Інтегрована програма «Джерело»

         У Дубенському коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється системний підхід до теоретичної та практичної підготовки студентів, важливою складовою якого є різні види педагогічної та соціально-педагогічної практики.

         Педагогічна практика, опираючись на педагогічну теорію, наповнює її живим змістом. Ф.А.-В. Дістервег зазначав: «Не в кількості знань полягає освіта, а в повному розумінні й в майстерному застосуванні всього того, що знаєш».

         В умовах національної системи загальної освіти важливого значення набуває діяльність, яка характеризується системним експериментуванням, апробацією та застосуванням інновацій в освітньому процесі.

         Дубенський коледж Рівненського державного гуманітарного університету на сучасному етапі працює в режимі розвитку, а тому прагне до втілення саме системних інновацій.

         Адміністрація та педагогічний колектив коледжу перебувають у постійному творчому пошуку ефективних шляхів розв’язання різноманітних педагогічних проблем, інноваційних підходів до організації практичної підготовки студентів.

         У листі МОН України від 07.02.09 № 1/9-93 «Про практичну підготовку студентів у вищих навчальних закладах» та в новій редакції Положення про практику, основою якого має стати  принцип «Бази практики – майбутнє місце роботи», чітко визначені пріоритетні завдання практичної підготовки майбутніх фахівців:

-       розвивати у студентів професійно-практичні компетенції: соціальні, професійні, методичні, особисті;

-       впроваджувати в навчальний процес новітні системи практичної підготовки студентів;

-       формувати системи зв’язків між навчальним закладом і базами практики для набуття студентами практичних умінь і навичок.

         Виникає думка, як в сучасних умовах організувати роботу з керівниками практики, студентами, щоб майбутні вихователі, вчителі, соціальні педагоги, керівники практики відчували ситуацію успіху, динаміку професійного росту, задоволення від роботи, потребу в самоосвітній діяльності.

         Відповіддю на це є створення інтегрованої програми професійно-практичної підготовки студентів «Джерело» творчим колективом керівників практики.         

         Інтегрована програма «Джерело» професійно-практичної підготовки студентів спеціальностей: 5.01010201 «Початкова освіта», 5.01010101 «Дошкільна освіта», 5.01010601 «Соціальна педагогіка»  орієнтована на керівників педагогічної практики коледжу та керівників від баз практики, викладачів, студентів, яка базується на Державних документах: Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті, Державному стандарті початкової загальної освіти, Державному стандарті дошкільної освіти України, Програмі розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»,Указі Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» і побудована на принципах системності, оптимізації, зв'язку теорії з практикою, принципі єдності навчання і самонавчання, виховання і самовиховання, розвитку і саморозвитку.

         Мета програми: створення системи навчально-практичної підготовки студентів шляхом впровадження в навчально-виховний процес інноваційних моделей  особистісно професійного становлення молодшого спеціаліста через реалізацію принципу наступності та формування соціальної компетентності в системі «Педагогічний коледж — навчальний заклад».

     Шляхи реалізації програми:

-       підготовка та виховання педагогічних кадрів, здатних працювати на засадах інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу, власного творчого безперервного професійного зростання;

-       апробація сучасних науково-методичних концепцій, виявлення та впровадження освітніх продуктивних технологій навчання і виховання, які забезпечують формування соціальних компетентностей;

-       діагностика здібностей, нахилів, рівня сформованості когнітивно-технологічного, методичного, комунікативно-ситуативного й інших компонентів професійної компетентності майбутніх фахівців;

-       забезпечення науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу під час проходження студентами різних видів педагогічної та соціально-педагогічної практик;

-       впровадження ефективних форм спільної діяльності керівників практики коледжу та вчителів, вихователів, соціальних педагогів базових освітніх установ з метою оптимізації сфери професійної діяльності майбутніх спеціалістів шляхом проведення круглих столів, семінарів, консультацій, зустрічей, педагогічних читань, тренінгів, майстер-класів, участь у наукових, проблемних семінарах, творчих дискусіях, методичних мостах, ділових та рольових іграх, навчальних тренінгах щодо проблеми компетентнісного підходу в сучасній системі освіти;

-       вивчення досвіду роботи базових навчальних закладів з використання інноваційних технологій щодо формування соціальної компетентності вихованців, учнів та впровадження його в практичну підготовку майбутніх фахівців;

-       запровадження спільної видавничої діяльності керівників практики коледжу, керівників від баз практики, студентів, вчителів, вихователів, соціальних педагогів навчальних закладів міста;

-       вдосконалення системи зворотнього зв’язку між педагогічним коледжем та базами практики з метою отримання об’єктивної  інформації щодо оцінки професійної підготовки випускників, їх соціальної компетентності.

Загальною ідеєю компетентнісного підходу є компетентнісно-орієнтована освіта, яка спрямована на комплексне засвоєння знань та способів практичної діяльності, завдяки яким людина успішно реалізує себе в різних галузях своєї життєдіяльності.

         Відповідно до інтегрованої програми професійно-практичної підготовки студентів «Джерело» формування певної групи компетентностей забезпечується через діяльність навчально-практичних Центрів:

-       Консалтингового центру «Дошкільнятко» (керівник Голяченко М.О.);

-       Центру «Доброта» (керівники: Тимощук О.Є., Колеснікова О.М.);

-       Центру формування комунікативної компетентності (керівник                   Баковчук О.В.);

-       Центру формування екологічної культури та здоров’язбережувальних компетенцій (керівник Панасюк Є.М.);

-       Центру інтеркультурності (керівник Пелагій Т.Я.);

-       Центру формування основ естетичної культури «Домінанта» (керівник Пулик І.М.);

-       Центру життєстійкості особистості «Паросток» (керівник Волкожа О.М.);

-       Центру життєтворчості особистості (керівник Хітрова О.В.).

Засідання методичного об'єднання заступників директорів з навчально-виробничої роботи педагогічних вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації Західного регіону України

         Згідно з графіком засідань науково-методичної ради та методичних об'єднань педагогічних закладів І-ІІІ рівнів акредитації Західного регіону України на 2013-2014 н.р. на базі Дубенського коледжу РДГУ 10-12 лютого 2014р. було проведено засідання  методичного об'єднання заступників директорів з навчально-виробничої роботи педагогічних вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації Західного регіону України, у роботі якого взяли участь 11 закладів та представники базових освітніх установ міста Дубна. Організатором та координатором цього заходу була заступник директора з навчально-виробничої роботи Шевчук Ніна Павлівна.

         Програма засідання включала методичний діалог, у рамках якого відбулася презентація інтегрованої програми професійно-практичної підготовки студентів «Джерело» у Дубенському коледжі РДГУ; виставку-презентацію методичних матеріалів керівників різних видів педагогічної та соціально-педагогічної практики; практичний дайджест студентських робіт; інформаційний прес-ланч; екскурсію в Державний історико-культурний заповідник «Дубенський замок»; виховний проект календарного свята до Дня Стрітення.

         Активну участь у презентації інтегрованої програми  професійно-практичної підготовки студентів «Джерело» взяв творчий колектив керівників практики коледжу та базових навчальних закладів: Баковчук О.В., Хітрова О.В., Пулик І.М., Тимощук О.Є., Колеснікова О.М., Панасюк Є.М.,  Волкожа О.М., Голяченко М.О., Пелагій Т.Я.

         Виставка-презентація методичних матеріалів керівників різних видів педагогічної та соціально-педагогічної практики та практичний дайджест студентських робіт «Душі політ, а рук творіння» стимулювали до впровадження в практичну підготовку студентів інноваційних технологій. Кандидат педагогічних наук Найда Р.Г. ознайомила учасників з творчими доробками керівників різних видів педагогічної та соціально-педагогічної практики у коледжі. Сірман О.А., Матвійчук С.В. та студентка ІІІ-А курсу Крупко М. зуміли доступно, цікаво, професійно представити спільні надбання керівників практики та студентів-практикантів.

         Цікаво, нестандартно, захоплююче вдалося реалізувати мету виховного проекту календарного свята до Дня Стрітення студентам шкільного та дошкільного відділення під керівництвом В.М. Семещук, Г.Г. Гаврилюк та Пулик І.М.

         Мультимедійний супровід, технічну редакцію та видання методичних матеріалів на високому професійному, естетичному  рівнях забезпечили Павлунь В.С. та Багнюк К.Р. Якісну фото-, відеопідтримку надали Твердохліб О.Л., Дупак К.М.