Ми – основа суспільства

Науковий досвід формується поступово. Рух у цьому напрямку починається з незначних кроків: від зацікавлення дослідника певною темою, від його «евристичних» здібностей і до наполегливої дослідницької роботи з подальшою реалізацією обраного проекту та становленням наукової істини.

Потрібно зазначити, що такої позиції дотримуються окремі студенти нашого коледжу, які активно беруть участь у різних заходах, котрі сприяють їхньому інтелектуально-творчому розвитку.

Нещодавно, А. Кособуцька (спеціальність «Соціальна робота», група 2-С) та С. Гаврилюк (спеціальність «Початкова освіта», група 2-Б) долучились до Конкурсу, організованим кафедрою соціології та навчально-науковою лабораторією «Соціологічна лабораторія» ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. П. Гетьмана». Він презентував написання есе наступної тематики:

  • - Активна громадянська позиція: привілей чи необхідність?
  • - Чи здатні ті, хто тримається за минуле, побудувати майбутнє?
  • - Люди розкриваються в конфлікті;
  • - В основі кожної держави лежить суспільство;
  • - Я і суспільство: де молоді бажають прикласти свої знання та здібності?
  • - Ідеї правлять світом і викликають потрясіння;
  • - Економіка війни чи війна економік?
  • - Я – майбутнє України;
  • - Інтернет-залежність: реальна загроза чи надумана проблема?
  • - ЗМІ та масова культура: як уберегтись від їхнього негативного впливу?

Роботи мали відповідати певним критеріям: творчий підхід у розкритті теми й оформленні есе, неординарність викладу та ґрунтовність думок автора.

Учасниками зазначеного заходу стало близько 275 осіб. Підведення його підсумків заплановано на 27 лютого. Переможці та номінанти Конкурсу матимуть змогу отримати нагороди та грамоти під час І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених».

Наші студенти висловили думку, що пропоновані питання є не тільки цікавими для розгляду, а й актуальними. Вони вимагають від молодого покоління замислитись над найбільш значимими для сучасного українського суспільства проблемами та акцентують увагу на відповідальності і ролі кожного представника спільноти у позитивних різновекторних зрушеннях суспільного життя.

Загалом, подібні заходи сприяють розвитку ініціативності та активності студентської молоді, формуванню високого рівня їхньої громадянської культури та патріотизму. І, що не менш важливо, – розкривають її науковий потенціал.

serSNT1 serSNT2

Звіт про роботу студентського наукового товариства «Золота сова» за І семестр 2018-2019 навчального року

Метою сучасної освітньої діяльності є не просто передача знань, а створення сприятливих умов для їхнього творчого переосмислення, що є підґрунтям для зародження нових ідей. У цьому аспекті важливу роль відіграє науковий пошук, котрий, водночас, є необхідним компонентом формування високоосвіченого фахівця.

dipSNT1 dipSNT2

Реалізація наукових інтересів, розширення світогляду студентів, формування комунікативних наукових зв’язків є завданням СНТ «Золота сова».

За його сприяння та завдяки роботі наукових керівників у першому семестрі студенти нашого коледжу взяли участь у різних наукових заходах.

Так, Кондратюк О. О. (студентка ІV-Б курсу спеціальності «Початкова освіта») виступила з доповіддю на тему «Педагоги – діти – батьки: проблеми комунікації в сучасний період» – на ХIV Міжнародній науково-практичній конференції «Культурні домінанти в реаліях ХХІ століття», яка відбулась 15 листопада 2018 року в Рівненському державному гуманітарному університеті за сприяння кафедри культурології та музеєзнавства.

Студентки Друзь О. І. та Сергійчук В. В. (ІІ-Д курс) стали учасницями конкурсу філософсько-культурологічного есе, організованого у листопаді 2018 року в Національному університеті «Острозька академія» на базі кафедри культурології та філософії.

Потрібно відзначити, що у листопаді-грудні в стінах нашого навчального закладу з ініціативи СНТ «Золота сова» (керівник – Даниленко М.П.) в рамках відзначення Всесвітнього дня філософії (15.11.2018 р.) проходив конкурс студентського філософського есе. До участі в ньому долучилось близько 56 студентів, головним чином, перших та четвертих курсів. За підсумками журі переможцями стали:

І місце – Боровець М. (студентка 1-А курсу);

ІІ місце – Кособуцька А. (студентка 2-С курсу);

ІІІ місце – Ігнатишина Д. (студентка 1-А курсу).

Цьогоріч конкурс студентського філософського есе був присвячений українським мислителям новітньої доби.

Скоропляс В. Ю. (студент ІV-В курсу) та Лангазов А. М. (студентка ІІ-Д курсу) подали свої матеріали для участі в Обласних адвокатських читаннях, присвячених пам’яті відомого місцевого адвоката Й. Аптіка на тему:

1.Початки правозахисної діяльності та судочинства в Києворуській державі (тези);

2.Адвокатська етика в Україні: основні принципи та сучасні проблеми впровадження (тези).

Проведення заходу заплановано на березень 2019 року.

Студенти других курсів Козачук А. І. (2-С курс) та Гаврилюк С. В. (2-Б курс) взяли участь у Всеукраїнському конкурсі есе на тему «Що означає для мого населеного пункту децентралізація?» (організатор – кафедра фінансів, обліку і аудиту Національний університет «Острозька академія», 30 листопада 2018 року). За презентовані роботи вони отримали дипломи ІII cтупеня.

Крім того, Кособуцька А. С. та Гаврилюк С. В. подали есе на конкурс, організований ДВНЗ «Київський національний економічний Університет ім. В. Гетьмана, а саме кафедрою соціології, навчально-науковою лабораторією «Соціологічна лабораторія» (тема робіт: «Активна громадянська позиція: привілей чи необхідність»). Підсумки заходу будуть проведені у лютому 2019 року

Студентське наукове товариство намагається всіляко сприяти ознайомленню студентів з актуальними темами та проблемами у різних сферах наукового знання та формуванню у них навичок ведення наукових дискусій і обговорень. З цією метою у звітний період було проведено круглий стіл та проблемний семінар такої тематики:

1. Інформаційна війна як засіб маніпулювання людською свідомістю;

2. Інклюзивна освіта: світовий та вітчизняний досвід.

Теми затверджені з ініціативи самих студентів. Особливу активність у цьому напрямку проявили представники СНТ та студенти з ІІІ-ІV курсів. Цікавими та змістовними на вище зазначених заходах були доповіді і обґрунтування власних позицій таких студентів, як О. Зарецької, Н. Чмирук (ІV-А), Г. Черняк, Т. Гапонюк, В. Савонік (ІV-Б), О. Черновської (ІV-Д), Т. Флорчук, І. Рибинської (ІІІ-А), Н. Денисюк (ІІІ-Б).

Одним із напрямків роботи наукового товариства «Золота сова» є перегляд та обговорення фільмів наукового/науково-популярного характеру, а також телепроектів актуальної тематики. У зв’язку з цим у І півріччі цього н. р. на його засіданнях було продемонстровано такі документальні фільми як: «Україна. Повернення своєї історії», «Сила думки», «Глобальні катастрофи», котрі презентували студентам широку інформаційну базу для дискусій.

Реалізація інформаційно-просвітницького творчого проекту «Невідомі факти з життя видатних українців», який передбачає пошук та презентацію гуртківцями цікавих відомостей про життя та діяльність визначних представників українського народу, є ще однією сферою діяльності наукового товариства «Золота сова». У цьому напрямку працювали: І. Олекса (ІІІ-А); О. Ожук,  І. Хоптюк (ІІІ-Б); Д. Ілашку (ІІІ-В); А. Федчук та А. Годжал (ІІІ-Д); Ю. Цюзік (ІV-С); Є. Таргонська, Л. Андрусик, О. Боровець (ІV-Д).

Під час засідань СНТ названі студенти представляли знайдені ними інформаційні матеріали та відео про видатних персоналій України й краю, їхні невідомі сторінки з особистого життя і творчості, індивідуальні смаки та уподобання, міжкультурні контакти тощо. Гуртківці спростовували офіційно прийняту інформацію попередніх часів про цих геніїв, спираючись на новітні дослідження та відкриття.

«Школа науковця-початківця», як ще один вектор діяльності СНТ «Золота сова», була закріплена за студентками-четвертокурсницями – К. Бондар, Г. Черняк, О. Кондратюк та М. Миколайчук. Вони організували два майстер-класи: 1) «Як правильно написати короткі наукові тези» та 2) «Вчимось писати есе».

Позитивним фактором у становленні науковця-початківця є його безпосередня участь у різних конференціях. Дві з них заплановано провести у коледжі. Перша – «Науковий старт» – організовується для студентів І курсу (кінець березня-початок квітня), а друга, тематична – «Сучасні проблеми молоді в Україні та шляхи їхнього вирішення» – для ІІ-ІV курсів (травень 2019 року).

На травень 2019 року заплановано цікавий захід СНТ «Золота сова» та ПМК соціально-гуманітарних дисциплін: підсумкове засідання творчої лабораторії «Невідомі факти з життя видатних українців». Студенти 1-4 курсів будуть презентувати свої творчі доробки з напрямів: «Історія», «Філософія», «Економіка», «Культурологія».

Отож, науковий пошук, як необхідний компонент формування високоосвіченого фахівця, є прерогативою діяльності СНТ «Золота сова». Завдяки йому студенти не тільки отримують нові знання, а й творчо переосмислюють їх, трансформуючи в нові ідеї

 

Вітаємо!

KonFes

Вузівський семінар-практикум «Молодіжні субкультури та особливості роботи з неформальними молодіжними об’єднаннями»

Уже стало гарною традицією проводити в коледжі у Дні науки презентацію студентських наукових досліджень. Не став виключенням і цей навчальний рік.

24 квітня 2017 року в актовій залі коледжу за ініціативи предметно-методичних комісій викладачів соціально-гуманітарних дисциплін та соціальної педагогіки був організований та проведений семінар-практикум на тему «Молодіжні субкультури та особливості роботи з неформальними молодіжними об’єднаннями».Студенти мали можливість поділитися своїми напрацюваннями та обговорити актуальні проблеми сучасного суспільства – потреби молоді та реалізації їх через участь в молодіжних об’єднаннях.

З вітальним словом до учасників семінару звернулася начальник відділу внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та ЗМІ Ерна Шевчук. У своєму зверненні Ерна Ананіївна наголосила на тому, що обрана тема зустрічі є на часі. В ХХІ столітті з’являється велика кількість молодіжних об’єднань, які пропагують як моральні, так і аморальні засади розвитку молодих людей.

sem 17 02 sem 17 03 sem 17 04  

Під час роботи семінару-практикуму студенти презентували свої наукові знахідки. Зокрема, студентки 2-Б курсу В.Савонік та Г.Черняк «Молодіжні субкультури: плюси і мінуси»; В.Кравчук, Н.Чмирук (студентки 2-А курсу) – «Культура «готів» та «емо»; В Веселова (студентка 4-С курсу) презентувала виступ на тему: «Субкультури філософського напрямку»; К.Бондар, Миколайчук (студентки 2-А курсу) – «Особливості субкультур інформаційного простору»; А.Джурик (студентка 1-А курсу) – «Молодіжна субкультура – дзеркало суспільства»; Х. Павлишин (студентка 4-С курсу) – «Молодіжна субкультура в соціологічному вимірі»; К.Король (студентка 4-Д курсу) – «Молодіжна контркультура». Студенти аналізували молодіжні субкультури через призму історичного, економічного, культурного, екзистенційного підходів. Цікавими були виступи, які не залишили байдужими присутніх, про тісний зв’язок появи нової субкультури та політичних явищ у суспільстві загалом, плюси і мінуси формальних та неформальних молодіжних об’єднань.

 

sem 17 10 sem 17 07 sem 17 06

До обговорення активно долучилися викладачі та гості семінару. Аналіз молодіжній політиці в Україні дала у своєму виступі голова оргкомітету, кандидат історичних наук, доцент В. Семещук. Логічним продовженням виступу Віри Мелетіївни став виступ Надії Яворської, яка розкрила зміст роботи з молоддю Дубенщини працівниками соціального центру сім’ї, дітей та молоді.

Проблему реалізації актуальних потреб підлітків як альтернативи участі у неформальних об’єднаннях та особливості молодіжної контркультури піднімали у своїх виступах викладачі Л.М.Полетко, О.В. Хітрова та М.П. Даниленко.

sem 17 09 sem 17 08 sem 17 01  sem 17 10

Підсумками семінару-практикуму стали практичні поради щодо роботи педагога з підлітками-«неформалами», які були запропоновані практичним психологом коледжу С.Г. Добровольським.

Організатори Вузівського семінару-практикуму, викладачі ПМК соціально-гуманітарних дисциплін та ПМК соціальної педагогіки, щиро дякують усім учасникам та гостям заходу.

Звітно-виборча конференція СНТ "Золота сова" 2015

У відповідності до Положення про студентське наукове товариство 22 жовтня 2015 року відбулася звітна конференція Студентського наукового товариства «Золота Сова» (СТН «Золота Сова»). У конференції брали участь студенти та керівники наукових секцій коледжу.

Конференцію урочисто відкрила завідувач навчально-методичного кабінету, викладач-методист Небожинська Ніна Василівна.

У своєму виступі завідувач наголосила на необхідності створення умов та активізації наукової роботи серед студентів шляхом підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, проведення актуальних наукових досліджень та підтримки діяльності наукових секцій коледжу

 

IMG 0007  IMG 0005 

Зі звітною доповіддю  виступила керівник СНТ «Золота Сова» кандидат педагогічних наук, старший викладач Найда Руслана Григорівна.Вона окреслила плани та перспективи роботи товариства. Заслуговує на увагу, як відзначила керівник СНТ,робота ради СНТ «Золота Сова», що проводила інформаційну рекламу з популяризації наукової діяльності та залучення студентської молоді до наукового життя.         Відзначені певні успіхи студентів у науці (участь, перемоги в олімпіадах, науково-практичних конференціях, публікації, виступи).СНТ вдячне за плідну співпрацю студентському профкому коледжу.

Виступаючі (Чайка Н.С.,Слободинюк О., Сімак О., Митро М., Чумак О., Лукашук М., Тракало Х., Бусєва І., Раба В., Хаєцька Я., Бойко І., Джурик С.) проаналізували роботу накових секцій предметно-ментодичних комісій у 2014/2015 н.р., відзначили певні досягнення й побажали подальшого розвитку Товариству.

Роботу СНТ «Золота Сова» було визнано задовільною. Формальна процедура звіту пройшла жваво, цікаво, відповідально та невимушено.

Затверджено персональний склад Правління Студентського наукового товариства «Золота Сова», до якого ввійшли погоджені кандидатури від предметно-методичних комісій: Слободинюк Ю., Хаєцька Я., Одуд В., Бойко І., Митро М., Чумак О., Сімак О., Погранична С., Петрейко Ю., Харчунь

Т., Павлишин Х., Веселова В., Новосад І., Кісіль Б., Масюк Д.

Вченим секретарем Студентського наукового товариства було обраноДжурик Світлану.

Одним із позитивних результатів діяльності СНТ є те, що в форматі корпоративної культури ДК РДГУ студентська молодь створила чудову креативну самоврядну організацію, в якій панує дух самостійності, відповідальності, дискусійності, вміння виражати та відстоювати свою наукову та громадянську позицію.

І ми дуже вдячні за створення і підтримку такого сприятливого, творчого, морально-психологічного клімату нашої організації Р.Г. Найді.

 

Прес-служба СНТ «Золота Сова»