Самоврядування

 SlkadRStud1819

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор Дубенського коледжу РДГУ                                              В. П. Бабак

Рішення педагогічної ради від 24.02.2011 р.

протокол № 6

П О Л О Ж Е Н Н Я

про студентське самоврядування в Дубенському коледжі

Рівненського державного гуманітарного університету

(прийнято зборами студентів 17.02.2011 р.)

І. Загальні положення

 1. 1.Студентське самоврядування у Дубенському коледжі РДГУ на рівні академічної групи здійснюється старостатом, профспілковим активом.
 2. 2.Самоврядування у гуртожитку здійнюється студрадою гуртожитку, радою бібліотеки, старостами кімнат.
 3. 3.Координує роботу органів самоврядування у коледжі об’єднана студентська рада, що базується на добровільних засадах суспільно активних громадян України, створена для задоволення та захисту своїх законних інформаційних, дозвіллєвих, соціальних, економічних, творчих, національно-культурних інтересів. Члени студентської об’єднаної ради є членами педагогічної ради коледжу. Затверджено наказом директора від 31.08.2010 року №99 осн/д.
 4. 4.Органи самоврядування створюються і діють на засадах добровільності, законності, гласності, рівноправності його членів незалежно від расових, національних, релігійних та будь-яких інших ознак.
 5. 5.Студентська рада здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону про молодіжні організації закону «Про об’єднання громадян».

ІІ. Мета та завдання студентського самоврядування

2.1. Метою студентського самоврядування та об’єднаної студентської ради є

 • підтримка шляхом надання інформаційної, технічної, консультативної та іншої допомоги студентам та їх об’єднанням, проведення громадських заходів, задоволення та захист творчих, дозвіллєвих, соціальних, економічних інтересів студентів.

2.2. Завданнями органів самоврядування є:

 • надання інформаційної, консультативної, технічної допомоги студентам в академічних групах, гуртожитку;
 • сприяння зростанню громадської та суспільної активності студентів;
 • стимулювання співпраці органів студентського самоврядування різних навчальних закладів;
 • сприяння взаємодії між студентськими об’єднанями та суспільством, засобами масової інформації, органами державної влади.

ІІІ. Членство в органах студентського самоврядування

3.1. Членство у самоврядних органах може мати кожен студент коледжу, що має організаторські здібності, користується повагою і авторитетом у студентів, викладачів.

3.2. Прийом до органів самоврядування індивідуального члена відбувається шляхом висунення його кандидатури загальними зборами академічної групи, за власним бажанням, з ініціативи керівника академічної групи, вихователя гуртожитку, завідувача бібліотеки.

3.3. Індивідуальне членство в самоврядних органах може бути припинене за власним бажанням, у випадку порушення норм Положення, по закінченню навчального закладу.

ІV. Права та обов’язки членів студентського самоврядування

4.1. Органи студентського самоврядування мають право:

 • обирати та бути обраним до керівних органів;
 • мати повну інформацію про діяльність органів самоврядування;
 • брати участь у всіх заходах, що проводяться у коледжі і за його межами;
 • на захист з боку органів самоврядування від протизаконних посягань на свої права і обов’язки;
 • вільно висловлювати свої пропозиції та зауваження щодо діяльності органів самоврядування.

4.2. Члени студентського самоврядування зобов’язані:

 • дотримуватись вимог цього Положення;
 • виконувати рішення керівних органів студентського самоврядування.

За погодженням з органом студентського самоврядування у коледжі приймаються рішення про:

 • відрахування осіб, які навчаються в коледжі, та їх поновлення на навчання;
 • переведення осіб, які навчаються у коледжі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;
 • переведення осіб, які навчаються у коледжі за контрактом за рахунок коштів фізичних осіб та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
 • призначення заступника директора з виховної роботи;
 • поселення осіб, які навчаються у коледжі, в гуртожиток і виселення з гуртожитку.

V. Структура та керівні органи самоврядування

Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, відділення, гуртожитку. Органи студентського самоврядування в коледжі функціонують у формі старостату.

5.1. Найвищим керівним органом самоврядування є загальні збори студентів.

5.2. Загальні збори проводяться не рідше одного разу на рік.

5.3. Загальні збори:

-               приймають Положення, вносять до нього зміни та доповнення;

-               обирають керівництво органів самоврядування;

-               затверджують пропозиції академічних груп, керівників академічних груп щодо обрання органів студентського самоуправління;

-               визначають мету, завдання, форми діяльності самоврядних об’єднань;

-               затверджують звіти керівників органів самоврядування;

-               вирішують питання структурних змін, реорганізацію та припинення діяльності органів самоврядування.

5.4. Усі рішення загальних зборів, крім окремо зазначених, приймаються просто

більшістю голосів при участі в голосуванні не менше половини членів.

5.5. У період між проведенням загальних зборів управління органами студентського самоврядування здійснюється активом органів самоврядування, до складу якого входять:

 • голова старостату, голова студради;
 • голова об’єднаної студентської ради;
 • голова ради бібліотеки;
 • відповідальний за інформаційно-аналітичну роботу;
 • відповідальний за культурно-дозвіллєву роботу;
 • відповідальний за наукову діяльність;
 • відповідальний за зв’язки з громадськістю;
 • відповідальний за господарську діяльність.

5.6. Актив об’єднаної ради студентського самоврядування обирається з числа самоврядних органів і виконує такі функції:

-               розробляє та пропонує плани роботи;

-               відповідає перед загальними зборами за дотримання Положення та рішень загальних зборів;

-               здійснює представницькі функції;

-               щорічно звітує про діяльність ради студентського самоврядування щодо реалізації планів та проектів органів самоврядування;

-               відповідає за поінформованість колективних членів про діяльність органів самоврядування.

VI. Кошти та майно органів студентського самоврядування

6.1. Органи студентського самоврядування можуть мати майно та кошти, необхідні для забезпечення його діяльності. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені педагогічною радою коледжу в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду коледжу.

VІI. Зміни та доповнення

7.1. Зміни та доповнення вносять до Положення в порядку, передбаченому цим Положенням.

VІI. Припинення діяльності органів самоврядування

8.1. Припинення діяльності органів самоврядування може бути проведене шляхом ліквідації або реорганізації.

8.2. Реорганізація органів самоврядування здійснюється за рішенням двох третин загальних зборів.

8.3. Ліквідація органів самоврядування здійснюється за рішенням двох третин загальних зборів.

8.4. Кошти та інше майно органів самоврядування використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі.

011014

 

 

На гостинах у Святого Миколая

Де з молока тече дорога,
Де безліч зір, де царство Бога,
Там Миколай розносить в снах
Всім подарунки по хатах.

 

Скільки б років не було людині, вона не перестає вірити у дива. Справжню казку подарував Святий Миколай студентам, викладачам та працівникам Дубенського коледжу РДГУ.

Цьогоріч у Миколая було дуже багато помічників: студентська рада коледжу, керівники академічних груп, та й, власне, всі студенти долучились до створення дива.

 

«Театр починається з вішалки», - наголошував К.С. Станіславський, а наше свято – з вестибюлю. Саме тут усіх студентів, викладачів та працівників коледжу зустрічала незвичайна «вишивана» ялинка. Кожна іграшка декорована українським орнаментом, а доповненням стилю стали прикраси з соломи. Всі студенти коледжу готували ці сюрпризи, зокрема академічна група 1-С курсу разом з керівником Красніцькою О.В. доповнили та завершили святкове вбрання лісової красуні.

sm1

А в навчальних кабінетах розгорталось інше дійство: Святий Миколай завітав до кожної студентської групи з привітаннями. Тут його помічниками були керівники академічних груп, які приготували для своїх студентів ще й солодкі подарунки.

sm2

Студентська рада коледжу, очолювана Віталієм Скороплясом, організувала привітання від «таємного Миколая», яке отримали як і окремі студенти, так і викладачі.

Святкова казка продовжилась у Дубенському замку. Студенти коледжу долучились до веселого дійства, організованого працівниками замку. Разом із студентами медичного коледжу була створена зимова фотозона, яскравою прикрасою якої стала «полотняна» ялинка. Іграшки для цієї красуні створили лідерські групи 1-В курсу волонтерської програми «Минуле-поруч» (керівник Ковальчук Н.Д.) та 2-Г курсу мистецького проекту «Чарівна скринька» (керівник Сірман О.А.). Учасники лялькового театру 2-Д курсу «В гостях у казки» (керівник Голяченко М.О.) презентували для маленьких дубенчан виставу «Христинка-червона хустинка».

sm3 sm4

Святковий настрій діткам подарували майстри боді-арту (керівник – Сірман О.А.): студенти Іванчук Світлана (2-Г курс), Онищенко Катерина (2 – Г курс), Фещук Аліна (3-Д курс), Чернявська Софія (1-В курс), Лотоцька Мар’яна (1-В курс). А учасники святкового дійства з 3-Д курсу отримали смаколики за перемогу в новорічному квесті.

sm5 sm6
sm7 sm8

Також в рамках благодійних новорічних акцій студенти 2-Д курсу (керівник – Голяченко М.О.) показали лялькові вистави у дитячому садочку с.Смига і дві вистави для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з малозабезпечених сімей м.Дубна.

Студенти 4-Д курсу під керівництвом Р.М.Берната та Н.М. Музики провели святковий новорічний ранок для маленьких мешканців с.Рачин.

sm9 sm10

Лідерська група 3-Д курсу мистецького проекту «Чарівна скринька» (керівник Сірман О.А.) долучилась до ініціативи відділу з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськими організаціями та ЗМІ Дубенської міської ради (начальник відділу Шевчук Е.А) і виготовили для наших захисників янголів-охоронців в рамках проведення акції «Янголи – обереги для воїнів АТО».

У новорічно-різдвяний час усі чекають дива. Нехай же Святий Миколай принесе нашій країні Миру, а кожному з нас - Віру, Надію і Любов.

«Оксани» у «Лізі гумору – 2018»

12 грудня 2018 року у Дубенському районному будинку культури відбувся фінал «Ліги гумору» м.Дубна серед учнівської та студентської молоді, в якому взяли участь 6 команд, серед яких – студенти Дубенського коледжу РДГУ, об’єднані в команду «Оксани - збірна немісцевих студенток».

oks1 oks2

Зі сцени три години поспіль лились  жарти, сміх, кумедні діалоги. У фіналі наші дівчата разом із тренером Миколою Хомичем вибороли звання віце-чемпіона «Ліги гумору- 2018».

oks3 oks4

Церемонію нагородження провели міський голова Василь Антонюк, заступник міського голови Василь Скринчук, помічник народного депутата Андрій Пахолок, начальник відділу молоді, фізкультури та спорту Ольга Кобилянська. Вони вручили учасникам кубки переможців, подарунки від Дубенської міської ради, грошові премії від народного депутата Олександра Дехтярчука та подарунки від спонсорів заходу. 

oks5 oks6

Щиро вітаємо дівчат з перемогою!

Свято студента у Дубенському коледжі РДГУ

Відомий поліглот, блогер і мандрівник Бенні Льюїс стверджує, що успішне вивчення іноземної мови не можливе без пристрасного захоплення нею. Перефразовуючи ці слова, скажемо: для того щоб майстерно оволодіти вчительською професією, треба нею щиро зацікавитися. Але де ж узяти це натхнення? Відповідь проста: прийти на концерт творчої групи працівників Дубенського коледжу РДГУ, присвячений Міжнародному дню студента. Ось де найкраща реклама педагогічної професії! Ось доказ її універсальності! І ось джерело справжнього натхнення!

ds18 01 ds18 02

Неймовірне дійство, створене 19 листопада в Районному будинку культури м. Дубна викладачами різних дисциплін, секретарями, лаборантами та іншими працівниками, мало назву «Життя уві сні і наяву». Учасники під керівництвом Віри Семещук, як і щороку впродовж вісімнадцяти років, стали акторами, співаками, танцівниками, ведучими. Вони виходили на сцену, щоб за допомогою мистецтва слова донести глядачам основний меседж вечора: «Реальний світ не варто замінювати віртуальним».

ds18 03 ds18 04

Традиційно свято розпочалося із привітання директора коледжу В. П. Бабака. Потім Валерій Павлович нагородив окремих студентів грамотами і грошовими винагородами. Було озвучено також результати огляду-конкурсу на кращу студентську кімнату.

ds18 05 ds18 06

Міську владу представляли заступник мера Василь Скринчук та начальник відділу з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації Ерна Шевчук. Посадовці привітали студентів і викладачів зі святом, подарували їм ефектно прикрашений торт, а також вручили грамоту керівнику театру народної пісні «Погостини» Ірині Пулик за активну громадську діяльність, значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, високий професіоналізм та плідну роботу з популяризації української пісні.

ds18 07 ds18 08

Представники органів студентського самоврядування провели цікаве інтерактивне змагання, переможців якого назвали в кінці вечора і нагородили солодкими призами.

ds18 081 ds18 09

Як уже заведено, студенти випускних курсів запропонували увазі аудиторії цікаві номери.

ds18 17 ds18 13
ds18 11 ds18 12

А викладачі та інші працівники коледжу, як завжди, вразили переповнену залу своїми яскравими образами, віртуозними перевтіленнями, запальними танцями, досконалим вокалом. І не лише почуття обов’язку спонукало учасників важко працювати над підготовкою і власне проведенням заходу, а й поклик серця, палке бажання поділитися частинкою свого багатогранного «я» і «підзарядити» позитивною енергією усіх присутніх у залі, а найперше – своїх студентів. Глядачі захоплювалися талантами своїх наставників, переймалися їх натхненням, усвідомлювали, який невичерпний творчий потенціал мають їх педагоги, і запалювалися бажанням самим долучитися до потужної вчительської спільноти.

ds18 15 ds18 10
ds18 14 ds18 16

Всеукраїнський форум студентського самоврядування 2018

Громадські організації Місто розумних та Студентське братство Сумщини разом з партнерами – BritishCouncilUkraine, Міністерством молоді та спорту України та Управлінням молоді та спорту Сумської ОДА організували Всеукраїнський форум студентського самоврядування, який відбувся 17-20 жовтня в місті Суми. Учасниками форуму стали 200 представників активної студентської молоді.

sf18 1

Голова студентської ради Дубенського коледжу РДГУ Скоропляс Віталій також побував на форумі.

Протягом 4-х днів Форуму на студентів чекали:

12-годинна симуляційна гра, у якій учасники вчилися розвивати студентське самоврядування;

2 лекційні дні, більше 20 спікерів, серед яких автори успішних студентських проектів, представники профільних міністерств, Британської Ради в Україні, відомі медійники, громадські та державні діячі;

sf18 2 sf18 3 sf18 4

інтеграційний вечір, найбільший студентський нетворкінг, корисні знайомства;

екскурсія містом.

sf18 5 sf18 6

В результаті студенти отримали інформацію та навички, необхідні для масштабування презентованих на Форумі ініціатив, реалізації їх у себе на місцях, більш ефективної співпраці навчальних закладів між собою, обміну досвідом між ними та впливу на молодіжну політику України.

sf18 7 sf18 8