План роботи СНТ 2018/2019

sova1819

Звіт про роботу студентського наукового товариства «Золота сова» за І семестр 2018-2019 навчального року

Метою сучасної освітньої діяльності є не просто передача знань, а створення сприятливих умов для їхнього творчого переосмислення, що є підґрунтям для зародження нових ідей. У цьому аспекті важливу роль відіграє науковий пошук, котрий, водночас, є необхідним компонентом формування високоосвіченого фахівця.

dipSNT1 dipSNT2

Реалізація наукових інтересів, розширення світогляду студентів, формування комунікативних наукових зв’язків є завданням СНТ «Золота сова».

За його сприяння та завдяки роботі наукових керівників у першому семестрі студенти нашого коледжу взяли участь у різних наукових заходах.

Так, Кондратюк О. О. (студентка ІV-Б курсу спеціальності «Початкова освіта») виступила з доповіддю на тему «Педагоги – діти – батьки: проблеми комунікації в сучасний період» – на ХIV Міжнародній науково-практичній конференції «Культурні домінанти в реаліях ХХІ століття», яка відбулась 15 листопада 2018 року в Рівненському державному гуманітарному університеті за сприяння кафедри культурології та музеєзнавства.

Студентки Друзь О. І. та Сергійчук В. В. (ІІ-Д курс) стали учасницями конкурсу філософсько-культурологічного есе, організованого у листопаді 2018 року в Національному університеті «Острозька академія» на базі кафедри культурології та філософії.

Потрібно відзначити, що у листопаді-грудні в стінах нашого навчального закладу з ініціативи СНТ «Золота сова» (керівник – Даниленко М.П.) в рамках відзначення Всесвітнього дня філософії (15.11.2018 р.) проходив конкурс студентського філософського есе. До участі в ньому долучилось близько 56 студентів, головним чином, перших та четвертих курсів. За підсумками журі переможцями стали:

І місце – Боровець М. (студентка 1-А курсу);

ІІ місце – Кособуцька А. (студентка 2-С курсу);

ІІІ місце – Ігнатишина Д. (студентка 1-А курсу).

Цьогоріч конкурс студентського філософського есе був присвячений українським мислителям новітньої доби.

Скоропляс В. Ю. (студент ІV-В курсу) та Лангазов А. М. (студентка ІІ-Д курсу) подали свої матеріали для участі в Обласних адвокатських читаннях, присвячених пам’яті відомого місцевого адвоката Й. Аптіка на тему:

1.Початки правозахисної діяльності та судочинства в Києворуській державі (тези);

2.Адвокатська етика в Україні: основні принципи та сучасні проблеми впровадження (тези).

Проведення заходу заплановано на березень 2019 року.

Студенти других курсів Козачук А. І. (2-С курс) та Гаврилюк С. В. (2-Б курс) взяли участь у Всеукраїнському конкурсі есе на тему «Що означає для мого населеного пункту децентралізація?» (організатор – кафедра фінансів, обліку і аудиту Національний університет «Острозька академія», 30 листопада 2018 року). За презентовані роботи вони отримали дипломи ІII cтупеня.

Крім того, Кособуцька А. С. та Гаврилюк С. В. подали есе на конкурс, організований ДВНЗ «Київський національний економічний Університет ім. В. Гетьмана, а саме кафедрою соціології, навчально-науковою лабораторією «Соціологічна лабораторія» (тема робіт: «Активна громадянська позиція: привілей чи необхідність»). Підсумки заходу будуть проведені у лютому 2019 року

Студентське наукове товариство намагається всіляко сприяти ознайомленню студентів з актуальними темами та проблемами у різних сферах наукового знання та формуванню у них навичок ведення наукових дискусій і обговорень. З цією метою у звітний період було проведено круглий стіл та проблемний семінар такої тематики:

1. Інформаційна війна як засіб маніпулювання людською свідомістю;

2. Інклюзивна освіта: світовий та вітчизняний досвід.

Теми затверджені з ініціативи самих студентів. Особливу активність у цьому напрямку проявили представники СНТ та студенти з ІІІ-ІV курсів. Цікавими та змістовними на вище зазначених заходах були доповіді і обґрунтування власних позицій таких студентів, як О. Зарецької, Н. Чмирук (ІV-А), Г. Черняк, Т. Гапонюк, В. Савонік (ІV-Б), О. Черновської (ІV-Д), Т. Флорчук, І. Рибинської (ІІІ-А), Н. Денисюк (ІІІ-Б).

Одним із напрямків роботи наукового товариства «Золота сова» є перегляд та обговорення фільмів наукового/науково-популярного характеру, а також телепроектів актуальної тематики. У зв’язку з цим у І півріччі цього н. р. на його засіданнях було продемонстровано такі документальні фільми як: «Україна. Повернення своєї історії», «Сила думки», «Глобальні катастрофи», котрі презентували студентам широку інформаційну базу для дискусій.

Реалізація інформаційно-просвітницького творчого проекту «Невідомі факти з життя видатних українців», який передбачає пошук та презентацію гуртківцями цікавих відомостей про життя та діяльність визначних представників українського народу, є ще однією сферою діяльності наукового товариства «Золота сова». У цьому напрямку працювали: І. Олекса (ІІІ-А); О. Ожук,  І. Хоптюк (ІІІ-Б); Д. Ілашку (ІІІ-В); А. Федчук та А. Годжал (ІІІ-Д); Ю. Цюзік (ІV-С); Є. Таргонська, Л. Андрусик, О. Боровець (ІV-Д).

Під час засідань СНТ названі студенти представляли знайдені ними інформаційні матеріали та відео про видатних персоналій України й краю, їхні невідомі сторінки з особистого життя і творчості, індивідуальні смаки та уподобання, міжкультурні контакти тощо. Гуртківці спростовували офіційно прийняту інформацію попередніх часів про цих геніїв, спираючись на новітні дослідження та відкриття.

«Школа науковця-початківця», як ще один вектор діяльності СНТ «Золота сова», була закріплена за студентками-четвертокурсницями – К. Бондар, Г. Черняк, О. Кондратюк та М. Миколайчук. Вони організували два майстер-класи: 1) «Як правильно написати короткі наукові тези» та 2) «Вчимось писати есе».

Позитивним фактором у становленні науковця-початківця є його безпосередня участь у різних конференціях. Дві з них заплановано провести у коледжі. Перша – «Науковий старт» – організовується для студентів І курсу (кінець березня-початок квітня), а друга, тематична – «Сучасні проблеми молоді в Україні та шляхи їхнього вирішення» – для ІІ-ІV курсів (травень 2019 року).

На травень 2019 року заплановано цікавий захід СНТ «Золота сова» та ПМК соціально-гуманітарних дисциплін: підсумкове засідання творчої лабораторії «Невідомі факти з життя видатних українців». Студенти 1-4 курсів будуть презентувати свої творчі доробки з напрямів: «Історія», «Філософія», «Економіка», «Культурологія».

Отож, науковий пошук, як необхідний компонент формування високоосвіченого фахівця, є прерогативою діяльності СНТ «Золота сова». Завдяки йому студенти не тільки отримують нові знання, а й творчо переосмислюють їх, трансформуючи в нові ідеї

 

Вітаємо!

KonFes

Напрямки діяльності СНТ "Золота сова"

Метою наукового студентського товариства яке функціонує на Дубенького коледжу РДГУ, є допомога особам, які навчаються, розвиватися як науковцям, багатогранним, творчим та цілісним особистостям. Головне завдання СНТ можна охарактеризувати як всебічний розвиток особистостей учасників товариства.

Основними завданнями СНТ є:
1) формування умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів;
2) допомога в забезпеченні глибокого вивчення та освоєння дисциплін навчального плану;
3) оволодіння сучасною методикою і навичками проведення самостійних наукових досліджень;
4) оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень;
5) організація роботи студентів у науковому житті коледжу та поза ним;
6) сприяння розвитку міжвузівського співробітництва студентів;
7) пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів коледжу, університету, надання їм всебічної допомоги;

Напрямки роботи
Інформаційні
Інформаційні напрямки діяльності СНТ покликанні допомогти студенту розібратися в сучасному інформаційному потоці — структуризація та збір інформації по напрямку діяльності науковця.
Інформування студентів щодо:
проведення наукових заходів (наукових семінарів, конференцій, і т.д.) в коледжі;
проведення наукових конференцій;
правила оформлення наукових робіт, статей, тез, документів, пов'язаних із науковою діяльністю студента;
останніх новин у світі науки.

Організаційні
Організаційні напрямки роботи СНТ покликані розвивати у студента практичні навички сучасного науковця. Умовно організаційні напрямки можна розділити на дві категорії — навчальні та наукові.

Організація:
студентських наукових та навчальних семінарів;
лекцій;
зустрічей із відомими науковцями;
конференцій молодих учених;
олімпіад;
інтелектуальних ігор;
круглих столів;
творчих заходів, спрямованих на культурний розвиток особистості;
соціологічних опитувань серед студентів з метою отримання зворотного зв'язку;
допомога у проведенні наукових та навчальних заходів на факультетах.

Загальноколеджові заходи
День працівника освіти;
День студента;
Новорічний вечір;
«Шевченківська Весна».

Європейські мови в міжкультурній комунікації

26 вересня відзначається День європейських мов як спосіб підтримки мовного різноманіття, двомовності кожного європейця та розвитку викладання мов у світі. Це свято досить молоде. Його виникнення пов'язане з тим, що ХХІ століття ЮНЕСКО оголосило століттям поліглотів.

dem18 01 dem18 02

З нагоди Міжнародного дня європейських мов учасниками лідерської програми Євронація та Євроклубу за підтримки міського голови 27 вересня в малій залі міської ради був проведений круглий стіл «Європейські мови в міжкультурній комунікації» . Учасниками заходу були студенти коледжів міста Дубна. За сприяння Шевчук Ерни Ананіївни на свято прибули священик з Рівного та ксьондз Мартін. Священик Роман із Рівного поділився своєю думкою про значення іноземних мов у житті людини. Сам Отець Роман добре володіє 3-а мовами. Він наголошував: «Мову потрібно вивчати із самих початків». Наприкінці свого виступу наш гість продекламував «Заповіт» Шевченка англійською мовою.

dem18 03 dem18 04

Дуже цікаво було слухати виступ ксьондза Мартіна - поляка, який працює в Україні. Спілкувався з учасниками ксьондз своєю рідною мовою - польською.Також було надано слово викладачці французької мови Дубенського коледжу РДГУ Наталії Брюхановій. Пані Наталія розповіла про велике значення французької мови та поділилася із присутніми думками про роль іноземної мови в житті людини. А наприкінці виконала пісню Патрисії Каас "Mon mec a moi".

dem18 05 dem18 06 dem18 07

Варто подякувати студентам І курсу, групи А Баковчук Ірині та Хіц Ользі, які були ведучими свята. Власюк Наталія продекламувала вірш про українську мову, свої знання іноземних мов продемонстрували студенти Базака Анастасія (ІІ-А), Захарчук Інна (ІІ-А) та Павлюк Яна (ІІІ-А). Вони декламували вірші іноземними мовами: англійською, німецькою та польською. Присутніх зачарувала Карпюк В.,студентка ІІІ-А курсу, своєю грою на бандурі і виконанням пісні «Ти до мене не ходи».

dem18 08 dem18 09 dem18 10

Наприкінці заходу гості були нагороджені квітами та подарунками від міської ради.

Знати іноземну мову - це не просто норма, але й необхідність. Знання іноземних мов - це ключ до успіху в сучасному європейському світі, бо, перефразовуючи відомий вислів, можна сміливо сказати, що той, хто володіє мовами, володіє світом.

dem18 11 dem18 12
dem18 13 dem18 14