10 листопада - Всесвітній день науки

Науково-дослідна робота учасників студентського наукового товариства (СНТ) «Золота Сова» є невід’ємним елементом навчання і виховання студентської молоді, що сприяє підвищенню якості їхньої науково-практичної підготовки.

dennayku1 dennayku2

Очолює студентське наукове товариство «Золота Сова» викладач, кандидат педагогічних наук Соколюк Олена В’ячеславівна.

Голова СНТ – Гаврилюк Сергій, студент 4-Б курсу.

Заступник голови СНТ – Крамарук Наталія, студентка 4-В курсу.

Наші студенти систематично беруть участь у всеукраїнських та міжнародних інтернет-конференціях, публікують наукові статті і тези у збірниках конференцій. За результатами наукової роботи студенти отримують іменні сертифікати.

За період цього навчального року вже понад 30 студентів Дубенського педагогічного фахового коледжу взяли участь у таких заходах:

-         Всеукраїнській науково-практичній конференції «Формування у школярів та студентської молоді нових смислів в освітньо-виховному процесі» (30 жовтня 2020 р., м. Рівне).

-         II Міжнародній науково-практичній конференції «PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHOLOGY DEVELORMENT» (25-27 жовтня 2020 р., м. Київ). Тези опубліковані у збірнику, якому присвоюється міжнародний стандартний книжковий номер ISBN.

-         Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні перспективи розвитку науки» (30-31 жовтня 2020 р., м. Київ).

-         V міжнародній науково-практичній конференції «ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH» (8-10 жовтня 2020 р., м. Мюнхен).

dennayku3 dennayku4 dennayku5

Науково-дослідні роботи, опубліковані в електронних збірниках конференцій, мали наступну тематику:

-         «Інноваційні підходи щодо формування професійних компетентностей студентів Дубенського педагогічного фахового коледжу»;

-         «Організація навчального та освітнього процесу учнів початкової школи на уроках фізичної культури з урахуванням підходів Нової української школи»;

-         «Методичні основи формування здорового способу життя учнів початкових класів»;

-         «Здоров’язберігаючі освітні технології в Новій українській школі»;

-         «Формування культури у молодших школярів з урахуванням підходів НУШ»;

-         «Організація дистанційного навчання з фізичної культури для учнів початкової школи в умовах карантину».

Молоді дослідники активно займаються самоосвітньою діяльністю, зокрема проходженням онлайн-курсів на українських платформах та ресурсах для самоосвіти вчителів:

-         український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus»;

-         «Всеосвіта»;

-         освітній проєкт «На Урок»;

-         «EDERA».

У цих проєктах взяли участь та отримали сертифікати понад 30 студентів коледжу.

Основною метою діяльності СНТ є забезпечення захисту прав та інтересів осіб, які навчаються у коледжі, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

Запрошуємо до співпраці студентів, яким до вподоби цікава інтелектуальна праця!

dennayku6