Самоврядування

 SlkadRStud1819

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор Дубенського коледжу РДГУ                                              В. П. Бабак

Рішення педагогічної ради від 24.02.2011 р.

протокол № 6

П О Л О Ж Е Н Н Я

про студентське самоврядування в Дубенському коледжі

Рівненського державного гуманітарного університету

(прийнято зборами студентів 17.02.2011 р.)

І. Загальні положення

 1. 1.Студентське самоврядування у Дубенському коледжі РДГУ на рівні академічної групи здійснюється старостатом, профспілковим активом.
 2. 2.Самоврядування у гуртожитку здійнюється студрадою гуртожитку, радою бібліотеки, старостами кімнат.
 3. 3.Координує роботу органів самоврядування у коледжі об’єднана студентська рада, що базується на добровільних засадах суспільно активних громадян України, створена для задоволення та захисту своїх законних інформаційних, дозвіллєвих, соціальних, економічних, творчих, національно-культурних інтересів. Члени студентської об’єднаної ради є членами педагогічної ради коледжу. Затверджено наказом директора від 31.08.2010 року №99 осн/д.
 4. 4.Органи самоврядування створюються і діють на засадах добровільності, законності, гласності, рівноправності його членів незалежно від расових, національних, релігійних та будь-яких інших ознак.
 5. 5.Студентська рада здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону про молодіжні організації закону «Про об’єднання громадян».

ІІ. Мета та завдання студентського самоврядування

2.1. Метою студентського самоврядування та об’єднаної студентської ради є

 • підтримка шляхом надання інформаційної, технічної, консультативної та іншої допомоги студентам та їх об’єднанням, проведення громадських заходів, задоволення та захист творчих, дозвіллєвих, соціальних, економічних інтересів студентів.

2.2. Завданнями органів самоврядування є:

 • надання інформаційної, консультативної, технічної допомоги студентам в академічних групах, гуртожитку;
 • сприяння зростанню громадської та суспільної активності студентів;
 • стимулювання співпраці органів студентського самоврядування різних навчальних закладів;
 • сприяння взаємодії між студентськими об’єднанями та суспільством, засобами масової інформації, органами державної влади.

ІІІ. Членство в органах студентського самоврядування

3.1. Членство у самоврядних органах може мати кожен студент коледжу, що має організаторські здібності, користується повагою і авторитетом у студентів, викладачів.

3.2. Прийом до органів самоврядування індивідуального члена відбувається шляхом висунення його кандидатури загальними зборами академічної групи, за власним бажанням, з ініціативи керівника академічної групи, вихователя гуртожитку, завідувача бібліотеки.

3.3. Індивідуальне членство в самоврядних органах може бути припинене за власним бажанням, у випадку порушення норм Положення, по закінченню навчального закладу.

ІV. Права та обов’язки членів студентського самоврядування

4.1. Органи студентського самоврядування мають право:

 • обирати та бути обраним до керівних органів;
 • мати повну інформацію про діяльність органів самоврядування;
 • брати участь у всіх заходах, що проводяться у коледжі і за його межами;
 • на захист з боку органів самоврядування від протизаконних посягань на свої права і обов’язки;
 • вільно висловлювати свої пропозиції та зауваження щодо діяльності органів самоврядування.

4.2. Члени студентського самоврядування зобов’язані:

 • дотримуватись вимог цього Положення;
 • виконувати рішення керівних органів студентського самоврядування.

За погодженням з органом студентського самоврядування у коледжі приймаються рішення про:

 • відрахування осіб, які навчаються в коледжі, та їх поновлення на навчання;
 • переведення осіб, які навчаються у коледжі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;
 • переведення осіб, які навчаються у коледжі за контрактом за рахунок коштів фізичних осіб та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
 • призначення заступника директора з виховної роботи;
 • поселення осіб, які навчаються у коледжі, в гуртожиток і виселення з гуртожитку.

V. Структура та керівні органи самоврядування

Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, відділення, гуртожитку. Органи студентського самоврядування в коледжі функціонують у формі старостату.

5.1. Найвищим керівним органом самоврядування є загальні збори студентів.

5.2. Загальні збори проводяться не рідше одного разу на рік.

5.3. Загальні збори:

-               приймають Положення, вносять до нього зміни та доповнення;

-               обирають керівництво органів самоврядування;

-               затверджують пропозиції академічних груп, керівників академічних груп щодо обрання органів студентського самоуправління;

-               визначають мету, завдання, форми діяльності самоврядних об’єднань;

-               затверджують звіти керівників органів самоврядування;

-               вирішують питання структурних змін, реорганізацію та припинення діяльності органів самоврядування.

5.4. Усі рішення загальних зборів, крім окремо зазначених, приймаються просто

більшістю голосів при участі в голосуванні не менше половини членів.

5.5. У період між проведенням загальних зборів управління органами студентського самоврядування здійснюється активом органів самоврядування, до складу якого входять:

 • голова старостату, голова студради;
 • голова об’єднаної студентської ради;
 • голова ради бібліотеки;
 • відповідальний за інформаційно-аналітичну роботу;
 • відповідальний за культурно-дозвіллєву роботу;
 • відповідальний за наукову діяльність;
 • відповідальний за зв’язки з громадськістю;
 • відповідальний за господарську діяльність.

5.6. Актив об’єднаної ради студентського самоврядування обирається з числа самоврядних органів і виконує такі функції:

-               розробляє та пропонує плани роботи;

-               відповідає перед загальними зборами за дотримання Положення та рішень загальних зборів;

-               здійснює представницькі функції;

-               щорічно звітує про діяльність ради студентського самоврядування щодо реалізації планів та проектів органів самоврядування;

-               відповідає за поінформованість колективних членів про діяльність органів самоврядування.

VI. Кошти та майно органів студентського самоврядування

6.1. Органи студентського самоврядування можуть мати майно та кошти, необхідні для забезпечення його діяльності. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені педагогічною радою коледжу в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду коледжу.

VІI. Зміни та доповнення

7.1. Зміни та доповнення вносять до Положення в порядку, передбаченому цим Положенням.

VІI. Припинення діяльності органів самоврядування

8.1. Припинення діяльності органів самоврядування може бути проведене шляхом ліквідації або реорганізації.

8.2. Реорганізація органів самоврядування здійснюється за рішенням двох третин загальних зборів.

8.3. Ліквідація органів самоврядування здійснюється за рішенням двох третин загальних зборів.

8.4. Кошти та інше майно органів самоврядування використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі.

011014

 

 

День відкритих дверей-2019

30 березня 2019 року у Дубенському коледжі РДГУ проведено День відкритих дверей.

VD1

Студенти підготували експрес-програму та відеоматеріали   для абітурієнтів та гостей заходу.

VD3

Для кращого ознайомлення із святами та буднями студентства студрада нашого закладу розробила буклети «Студентське життя», яку презентував голова студради Віталій Скоропляс.

VD4 VD5

На питання гостей відповіли директор коледжу В.П.Бабак та секретар приймальної комісії Н.А.Харченко.

День щастя

День щастя, який святкується 20 березня, нагадує нам: світ – чудовий! Все, що робить нас щасливими, – найголовніше у житті.

        Студенти 2-Г курсу теж вирішили зробити цей день особливим.

DS0 DS1 DS2

        Вранці вони вітали всіх своєрідним «гормоном щастя» (у вигляді шоколадної цукерки). Бажаючі мали можливість вибудувати на плакаті асоціативний ряд: «Щастя – це…».

DS4 DS5 DS6

Організований активістами 2-Г флеш-моб був наповнений щасливими передбаченнями та цікавими селфі.

DS9 DS10

       І студенти, і викладачі щиро бажають всім і кожному бути щасливими.

DS7 DS8

Шукай щастя в дрібницях,

В усмішках, у ясних світлих днях,

У прекрасних, радісних моментах,

У чудових, солодких снах,

А в ранці – в каві ароматичній,

І в слові добрім і приємнім,

У випадковій важливій в житті зустрічі,

У вогнях, що запалює вечір,

У обіймах, поцілунках ніжних,

В дощі і сонці, завірюхах снігових:

Для щастя сто причин знайде

Лише той, що життя смак зрозуміє!

Свято весни

Теплий промінь березневий

Розбудив дзвінку весну.

Ароматом квітів перших

День святковий огорнув.

Він вітання наші щирі

Передасть всім дамам милим,

Щоб жили в добрі і мирі

Щоб здійснились їхні мрії,

Щоб коханими були,

І у радості цвіли.

svyto1 svyto2 svyto3

7 березня 2019 року у Дубенському коледжі РДГУ студенти 1-А курсу привітали любих жінок зі святом Восьмого березня.

svyto4 svyto5 svyto6

Сьогодні важко назвати хоча б одну сферу діяльності, де б не працювали жінки, як неможливо собі уявити будь-яку професію без чарівних посмішок, дбайливих рук і небайдужих жіночих сердець. Дуже важко жити без ласкавого маминого погляду і лагідних рук, які завжди втішать і заспокоять, без очей коханої жінки, які розуміють все, чим ти живеш, без голосу донечки, який дає наснагу і надію на майбутнє.

svyto7 svyto8 svyto9

Залишити це свято без уваги не змогли і студенти 1-А курсу, підготувавши невеличку концертну програму. Щоб донести святковість і радість цього дня, вони подарували подарунки,зроблені власноруч. Натхненні приходом весни, студентки склали пісню, яку і дарували цього дня всім оточуючим. У стінах коледжу лунала щира пісня під супровід гітари, линули найщиріші привітання для вас - жінок!

svyto10  svyto11 

Зиму проводжаємо – весну зустрічаємо

Хоча за вікном ще зима, а в нашому коледжі вже відчувається перший подих весни. 14 лютого студентами групи 1-Б курсу було проведено свято «Зиму проводжаємо – весну зустрічаємо», присвячене Стрітенню.

str1 str2

Стрітення - одне з найбільших свят лютого, яке подекуди йменували ще дохристиянськими назвами “зимобор” або “громовище”.  

У церковнослов'янській мові слово «стрітення» можна перекласти як "зустріч", або "радість". Саме це і символізує саме свято.

str3 str4

Вважалося, що цього дня, зима з весною зустрічається й бореться. І хоча ще лежав сніг та вертались морози, все ж люди знали, що “лютневий сніг весною пахне”.

Традиції Стрітення в Україні насправді не дуже сильно відрізняються від інших подібних свят. Насамперед господарі спостерігали за погодою, щоб спрогнозувати її на тривалий час. Існує багато прикмет, які допоможуть нам дізнатися, якою буде погода далі:

 • Якщо в Стрітення буде тепло, то весна прийде нескоро.
 • У Стрітення ясна і тиха погода - весна буде теплою і скоро прийде.
 • На Стрітення холодно - вже скоро весна.
 • На Стрітення день ясний - буде льон прекрасний.

Молоді люди в Стрітення, незважаючи на те, який це день тижня, влаштовували веселі гуляння, які продовжувались до ранку.

Під час заходу студенти розповіли про свято Стрітення, його святкування, показали обряд зустрічі Зими з Весною.

str5 str6

На подвір’ї коледжу в цей день лунали веснянки у виконанні господарів свята та учасників театру народної пісні «Погостини». Цікавими та захоплюючими виявилися народні забави, участь у яких брали найактивніші студенти коледжу. Переможці та переможені не залишились без традиційних смаколиків – печива у вигляді жайворонків.

У спільному хороводі закликали Весну й всі присутні на святі .

Під час свята печивом «жайворонки", як символом наближення весни, студенти пригощали і своїх викладачів.

str7 str8