальному році та завдання на 2021-2022 навчальний рік.

Проєкт рішення засідання педагогічної ради
Фінансові звіти про діяльність закладу освіти:
2015 рік
Штатний розпис на 2015 рік
Кошторис - 2015
Річний план закупівель на 2015 рік
Звіти про надходження та використання коштів у 2015 році (у розрізі програм)
Розрахунок вартості навчання студента на 2014- 2015 навчальний рік
2016 рік
Штатний розпис на 2016 рік
Кошторис - 2016
Річний план закупівель на 2016 рік
Звіти про надходження та використання коштів у 2016 році (у розрізі програм)
Розрахунок вартості навчання студента на 2015 - 2016 навчальний рік
Розрахунок вартості проживання студента в гуртожитку на 2015 - 2016 навчальний рік
2017 рік
Штатний розпис на 2017 рік
Кошторис - 2017
Річний план закупівель на 2017 рік
Звіти про надходження та використання коштів у 2017 році (у розрізі програм)
План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2017 рік
План використання бюджетних коштів на 2017 рік
Розрахунок вартості проживання студента в гуртожитку на 2016-2017 навчальний рік
Розрахунок вартості навчання студента на 2016 - 2017 навчальний рік
2018 рік
Штатний розпис на 2018 рік
Кошторис - 2018
Річний план закупівель на 2018 рік
Звіти про надходження та використання коштів у 2018 році (у розрізі програм)
План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2018 рік
План використання бюджетних коштів на 2018 рік
Розрахунок вартості проживання студента в гуртожитку на 2018-2019 навчальний рік
Розрахунок вартості навчання студента на 2018 - 2019 навчальний рік
2019 рік
Штатний розпис на 2019 рік
Кошторис - 2019
Річний план закупівель на 2019 рік
Звіти про надходження та використання коштів у 2019 році (у розрізі програм)
План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2019 рік
План використання бюджетних коштів на 2019 рік
Розрахунок вартості проживання студента в гуртожитку на 2019-2020 навчальний рік
Розрахунок вартості навчання студента на 2019 - 2020 навчальний рік
2020 рік
Штатний розпис на 2020 рік
Кошторис - 2020
Річний план закупівель на 2020 рік
Звіти про надходження та використання коштів у 2020 році (у розрізі програм)
План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2020 рік
План використання бюджетних коштів на 2020 рік
Розрахунок вартості проживання студента в гуртожитку на 2020-2021 навчальний рік
Розрахунок вартості навчання студента на 2020 - 2021 навчальний рік
2021 рік
Штатний розпис на 2021 рік
Кошторис - 2021
Річний план закупівель на 2021 рік
Звіти про надходження та використання коштів у 2021 році (у розрізі програм)
План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2021 рік
План використання бюджетних коштів на 2021 рік
Розрахунок вартості проживання студента в гуртожитку на 2021-2022 навчальний рік
Розрахунок вартості навчання студента на 2021 - 2022 навчальний рік

2022 рік

Штатний розпис на 2022 рік
Кошторис - 2022
Звіти про надходження та використання коштів у 2022 році (у розрізі програм)
План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2022 рік
План використання бюджетних коштів на 2022 рік
Тендерна документація із закупівлі електроенергії
Тендерна документація із закупівлі пари та гарячої води
Договори оренди державного майна
Договір оренди державного майна
Різне:
Колективний договір між адміністрацією та об'єднаним профспілковим комітетом Дубенського коледжу РДГУ на 2017 - 2020 роки
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету

Звіт з фізичного виховання та захисту Вітчизни Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету за 2015-2016 навчальний рік

Щодо вартості виготовлення документів про вищу освіту державного зразка у 2015 році
Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу закладівзагальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектівпідручників для 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти

 

 
 
 
 

Доступ до публічної інформації

Дубенський коледж РДГУ надає публічну інформацію керуючись Законом України “Про доступ до публічної інформації” та Указом Президента України “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”
Надання публічної інформації коледж здійснює у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:
1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:
форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

- Від фізичної особи;
-
Від юридичної особи;
-
Від об’єднань громадян;
-
Форма для подання інформаційного запиту у електронному виді.

(Завантажити зразки...)

Адреса коледжу для подання інформаційного запиту:
35600, м. Дубно, вул. Шевченка, 54
тел./факс (03656) 4-25-55

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Положення про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у

Дубенському коледжі РДГУ (Затверджено наказом "Про забезпечення доступу до

публічної інформації від 30.01.2012р. №17-осн/д).  

(Завантажити...)