Плани роботи

Річний план виховної роботи студентського гуртожитку ВСП "Дубенський педагогічний фаховий коледжу РДГУ" на 2021-2022 навчальний рік

План роботи клубу «Подруга»

План роботи студентської ради гуртожитку ВСП "Дубенський педагогічний фаховий коледжу РДГУ" на 2021-2022 навчальний рік

Гуртожиток

ПОЛОЖЕННЯ
про особливості користування гуртожитком

ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»

I. Загальні положення

1. Це Положення поширюється на заклади фахової передвищої освіти незалежно від форми власності та підпорядкування та визначає механізм забезпечення гуртожитком здобувачів фахової передвищої освіти, особливості використання гуртожитку закладів освіти, зокрема порядок надання, поселення та користування жилою площею, жилими та іншими приміщеннями гуртожитку та умови проживання.

Гуртожиток закладу освіти є частиною його цілісного майнового комплексу, керівництво яким здійснює керівник закладу.

2. Дане положення складене відповідно до Примірного положення про користування гуртожитками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 498.

Положення про користування гуртожитком не може звужувати права та встановлювати додаткові обов’язки для мешканців гуртожитків закладів освіти, визначені цим Положенням, і є обов’язковим для здобувачів освіти та інших мешканців, які проживають у гуртожитку.

II. Проживання у гуртожитку закладу освіти

1. Гуртожиток закладу освіти використовується для проживання здобувачів фахової передвищої освіти під час навчання у закладі освіти за очною (денною) формою навчання, здобувачів освіти, які не мають постійного місця проживання за місцем розташування закладу освіти.

2. У гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» можуть проживати:

1) здобувачі фахової передвищої освіти, які здобувають освіту за очною (денною) формою навчання;

2) вступники під час проведення вступних випробувань з інших населених пунктів, у тому числі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності у них місця проживання за місцезнаходженням закладу освіти;

Не допускається проживання у підвалах, мансардах, цокольних поверхах, а також у жилих приміщеннях, непридатних для проживання.

Усі приміщення гуртожитку мають використовуватися за їх функціональним призначенням.

3. Жила площа у гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» надається у вигляді окремого ліжко-місця за спільного проживання одиноких осіб однієї статі.

Розмір жилої площі визначається Примірним положенням про користування гуртожитками, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 498, та нормативно-технічними документами.

4. Адміністрація гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» зобов’язана забезпечити у гуртожитку належні умови для проживання, самостійної роботи, відпочинку, а також дотримання відповідних санітарно-гігієнічних норм і правил, проведення поточного та капітального ремонтів приміщень загального користування й обладнання, а також створити умови для користування гуртожитком осіб з особливими потребами та маломобільними групами населення.

Права й обов’язки працівників гуртожитків ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» визначаються їх посадовими інструкціями.

5. Заклад освіти оприлюднює на своїх вебсайтах:

 • інформацію про наявність вільних місць у гуртожитку, розмір плати за проживання у ньому;
 • Положення про особливості користування гуртожитком ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» ;
 • зразок договору найму жилого приміщення гуртожитку.

III. Надання жилої площі у гуртожитку закладу освіти

1. Для одержання в користування жилої площі у гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» на поточний навчальний рік особа подає заяву на ім’я керівника закладу освіти.

2. Рішення про надання особі жилої площі у гуртожитку приймає керівник ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» за погодженням з органами студентського самоврядування закладу освіти.

Для організації надання жилої площі у гуртожитку керівник ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» може створювати відповідні робочі органи закладу освіти, до складу яких мають обов’язково входити представники органів студентського самоврядування.

У разі прийняття рішення щодо надання особі жилої площі в гуртожитку адміністрація ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» видає такій особі ордер на жилу площу в гуртожитку (далі - ордер) встановленої форми з одночасним укладанням з нею договору найму жилого приміщення в гуртожитку.

Приміщення гуртожитків під час канікул можуть надаватись у користування відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.

3. Надання жилої площі у гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» у вигляді окремого ліжко-місця відбувається з урахуванням статі особи, а також може здійснюватися з урахуванням навчання здобувачів освіти на одному відділенні (курсі, групі).

4. Черговість надання жилої площі у гуртожитку закладу освіти, у тому числі право на першочергове забезпечення осіб пільгових категорій, встановлюється відповідно до вимог законодавства.

5. Поселення до гуртожитку здійснюється на підставі ордера та документа, що посвідчує особу.

Ордер зберігається у особи, якій він виданий, протягом усього строку її проживання у гуртожитку закладу освіти.

6. Здобувачі освіти закладу фахової передвищої освіти підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам відповідно до статті 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

7. Облік ордерів, оформлення документів щодо реєстрації місця проживання мешканців гуртожитку відповідно до законодавства здійснює посадова особа закладу освіти, на яку покладено такі обов’язки.

8. Особі, яка поселяється до гуртожитку, згідно з виданим їй ордером надається ліжко-місце, майно за переліком, зазначеним у договорі найму жилого приміщення в гуртожитку закладу освіти. Таку особу обов’язково ознайомлюють під підпис з правилами внутрішнього розпорядку, правилами техніки безпеки та пожежної безпеки гуртожитку.

Батьки або інші законні представники у разі поселення до гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» здобувача, який є неповнолітньою особою, також ознайомлюються з Положенням про користування гуртожитком та правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку.

За письмовим зверненням батьків або інших законних представників здобувачів - неповнолітніх осіб заклад освіти може встановити обмеження щодо виходу з гуртожитків таких осіб у нічний час.

9. Здобувачам освіти, які поселяються до гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» після закінчення канікул, надаються кімнати, в яких вони мешкали раніше.

IV. Користування гуртожитком закладу освіти

1. Мешканці гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» мають право безперешкодного цілодобового доступу до гуртожитку (входити до нього та виходити з нього). Забороняється вимагати від них у будь-який час доби усні або письмові пояснення щодо причин їх входу чи виходу з гуртожитку закладу освіти, крім випадку, визначеного в абзаці третьому пункту 8 розділу III цього Положення.

В особливих випадках (офіційне повідомлення про загрозу техногенної катастрофи або стихійного лиха тощо) заклад освіти може ухвалити рішення щодо обмеження на певний період часу безперешкодного виходу з гуртожитку закладу освіти, про що мешканців гуртожитку повідомляють в обов’язковому порядку.

2. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8:00 до 22:00. Входячи до гуртожитку, відвідувач пред’являє черговому гуртожитку документ, що посвідчує особу, і реєструється в журналі відвідувачів.

Мешканець гуртожитку зобов’язаний особисто зустріти відвідувача та залишити свою перепустку черговому гуртожитку. Мешканець гуртожитку відповідає за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку гуртожитку. Мешканець зобов’язаний особисто провести відвідувача до виходу з гуртожитку та забрати свою перепустку.

3. Мешканці гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» за погодженням з адміністрацією гуртожитку можуть використовувати приміщення спільного користування для проведення освітніх, культурно-розважальних та спортивно-оздоровчих заходів. Під час проведення таких заходів потрібно дотримуватись обмежень щодо допустимого рівня шуму, правил поведінки та санітарно-гігієнічних вимог.

4. Мешканці гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» мають право:

 • на своєчасне отримання житлово-комунальних послуг належної якості;
 • користуватися допоміжними приміщеннями, іншим обладнанням і майном спільного користування гуртожитку;
 • вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, інвентарю, постільної білизни тощо, які стали непридатними для використання, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов з дотриманням мешканцями вимог законодавства у сфері надання побутових та житлово-комунальних послуг;
 • обирати органи студентського самоврядування гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» й бути обраними до їхнього складу (для здобувачів освіти);
 • через органи студентського самоврядування гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, якості роботи працівників гуртожитку, організації культурно-розважальної, виховної, спортивно-оздоровчої роботи, дозвілля тощо;
 • звертатись зі скаргами на роботу працівників гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» й житлово-побутові умови, що не відповідають встановленим нормам, з інших питань утримання гуртожитків до адміністрації закладу освіти, інших установ відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;
 • інші права відповідно до законодавства.

5. Мешканці гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» зобов’язані:

 • знати й виконувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку;
 • своєчасно та у повному обсязі відповідно до договору найму жилого приміщення в гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» сплачувати плату за проживання.
 • підтримувати чистоту й порядок у своїй кімнаті та у місцях загального користування;
 • дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно і раціонально витрачати тепло, електроенергію і воду;
 • своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного, іншого обладнання та меблів;
 • про всі надзвичайні події в гуртожитку закладу освіти терміново повідомляти адміністрацію гуртожитку, органи студентського самоврядування гуртожитку;
 • не перешкоджати у правомірному доступі до гуртожитку закладу освіти та/або використанні приміщення, майна, обладнання, що знаходяться у спільному користуванні, іншим особам;
 • у разі залишення гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» більше ніж на 2 доби попереджати про це адміністрацію гуртожитку;
 • відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;
 • дотримуватися правил техніки безпеки, вимог пожежної безпеки, санітарних норм;
 • у разі самостійної заміни замка або втрати виданих ключів забезпечити наявність дублікатів ключів від жилого приміщення, в якому вони проживають, в адміністрації гуртожитку.

6. Мешканцям гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»під час проживання у гуртожитку забороняється:

 • порушувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку;
 • палити, вживати наркотичні або токсичні речовини, перебувати у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;
 • утримувати тварин;
 • самостійно здійснювати переобладнання та перепланування приміщень гуртожитку;
 • використовувати електропобутові прилади, не зазначені у договорі найму жилої площі в гуртожитку, без дозволу адміністрації гуртожитку закладу освіти;
 • порушувати вимоги щодо дотримання допустимого рівня шуму в приміщенні;
 • самовільно переселятись з однієї кімнати у гуртожитку до іншої.

7. За порушення правил внутрішнього розпорядку гуртожитку адміністрація гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»може зробити мешканцю гуртожитку:

 • зауваження;
 • попередження.

У разі систематичних порушень правил внутрішнього розпорядку гуртожитку з боку мешканця гуртожитку органи студентського самоврядування можуть порушити питання щодо його подальшого проживання в гуртожитку перед адміністрацією гуртожитку закладу освіти. Рішення про подальше проживання такого здобувача освіти в гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» приймає керівник ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» з урахуванням пропозицій органів студентського самоврядування та адміністрації гуртожитку.

8. Залучення мешканців гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» до виконання будь-яких робіт з його благоустрою та/або прилеглої території може здійснюватися виключно за їх згодою.

9. Представники адміністрації закладу освіти, науково-педагогічні, педагогічні та інші працівники ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» в межах виконання своїх посадових обов’язків мають право безперешкодного цілодобового доступу до гуртожитку закладу освіти.

V. Плата за проживання у гуртожитку закладу освіти

1. Розмір плати за проживання у гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» встановлює керівник за погодженням з органом студентського самоврядування з урахуванням вимог наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 28 березня 2011 року № 284/423/173, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 квітня 2011 року за № 520/19258.

2. Плата за проживання у гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» вноситься мешканцями у порядку та строки, встановлені договором найму жилого приміщення у гуртожитку закладу освіти.

VI. Студентське самоврядування у гуртожитку закладу освіти

1. У гуртожитку діють органи студентського самоврядування, що є невід’ємною частиною громадського самоврядування ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ».

2. Структура, порядок проведення виборів і повноваження органів студентського самоврядування, що діють у гуртожитку, визначаються відповідно до статті 41 Закону України «Про фахову передвищу освіту» та установчими документами закладу освіти.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про огляд-конкурс на кращу кімнату у студентському гуртожитку

1.Загальні положення.

Огляд-конкурс на кращу кімнату гуртожитку за житлово-побутовими умовами та забезпеченням умов навчання спрямований на реалізацію Указу Президента України від 28.02.2006. № 160 "Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства".

Метою огляду-конкурсу є виявлення та розповсюдження кращого досвіду організації житлово-побутових умов у кожній кімнаті гуртожитку, організації навчання і відпочинку студентської молоді та активізації органів студентського самоврядування у формуванні здорового способу життя і активної життєвої позиції молодих громадян України.

2.Завдання огляду-конкурсу.

Завданням огляду-конкурсу є:

-          поліпшення житлово-побутових умов у кожній кімнаті студентського гуртожитку;

-          поліпшення стану збереження державного майна;

-          удосконалення діяльності студентських рад;

-          поширення кращого досвіду роботи щодо поліпшення житлово-побутових умов в кожній кімнаті, на кожному поверсі;

-          розповсюдження кращого досвіду організації самопідготовки і дозвілля студентської молоді та формування здорового способу життя;

-          створення безпечних умов проживання, навчання і дозвілля студентської молоді;

-          стимулювання активної участі студентської молоді в організації свого дозвілля і в формуванні здорового способу життя.

3.Порядок проведення огляду-конкурсу.

     3.1.Огляд - конкурс проводиться у такій послідовності:

-       визначається краща кімната секції;

-       визначається краща кімната гуртожитку.

3.2.Для проведення огляду-конкурсу адміністрація коледжу, профспілковий комітет студентів та студентська рада створюють організаційний комітет, склад якого затверджується наказом директора.

3.3.Рада студентського самоврядування гуртожитку проводить оцінку кімнат гуртожитку і визначає 10 найкращих з них для представлення в організаційний комітет за такими критеріями:

-            санітарний стан кімнат;

-            художньо-естетичне оформлення;

-            обладнання та устрій кімнати;

-            умови для забезпечення навчання;

-            стан збереження майна в кімнаті;

-            активність мешканців у проведенні різноманітних заходів у гуртожитку;

-            дотримання правил внутрішнього розпорядку;

-            підтримання порядку у місцях загального користування.

3.4. Організаційний комітет:

   3.4.1.Встановлює переможців огляду-конкурсу на найкращу кімнату гуртожитку серед кімнат, поданих радою студентського самоврядування за наведеними критеріями.

   3.4.2.За результатами огляду-конкурсу організаційний комітет готує і подає відповідні матеріал для включення до наказу директора для заохочення переможців.

4. Підбиття підсумків.

   4.1.Переможці конкурсу на кращу кімнату гуртожитку нагороджуються почесними грамотами і грошовими преміями чи подарунками.

   4.2.Досвід діяльності гуртожитку та окремих кімнат, що за результатами огляду-конкурсу визнано кращими, організаційний комітет висвітлює через газету «Студентський вісник» та на сайті коледжу.


 

ПОЛОЖЕННЯ

про студентську раду гуртожитку

ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»

Загальні положення

1.Студентська рада (далі - студрада) гуртожитку є органом студентського самоврядування в гуртожитку та є незалежною від впливів політичних, релігійних та громадських організацій.

2.Студрада створюється з метою удосконалення студентського самоврядування та для широкого залучення проживаючих у гуртожитку до розробки і проведення заходів, спрямованих на поліпшення соціально-побутової, культурно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи, організації дозвілля, здорового способу життя.

3.Студрада обирається на загальних зборах студентів, що проживають у гуртожитку, відкритим голосуванням. Звітно-виборчі збори повинні проводитися у вересні кожного наступного навчального року за участю студентської ради, профспілкової організації студентів, адміністрації коледжу.Голову студради обирають з членів студрада на першому засіданні студради.

4.Студрада гуртожитку здійснює свою діяльність відповідно до Статуту коледжу, даного Положення і працює в тісному контакті із студрадою коледжу та адміністрацією. Засідання студради проводяться не рідше одного разу на місяць.

5.Засідання студради вважається дійсним, якщо на ньому присутні не менш двох третин членів студради.

6.Рішення студради вважається правомірним, якщо за нього проголосувало більше половини з числа присутніх на засіданні членів студради.

7.Рішення студради є обов'язковими для всіх мешканців гуртожитку.

8.Рішення студради оформляються документально протоколом засідання і підписуються головою або заступником голови і секретарем студради.

9.Рішення студради набирають силу з моменту їхнього прийняття, якщо в рішенні не встановлений інший термін введення його в дію.

10.Голова студради (заступник голови студради) має право бути присутнім на засіданнях педагогічної ради коледжу.

 

Структура студради

Студрада складається з голови, заступника голови та старост секцій. За порушенняположення про студраду гуртожитку, студрада гуртожитку при узгодженні з адміністрацієюта студрадою коледжу може звільнити з посади будь-якого члена студради гуртожитку. Увипадку неможливості виконання членом студради своїх обов'язків студрада гуртожитку призначає іншого члена студради на відповідну посаду.

Забезпечення одержання, обробки і поширення інформації здійснюється головою культурно-масової та спортивної комісії студради.

 

Права студради

Студрада гуртожитку має право:

-          вносити пропозиції адміністрації коледжу по поліпшенню житлово-побутових умов мешканців гуртожитку;

-          контролювати якість ремонтних робіт, проведених у гуртожитку;

-          приймати участь в роботі колегіальних органів управління там, де проводиться обговорення питань про роботу гуртожитку;

-          приймати участь разом з дирекцією коледжу у розподіленні кращих кімнат, майна, тощо;

-          залучати проживаючих у гуртожитку до чергування на поверсі, на кухні й інших видах робіт із самообслуговування і благоустрою гуртожитку та його території;

-          брати участь у підготовці проекту наказу на заселення;

-          приймати рішення про поселення та переселення з однієї кімнати в іншу студентів у гуртожитку. Остаточне рішення про поселення приймається адміністрацією коледжу, враховуючи рішення студради;

-          клопотати перед адміністрацією коледжу про заохочення проживаючих, що беруть активну участь у суспільному житті гуртожитку.

            За порушення Правил внутрішнього розпорядку, Положення про гуртожиток і за невиконання рішень загальних зборів і студради, студрада разом з адміністрацією має право накладати наступні стягнення:

-     залучення до додаткових господарських робіт у гуртожитку та на прилеглій території, що закріплена за гуртожитком. Контроль за виконанням господарських робіт здійснює студрада та комендант гуртожитку;

-     зауваження;

-догана;

-     позбавлення місця проживання в гуртожитку;

-     клопотати перед адміністрацією коледжу про притягнення до матеріальної та адміністративної відповідальності осіб, які нанесли матеріальні збитки гуртожитку, систематично порушують "Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку", а такожрекомендувати їх на виселення.

            Студрада повинна інформувати керівні органи про своє рішення.

            В разі неспроможності студради гуртожитку розв'язати конфліктну ситуацію за поданням голови профспілкового комітету студентів дане питання розглядається студрадою коледжу разом з профспілкою студентів .

Обов'язки студради

Студрада зобов'язана:

1.Захищати інтереси проживаючих у гуртожитку у взаєминах з адміністрацією.

2.Вчасно доводити до проживаючих у гуртожитку інформацію, що стосується студентського життя.

3.Стежити за виконанням Правил внутрішнього розпорядку, Правил протипожежної і техніки безпеки.

4.Регулярно проводити перевірки санітарного стану житлових кімнат, кімнат загального користування (не рідше одного разу на місяць).

5.Інформувати адміністрацію гуртожитку, адміністрацію коледжу про порушення, що відбулися в гуртожитку.

6.Брати участь в організації культурно-масових заходів для проживаючих у гуртожитку.

 

Порядок внесення поправок та змін до даного положення

Зміни діючого Положення вносяться згідно рішень студради гуртожитку і узгоджуються з адміністрацією коледжу, профспілкою та затверджуються на засіданні педагогічної ради.

 

Положення про голову студради гуртожитку

1.Голова студради обирається із складу знов обраної студради її членами на першому засіданні (згідно цього Положення).

2.Є відповідальним за дотримання правил внутрішнього розпорядку гуртожитку.

3.Несе відповідальність за моральний клімат студентського колективу.

4.Зобов'язаний підписувати документацію студради гуртожитку.

5.Входить до складу студради коледжу з правом голосу.

 

Обов'язки

1.Організовує роботу студради, керує роботою заступників, керівників секторів, старост секцій.

2.Готує та проводить засідання студради (згідно цього Положення).

3.Стежить за правильністю ведення та зберігання документації студради.

4.Інформує керівництво про виконану роботу та стан справ у гуртожитку.

5.Організовує рейди з перевіркою санітарного стану кімнат, поверхів, секцій та приміщень загального використання.

6.Організовує рейди по перевірці незаконного знаходження осіб в кімнатах та ін. приміщеннях гуртожитку.

Нова перемога

 

         Кожного року гуртожиток Дубенського коледжу РДГУ бере участь у конкурсі на кращий гуртожиток, що відбувається в Рівненській області.

       Цьогоріч у категорії "Гуртожиток коледжу, у якому створено найкращі житлово-побутові умови для проживання студентів" ми посіли І місце. Цю перемогу колектив здобув спільними зусиллями адміністрації коледжу, особисто - директора В.П.Бабака, завідувачки гуртожитку О.В.Кудлачик, вихователів - І.І.Вітчук та О.В.Бондарука, працівників гуртожитку та студентських рад коледжу і гуртожитку на чолі з Я.Кузьменко та С.Швидкою.

gurt1 gurt2 gurt3

        Почесна грамота управління освіти і науки облдержадміністрації, кубок та цінні подарунки стали гарним сюрпризом як до ювілею коледжу, так і до новорічно-різдвяних свят. Вітаємо!

День гуртожитку у Дубенському коледжі РДГУ

Уже традиційно, навесні, у Дубенському коледжі РДГУ відзначається День гуртожитку. Цьогоріч працівники гуртожитку спільно із студентською радою запланували цікаву програму свята: сучасний розпис писанок, цікаві конкурси та пасхальний квест “Загублені яйця”.

DG1

Родзинкою свята став квест “Загублені яйця”, участь у якому взяли не лише студенти, а й викладачі коледжу.

DG2 DG3

Завдання квесту полягало у створенні команд на чолі з викладачами, які повинні були відгадати 10 логічних завдань та віднайти загублені шоколадні яйця. У кожної команди була однакова кількість завдань, але переможцем стала найспритніша команда, очолювана викладачем Павлунем В.С. Варто відзначити, що всі команди отримали подарунки та почесні грамоти.

DG4 DG5 DG6

Також грамотою відзначили голову студентської ради коледжу Скоропляса Віталія за допомогу в організації та проведенні квесту.

Ідея проведення такого свята, ініціатором якого стала вихователь Ірина Ігорівна Вітчук, мала на меті згуртувати студентський колектив. Адже саме тут, у гуртожитку, вони проводять велику частину свого часу: знаходять нових друзів, підтримують один одного, здобувають перші ази самостійного життя. І нехай наші студенти запам’ятають своє тимчасове помешкання як домівку, де знайшли нових друзів, де було весело та цікаво проводити час, де навчилися життєвої мудрості та взаємопідтримки.DG7

 

Проведення виховної бесіди на тему: «Дружні взаємовідносини»

 

Мета: розширити і поглибити поняття дружби і товаришування – важливих показників виховання студентів; виховувати в мешканців гуртожитку звичку уважно ставитися до товаришів; вміння бачити хиби у своїй поведінці й виправляти їх.

Народна мудрість говорить:

«Дерево міцне – корінням.

А людина – друзями!»

В ході даної бесіди разом із студентами були розглянуті такі поняття як дружба та її цінність. Про дружбу написано чимало сторінок, віршів, романів. Говорять, що дружба потрібна людині лиш трохи менше, ніж їжа та повітря. Ми розглянули поняття «дружба» як одну із загальнолюдських чеснот.

То що ж таке «дружба»? Кожен з присутніх студентів висловив свою думку .

Отже, дружба – це близькі стосунки, засновані на взаємній допомозі, прихильності, спільності інтересів, смаків, поглядів, життєвих цілей.

Разом із студентами ми склали «Абетку дружби».

drug1 drug2

В ході бесіди студенти склали «Квітку дружби» із своїх долонь, на котрих написали імена своїх вірних друзів.

drug3 drug4 drug5

        Також, разом з вихователями, до даної бесіди був залучений психолог коледжу Добровольський С.В., який провів із студентами тренінгове заняття на тему: « Взаємовідносини між студентами, які проживають у гуртожитку».

drug6 drug7

Висновок: Отже, дружба – це здорово. Добре, коли у тебе є друзі. Адже дружба – це взаємовідносини, які народжуються, міцніють на основі спільного навчання та проживання. Усі студенти, які були присутні під час бесіди, отримали море позитивних емоцій та глибше усвідомили саме поняття дружби.