Самоврядування

 skladsr19

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор Дубенського коледжу РДГУ                                              В. П. Бабак

Рішення педагогічної ради від 24.02.2011 р.

протокол № 6

П О Л О Ж Е Н Н Я

про студентське самоврядування в Дубенському коледжі

Рівненського державного гуманітарного університету

(прийнято зборами студентів 17.02.2011 р.)

І. Загальні положення

 1. 1.Студентське самоврядування у Дубенському коледжі РДГУ на рівні академічної групи здійснюється старостатом, профспілковим активом.
 2. 2.Самоврядування у гуртожитку здійнюється студрадою гуртожитку, радою бібліотеки, старостами кімнат.
 3. 3.Координує роботу органів самоврядування у коледжі об’єднана студентська рада, що базується на добровільних засадах суспільно активних громадян України, створена для задоволення та захисту своїх законних інформаційних, дозвіллєвих, соціальних, економічних, творчих, національно-культурних інтересів. Члени студентської об’єднаної ради є членами педагогічної ради коледжу. Затверджено наказом директора від 31.08.2010 року №99 осн/д.
 4. 4.Органи самоврядування створюються і діють на засадах добровільності, законності, гласності, рівноправності його членів незалежно від расових, національних, релігійних та будь-яких інших ознак.
 5. 5.Студентська рада здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону про молодіжні організації закону «Про об’єднання громадян».

ІІ. Мета та завдання студентського самоврядування

2.1. Метою студентського самоврядування та об’єднаної студентської ради є

 • підтримка шляхом надання інформаційної, технічної, консультативної та іншої допомоги студентам та їх об’єднанням, проведення громадських заходів, задоволення та захист творчих, дозвіллєвих, соціальних, економічних інтересів студентів.

2.2. Завданнями органів самоврядування є:

 • надання інформаційної, консультативної, технічної допомоги студентам в академічних групах, гуртожитку;
 • сприяння зростанню громадської та суспільної активності студентів;
 • стимулювання співпраці органів студентського самоврядування різних навчальних закладів;
 • сприяння взаємодії між студентськими об’єднанями та суспільством, засобами масової інформації, органами державної влади.

ІІІ. Членство в органах студентського самоврядування

3.1. Членство у самоврядних органах може мати кожен студент коледжу, що має організаторські здібності, користується повагою і авторитетом у студентів, викладачів.

3.2. Прийом до органів самоврядування індивідуального члена відбувається шляхом висунення його кандидатури загальними зборами академічної групи, за власним бажанням, з ініціативи керівника академічної групи, вихователя гуртожитку, завідувача бібліотеки.

3.3. Індивідуальне членство в самоврядних органах може бути припинене за власним бажанням, у випадку порушення норм Положення, по закінченню навчального закладу.

ІV. Права та обов’язки членів студентського самоврядування

4.1. Органи студентського самоврядування мають право:

 • обирати та бути обраним до керівних органів;
 • мати повну інформацію про діяльність органів самоврядування;
 • брати участь у всіх заходах, що проводяться у коледжі і за його межами;
 • на захист з боку органів самоврядування від протизаконних посягань на свої права і обов’язки;
 • вільно висловлювати свої пропозиції та зауваження щодо діяльності органів самоврядування.

4.2. Члени студентського самоврядування зобов’язані:

 • дотримуватись вимог цього Положення;
 • виконувати рішення керівних органів студентського самоврядування.

За погодженням з органом студентського самоврядування у коледжі приймаються рішення про:

 • відрахування осіб, які навчаються в коледжі, та їх поновлення на навчання;
 • переведення осіб, які навчаються у коледжі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;
 • переведення осіб, які навчаються у коледжі за контрактом за рахунок коштів фізичних осіб та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
 • призначення заступника директора з виховної роботи;
 • поселення осіб, які навчаються у коледжі, в гуртожиток і виселення з гуртожитку.

V. Структура та керівні органи самоврядування

Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, відділення, гуртожитку. Органи студентського самоврядування в коледжі функціонують у формі старостату.

5.1. Найвищим керівним органом самоврядування є загальні збори студентів.

5.2. Загальні збори проводяться не рідше одного разу на рік.

5.3. Загальні збори:

-               приймають Положення, вносять до нього зміни та доповнення;

-               обирають керівництво органів самоврядування;

-               затверджують пропозиції академічних груп, керівників академічних груп щодо обрання органів студентського самоуправління;

-               визначають мету, завдання, форми діяльності самоврядних об’єднань;

-               затверджують звіти керівників органів самоврядування;

-               вирішують питання структурних змін, реорганізацію та припинення діяльності органів самоврядування.

5.4. Усі рішення загальних зборів, крім окремо зазначених, приймаються просто

більшістю голосів при участі в голосуванні не менше половини членів.

5.5. У період між проведенням загальних зборів управління органами студентського самоврядування здійснюється активом органів самоврядування, до складу якого входять:

 • голова старостату, голова студради;
 • голова об’єднаної студентської ради;
 • голова ради бібліотеки;
 • відповідальний за інформаційно-аналітичну роботу;
 • відповідальний за культурно-дозвіллєву роботу;
 • відповідальний за наукову діяльність;
 • відповідальний за зв’язки з громадськістю;
 • відповідальний за господарську діяльність.

5.6. Актив об’єднаної ради студентського самоврядування обирається з числа самоврядних органів і виконує такі функції:

-               розробляє та пропонує плани роботи;

-               відповідає перед загальними зборами за дотримання Положення та рішень загальних зборів;

-               здійснює представницькі функції;

-               щорічно звітує про діяльність ради студентського самоврядування щодо реалізації планів та проектів органів самоврядування;

-               відповідає за поінформованість колективних членів про діяльність органів самоврядування.

VI. Кошти та майно органів студентського самоврядування

6.1. Органи студентського самоврядування можуть мати майно та кошти, необхідні для забезпечення його діяльності. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені педагогічною радою коледжу в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду коледжу.

VІI. Зміни та доповнення

7.1. Зміни та доповнення вносять до Положення в порядку, передбаченому цим Положенням.

VІI. Припинення діяльності органів самоврядування

8.1. Припинення діяльності органів самоврядування може бути проведене шляхом ліквідації або реорганізації.

8.2. Реорганізація органів самоврядування здійснюється за рішенням двох третин загальних зборів.

8.3. Ліквідація органів самоврядування здійснюється за рішенням двох третин загальних зборів.

8.4. Кошти та інше майно органів самоврядування використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі.

011014

 

 

Благодійні різдвяні акції студентів Дубенського коледжу РДГУ

Святий Миколай щороку приходить до нас у ніч на 19 грудня. Цього дня з нетерпінням чекають і діти, і дорослі. Для студентів Дубенського коледжу РДГУ це чудова нагода продемонструвати свій педагогічний талант, творчі напрацювання та креативні здібності.

Вже стало гарною традицією проведення заходів до новорічно-різдвяних свят для дітей, які потребують особливої уваги: дітей-сиріт, дітей з особливими потребами, дітей воїнів АТО та інших соціально незахищених верств населення. Саме для них 17-19 грудня було проведено цикл заходів. Так, на базі Дубенського Міського будинку дітей та молоді було організовано театральне дійство «А що приніс нам Миколай?» Діти отримали справжнє свято з подарунками та несподіваними сюрпризами. Студенти 4 курсу, групи С (керівник Хітрова О.В.) підготували казкову інсценізацію, веселі розваги та конкурси, а Святий Миколай подарував дітям солодкі смаколики.

Blag5 Blag6 

Студенти 3-Д курсу (учасники лялькового театру під керівництвом М.О.Голяченко) порадували присутніх ляльковою виставою «Пан Котович або брехня – не сажа, а все-таки замаже». Повчальна історія лялькових героїв викликала бурхливі оплески вдячних маленьких глядачів.

Blag2 Blag3 Blag4

Театралізовану виставу «З неба в український край поспішає Миколай» презентували дітям студенти 3-Б курсу під керівництвом Н.С.Чайки у КЗ «Тараканівський центр культури та дозвілля». На святі панував особливий настрій, наповнений феєрверком сміху та іскрами позитивних   емоцій.

Blag7 Blag12 Blag13

У гості до присутніх завітало багато казкових та магічних персонажів: ангели, чортики, баба яга, лисичка, білочки, вовк і, звичайно, найбільш очікуваний гість – Cвятий Миколай.

Blag8  Blag9 Blag10

Новорічний настрій створили студенти для всіх і в самому коледжі та гуртожитку. Креативну «вишивану» ялинку 2019 року цьогоріч замінила «полотняно-золотава» красуня-ялинка, прикрашена творчими ідеями студентів 3-Г курсу та їх керівника О.А.Сірман. Студенти 2-А (керівник Г.М.Романова) та 2-В (керівник Н.Д. Ковальчук) курсів створили надзвичайно святкову фотозону у фойє коледжу.

Blag1

Студентський гуртожиток «засніжився» новорічними витинанками та ялинковими мотивами, генератором ідей яких стала вихователь гуртожитку І.І.Вітчук.

Blag14 Blag15

А ще попереду Новорічний ранок для дітей студентів та працівників коледжу, який готують активісти 3-Г та 4-Д курсів (керівники – О.А.Сірман та В.М.Вознюк).

Арістотель  сказав: «У чому сенс життя? Служити іншим і робити добро». Нехай же у кожного в душі залишається різдвяне тепло і бажання приносити радість іншим людям щороку, щодня, щогодини.

З прийдешніми святами!

 

 Студентське свято у Дубенському коледжі РДГУ

День студента не можна віднести до звичайних календарних дат. Це – свято молодечого запалу, енергії, креативу і натхнення. Його відзначають і сьогоднішні студенти, і ті, у кого ці безтурботні роки уже давно за плечима.

Студентська пора — найкращий час у житті людини, яка робить свої перші самостійні кроки. Це роки, присвячені пошукам істини, творчості, прагненню досконалості, неповторні миті становлення особистості.Так хто ж це такий — студент? Чим він відрізняється від інших людей?

Справжній студент може пишатися своєю ерудицією. Така людина, навіть якщо їй трапляється запитання, на яке вона не знає відповіді, з гідністю зможе вийти із ситуації, що склалася. Студент кмітливий, завжди готовий відстояти свою точку зору, вміє розставити пріоритети. Представник співтовариства цих молодих людей примудряється на свою стипендію жити з розмахом. Він відпочиває, коли всі працюють, і працює, коли всі відпочивають.

У Дубенському коледжі РДГУ дуже талановиті студенти, які протягом місячника з нагоди цього свята зробили багато хороших справ і стали учасниками багатьох заходів: Козацьких забав, Дня першокурсника, Дня української писемності та мови. Бібліотечний клуб «Крила» організував зустріч з представниками Дубенської міської організації «Союзу Українок», провів відкриті читання до відзначення 130-ї річниці від Дня народження Остапа Вишні. Дискусійний клуб провів розширене засідання за участі відомої дубенської журналістки і блогерки Юлії Лісовської.

Як завжди, хороші результати спортивної роботи продемонстрували наші спортсменки-дівчата в залік Спартакіади студентської молоді ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Рівненської області : з настільного тенісу і баскетболу вони вибороли ІІІ, з шахів – І місце.

Дует «Біле і чорне» у складі Вікторії Карпюк та Андрія Пшеничного стали лауреатами І премії ІХ Всеукраїнського конкурсу естрадної пісні «Пісня буде поміж нас».

На загальноміському святі «Студентська перлина» найкращих студентів Дубенського коледжу РДГУ – Яну Кузьменко, Любомира Климюка, Софію Швидку, Тетяну Флорчук та Марію Світозенську – було нагороджено грамотами міського голови. Наші волонтери із 3-С курсу теж були відзначені подяками та цінними подарунками.

ds1 ds3 ds4

18 листопада вже традиційно у Районному будинку культури викладачі та працівники коледжу презентували для своїх студентів та дубенчан святкову програму «Дорогами студентських казок».

ds5 ds6 ds7 ds8

Дійство розпочалось із вітальних слів директора коледжу Валерія Павловича Бабака, голови студради коледжу Яни Кузьменко та голови студентського профкому Любомира Климюка. В.П. Бабак нагородив кращих студентів коледжу Почесними грамотами. Також Климюк Любомир, Кузьменко Яна та голова студради гуртожитку Швидка Софія визначили переможців конкурсу «Краща кімната студентського гуртожитку».

ds9 ds10 ds11 ds12

А далі розпочалось святкове дійство, якевідбувається до Дня студенита уже 19 років поспіль. За сприяння адміністрації коледжу, особисто директора Валерія Павловича Бабака, творчий колектив уже вкотре продемонстрував високий рівень організації, виконавської майстерності та студентського креативу.

ds13 ds14 ds15 ds16

Студенти із захопленням аплодували своїм викладачам, працівникам закладу, які в цей день перевтілились у казкових героїв і з юнацьким запалом розважали глядачів. Сценарій свята був наповнений сценками, піснями, танцями, відео- жартами. Родзинкою концерту стала українська народна пісня «Чом ти не прийшов», яку виконав увесь зал.

ds17 ds18 ds19 ds20

Студент – це не статус, це стан душі. Саме ці слова можуть стати епілогом святкового дійства.

ds21

День першокурсника у Дубенському коледжі РДГУ

Вже традиційно у Дубенському коледжі РДГУ проводиться День першокурсника. Цьогоріч він відбувся 7 листопада.

Пропонуємо фотозвіт даного заходу.

DP16 DP17 DP18
   1-А курс
DP13 DP14 DP15
   1-Б курс
DP10 DP11 DP12
 1-В курс
DP4 DP5 DP6
 1-Д курс
DP7 DP8 DP9
 1-С курс
 
DP1 DP2 DP3

Для тих, чия професія від Бога

Сьогодні у коледжі панував святковий настрій. Квіти і теплі слова вдячності дарували студенти усім викладачам. З нагоди Дня вчителя студенти 2-А (керівник Романова Г.М.) та 2-Б (керівник Кокорський А.І.) курсів вирішили запросити викладачів у кафе під назвою «Зошит у клітинку» Адже саме таку назву мало театралізоване дійство,яке відбувалося в актовій залі коледжу. Як і в будь-якому кафе, там були шеф-кухарі, бармени та, звичайно, офіціанти, однак страви були далеко незвичайними. Юліан Хіменес Браво (Юліан Юрків) та Любомир Бандерас Звариборщ (Любомир Климюк), шеф-кухарі незвичайного кафе, поєднували у своїх стравах олівці, флешки і навіть шматки мультимедійної дошки! Крім цього, у виконанні солістів нашого коледжу, а саме: Ірини Баковчук, Віталіни Братасюк, Ольги Подворної, Діани Рудик, Анастасії Порани та незмінного дуету у складі Вікторії Карпюк та Андрія Пшеничного лунали вітальні пісні для дорогих викладачів.

DV1 DV2 DV3

Родзинкою свята стало привітання наших випускників - Віталія Скоропляса та Наталії Чмирук, - візит яких був справжнім сюрпризом як для викладачів, так і для студентів. Підкреслив чудовий настрій свята квартет «Вишиванка» (керівник Янчук В.Ю.) та театр народної пісні «Погостини» (керівник Пулик І.М.). Особливу подяку хочемо висловити Вірі Мелетіївні Семещук, яка стала натхненником та організатором даного свята.

DV4 DV5 DV6

Все дійство пройшло на одному подиху! Найкращою нагородою для учасників свята стали теплі та щирі посмішки викладачів. Адже ви саме вони дарують нам надію і допомагають розправити крила для великого польоту довжиною в життя.

DV7 DV8 DV9

                                   Подякувати хочем, вчителі

                                   За вашу ласку і велику мудрість.

                                   Хай сонце щастя квітне на землі

                                   І виростає в непідкупну чуйність.