Гуртожиток

                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                  Наказ № 140 осн/д  від 30.12.2011р.

ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку

Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету

1.     Загальні положення

1.1. Поселення студентів здійснюється відповідно механізму поселення до гуртожитку (додаток 1).

1.2. Між директором коледжу та мешканцем гуртожитку укладається договір про надання місця проживання та комунальних послуг.

1.3. Особа, якій  надається місце в гуртожитку, зобов’язана  особисто пред’явити паспорт і документ про сплату за проживання в гуртожитку (за перше півріччя або за друге півріччя і канікулярний час). Вона повинна пройти інструктаж  з техніки безпеки, вивчити Правила внутрішнього розпорядку і ознайомитися зі встановленим порядком користування електропобутовими приладами, а також з порядком виселення з гуртожитку. Інструктаж здійснюється комендантом гуртожитку.

1.4. Документи на прописку тих, хто вселяється до гуртожитку, оформляються паспортисткою у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України. Оплата прописки провадиться за рахунок особи, якій надано місце в гуртожитку.

1.5. Мешканці гуртожитку можуть бути в разі необхідності переселені до інших кімнат або в іншу секцію.

1.6. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних іспитах, звільняють місце в гуртожитку протягом трьох діб після оголошення результатів іспитів; ті, які подали апеляцію – в тридобовий термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не пройшли за конкурсом – протягом трьох діб після видання наказу про зарахування.

При відрахуванні із навчального закладу, а також при його закінченні, мешканці звільняють гуртожиток протягом трьох діб від дня виходу відповідного наказу.

2.     Умови проживання

2.1.У кожній житловій секції із числа його мешканців обирається староста. Між комендантом гуртожитку та старостою секції, а також студентом, який відповідає за збереження майна в кімнаті проживання, укладається угода щодо відповідальності за збереження майна спільного користування.

Майно для особистого користування, а також речі індивідуального користування  видаються мешканцям під їх особисту відповідальність.

2.2. Пропускний режим у гуртожитку забезпечується при наявності студентських квитків.

2.3. Вхід до гуртожитку дозволяється:

- мешканцям даного гуртожитку до 23.00 після пред’явлення студентського квитка; після 23.00 години вхід дозволяється лише у виключних випадках за заздалегідь виданим  письмовим дозволом директора або комендантом гуртожитку;

- гостям - тільки до 20 – ї години.

Відвідувачі залишають черговому документ про посвідчення особи. При вході до гуртожитку відвідувачі реєструються у книзі реєстрації. Мешканець зобов’язаний  особисто зустріти гостя при вході і вивести його при залишенні гуртожитку.

Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які запросили до себе гостей.

2.4. Культурно-масові заходи в гуртожитку здійснюються згідно з планами, розробленими вихователями та  студентською радою і погодженими з дирекцією.

Усі заходи повинні закінчуватись до 22.00 години.

З 22.00 години і до 7.00 години мешканці гуртожитку повинні додержуватися тиші.

2.5. Усі мешканці гуртожитку залучаються до господарських робіт щодо самообслуговування. Щоденно виконуються роботи щодо підтримання порядку і чистоти в житлових кімнатах та в кухнях.

3.  Права і обов’язки мешканців гуртожитку

3.1 Мешканці гуртожитку мають право:

– користуватися приміщеннями навчального і культурно-побутового призначення, обладнанням і майном гуртожитку;

– вимагати своєчасного ремонту місць загального користування або заміни обладнання, меблів, постільних речей та іншого майна гуртожитку, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні;

– обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до її складу;

– через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням житлово-побутових умов, організацією виховної роботи і дозвілля,  роботи працівників гуртожитку тощо;

– звертатися до керівництва навчальним закладом зі скаргами на роботу персоналу, що обслуговує гуртожиток, і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків.

3.2. Мешканці гуртожитку зобов’язані:

– знати і виконувати правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку;

– підтримувати чистоту і порядок в житлових кімнатах, місцях загального користування і брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням, щоденно прибирати житлові кімнати і блоки;

– дбайливо ставитися до державної власності – приміщень, обладнання, майна гуртожитку, економно витрачати електроенергію, тепло і воду;

– своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;

–– при залишенні кімнати кожен мешканець повинен вимкнути світло, зачинити вікна, здати ключ від кімнати черговому;

– своєчасно давати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання та меблів;

– відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки;

– про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново сповіщати адміністрацію, коменданта гуртожитку і студентську раду;

– дотримуватися правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними приладами. Не встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електроспоживаючі прилади (особисті електропобутові прилади і радіо- та відеоапаратура мешканців підлягають реєстрації у коменданта гуртожитку);

– при залишенні гуртожитку на ніч, а також при виїзді на канікули, практику, свята, вихідні  дні попереджати  адміністрацію гуртожитку. При від’їзді на літні канікули одержане майно і ключі від кімнати здати коменданту гуртожитку. Кімнати слід залишити в охайному стані з дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил техніки безпеки;

– після  закінчення навчання в навчальному закладі або при достроковому позбавленні права на мешкання, виїхати із гуртожитку в триденний термін.

3.3. Мешканцям гуртожитку забороняється:

-      самовільно переселятися із однієї кімнати до іншої;

-      переробляти і переносити інвентар і меблі із однієї кімнати до іншої або виносити з інших приміщень;

-      прати білизну, чистити одяг і взуття в житлових кімнатах;

-      проводити переробку і ремонт електроустаткування, вмикати електроопалювальні прилади та зберігати їх в житлових кімнатах;

-      самовільно замінювати дверний замок;

-      залишати сторонніх осіб після 20.00 години і на ночівлю;

-      приносити та вживати будь-які спиртні напої та наркотики, палити в житлових кімнатах та інших приміщеннях і на балконах, з’являтися до гуртожитку у нетверезому стані або стані наркотичного чи іншого сп’яніння;

-      створювати шум, а також вмикати радіо- телевізійну апаратуру на гучність, яка порушує тишу в сусідніх кімнатах та приміщеннях;

-      тримати домашніх тварин;

-      виражатися нецензурними словами, порушувати правила поведінки в громадських місцях.

4.     Заохочення та стягнення

4.1 За активну участь у забезпеченні роботи органів студентського самоврядування, участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання ,стану гуртожитку та прилеглої території студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені адміністрацією коледжу:

–      об’явою подяки;

–       нагородженням пам’ятними  подарунками або грошовими преміями;

–       іншими формами заохочень та пільг щодо проживання.

Мешканці окремих кімнат гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим обладнанням та інвентарем, передбаченим "Типовими нормами обладнання гуртожитків".

4.2  За порушення правил внутрішнього розпорядку і пропускного режиму в гуртожитку на мешканців накладаються стягнення:

– зауваження;

– догана;

– непоселення до гуртожитку на наступний навчальний рік;

– виселення з гуртожитку в означений адміністрацією термін;

– виключення із навчального закладу.

4.3. Заохочення і стягнення, які можуть бути застосовані до мешканців гуртожитку, у встановленому порядку накладаються директором за поданням загальних зборів, студентської ради, вихователів, коменданта гуртожитку, заступника директора з виховної роботи, викладачів та інших посадових осіб.

Додаток 1.

 до Правил внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку

Дубенсько коледжу Рівненського державного гуманітарного університету

                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                   Наказ № 140 осн/д  від 30.12.2011 р.

Механізм поселення в гуртожиток

1.      Розподіл місць для проживання у гуртожитку здійснюється рішенням комісії з поселення до гуртожитку коледжу. Поселення у гуртожиток здійснюється на конкурсній основі.

2.      За розпорядженням директора формується комісія для поселення студентів у гуртожиток за участю:

 • голови профспілкового комітету коледжу
 • заступника директора з виховної роботи;
 • коменданта гуртожитку;
 • голови студентської ради гуртожитку;
 • голови студентської ради коледжу;
 • голови студентського профкому.

3.      Куратори груп до 15 червня подають списки бажаючих проживати в гуртожитку (у відповідності із кількістю визначених місць) заступнику директора з виховної роботи.

4.     Комісія складає списки на поселення. Комісія враховує корисні справи, включаючи навчання, громадську діяльність як на рівні коледжу, так і на рівні гуртожитку (для тих, хто там проживає); дотримання правил поведінки; можливі зауваження та порушення.

5.    Студенти 1 курсу, які потребують проживання у гуртожитку, поселяються на загальних підставах.

6.      Студенти, які мають пільгу,згідно законодавчих актів та реєстрації у відділі соціального захисту (за умови відсутності порушень правил проживання у гуртожитку) поселяються позаконкурсом.

7.      Студентам ІІ – ІV курсів, яким не буде надане місце в гуртожитку, до 25 серпня поточного року надається повідомлення про відмову в поселенні до гуртожитку.

8. Списки на поселення студентів до гуртожитку затверджуються
до 1 вересня комісією для поселення студентів у гуртожиток, про що видається наказ про поселення до гуртожитку.

                                                           ПОЛОЖЕННЯ

                                   про кращу студентську кімнату

1. Загальні положення

Огляд-конкурс на кращу кімнату гуртожитку за житлово-побутовими умовами та забезпеченням умов навчання спрямований  на реалізацію Указу Президента України від 28.02.2006. № 160 “Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства”

Метою огляду-конкурсу є виявлення та розповсюдження кращого досвіду організації житлово-побутових умов у кожній кімнаті гуртожитку, організації навчання і відпочинку студентської молоді та активізації органів студентського самоврядування у формуванні здорового способу життя і активної життєвої позиції молодих громадян України.

2. Завдання огляду-конкурсу

Завданням огляду-конкурсу є:

• поліпшення житлово-побутових умов у кожній кімнаті студентського гуртожитку;

•поліпшення стану збереження державного майна;

• удосконалення діяльності студентських рад;

• поширення кращого досвіду роботи щодо поліпшення житлово – побутових умов в кожній кімнаті, на кожному поверсі;

• розповсюдження кращого досвіду організації самопідготовки і дозвілля студентської молоді та формування здорового способу життя;

• створення безпечних умов проживання, навчання і дозвілля студентської молоді;

• стимулювання активної участі студентської молоді в організації свого дозвілля і в формуванні здорового способу життя.

3. Порядок проведення огляду-конкурсу

3.1. Огляд – конкурс проводиться у такій послідовності:

- визначається краща кімната секції;

- визначається краща кімната гуртожитку;

3.2. Для проведення огляду-конкурсу адміністрація коледжу, профспілковий комітет студентів та студентська рада створюють організаційний комітет, склад якого затверджується наказом директора.

3.3. Рада студентського самоврядування гуртожитку проводить оцінку кімнат гуртожитку і визначає 10 найкращих з них для представлення в організаційний комітет за такими критеріями:

-  санітарний стан кімнат;

-  художньо-естетичне оформлення;

-  обладнання та устрій кімнати;

-  умови для забезпечення навчання;

-  стан збереження майна в кімнаті;

-  активність мешканців у проведенні різноманітних заходів у гуртожитку;

-  дотримання правил внутрішнього розпорядку;

-  підтримання порядку у місцях загального користування.

3.4 Організаційний комітет:

3.4.1 Встановлює переможців огляду-конкурсу на найкращу кімнату гуртожитку серед кімнат, поданих радою студентського самоврядування за наведеними критеріями.

3.4.2 За результатами огляду-конкурсу організаційний комітет готує і подає відповідні матеріал для включення до наказу директора для заохочення переможців.

4. Підбиття підсумків

4.1 Переможці конкурсу на кращу кімнату гуртожитку нагороджуються почесними грамотами і грошовими преміями.

4.3 Досвід діяльності гуртожитку та окремих кімнат, що за результатами огляду-конкурсу визнано кращими, організаційний комітет висвітлює через газету «Студентський вісник» та на сайті коледжу.

           ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДРАДУ ГУРТОЖИТКУ

Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного              

                                         Університету

Загальні положення

 1. Студентська рада (далі - студрада) гуртожитку є органом студентського самоврядування в гуртожитку та є незалежною від впливів політичних, релігійних та громадських організацій.
 2. Студрада створюється з метою удосконалення студентського самоврядування та для широкого залучення проживаючих у гуртожитку до розробки і проведення заходів, спрямованих на поліпшення соціально-побутової, культурно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи, організації дозвілля, здорового способу життя.
 3. Студрада обирається на загальних зборах студентів, що проживають у гуртожитку, відкритим голосуванням. Звітно-виборчі збори повинні проводитися у вересні кожного наступного навчального року за участю студентської ради , профспілкової організації студентів , адміністрації коледжу .Голову студради обирають з членів студради на першому засіданні студради.
 4. Студрада гуртожитку здійснює свою діяльність відповідно до Статуту коледжу, даного Положення і працює в тісному контакті із студрадою коледжу та адміністрацією. Засідання студради проводяться не рідше одного разу на місяць.
 5. Засідання студради вважається дійсним, якщо на ньому присутні не менш двох третин членів студради.
 6. Рішення студради вважається правомірним, якщо за нього проголосувало більше половини з числа присутніх на засіданні членів студради.
 7. Рішення студради є обов'язковими для всіх мешканців гуртожитку.
 8. Рішення студради оформляються документально протоколом засідання і підписуються головою або заступником голови і секретарем студради.
 9. Рішення студради набирають силу з моменту їхнього прийняття, якщо в рішенні не встановлений інший термін введення його в дію.
 10. Голова студради (заступник голови студради) має право бути присутнім на засіданнях педагогічної ради коледжу.

Структура студради

Студрада складається з голови, заступника голови та старост секцій. За порушення положення про студраду гуртожитку студрада гуртожитку при узгодженні з адміністрацією та студрадою коледжу може звільнити з посади будь - якого члена студради гуртожитку. У випадку неможливості виконання членом студради своїх обов'язків студрадагуртожитку призначає іншого члена студради на відповідну посаду.

Забезпечення одержання, обробки і поширення інформації здійснюється головою культурно-масової та спортивної комісії студради.

Права студради

Студрада гуртожитку має право:

 • вносити пропозиції адміністрації коледжу по поліпшенню житлово-побутових умов мешканців гуртожитку;
 • контролювати якість ремонтних робіт, проведених у гуртожитку;
 • приймати участь в роботі колегіальних органів управління там,де проводиться обговорення питань про роботу гуртожитку;
 • приймати участь разом з дирекцією коледжу у розподіленні кращих кімнат, майна, тощо;
 • залучати проживаючих у гуртожитку до чергування на поверсі, на кухній інших видах робіт із самообслуговування і благоустрою гуртожитку та його території;
 • брати участь у підготовці проекту наказу на заселення;
 • приймати рішення про поселення та переселення з однієї кімнати в іншу студентів у гуртожитку. Остаточне рішення про поселення приймається адміністрацією коледжу, враховуючи рішення студради;
 • клопотати перед адміністрацією коледжу про заохочення проживаючих, що беруть активну участь у суспільному житті гуртожитку.

За порушення Правил внутрішнього розпорядку, Положення про гуртожиток і за невиконання рішень загальних зборів і студради, студрада разом з адміністрацією має право накладати наступні стягнення:

 • залучення до додаткових господарських робіт у гуртожитку та на прилеглій території, що закріплена за гуртожитком. Контроль за виконанням господарських робіт здійснює студрада та комендант гуртожитку;
 • зауваження;
 • догана;
 • позбавлення місця проживання в гуртожитку;
 • клопотати перед адміністрацією коледжу про притягнення до матеріальної та адміністративної відповідальності осіб, які нанесли матеріальні збитки гуртожитку, систематично порушують "Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку", а також рекомендувати їх на виселення.

Студрада повинна інформувати керівні органи про своє рішення.

В разі неспроможності студради гуртожитку розв'язати конфліктну ситуацію за поданням голови профспілкового комітету студентів дане питання розглядається студрадою коледжу разом з профспілкою студентів .

Обов'язки студради

Студрада зобов'язана:

 1. захищати інтереси проживаючих у гуртожитку у взаєминах з адміністрацією ;
 2. вчасно доводити до проживаючих у гуртожитку інформацію, що стосується студентського життя ;
 3. стежити   за   виконанням   Правил   внутрішнього   розпорядку, правил протипожежної і техніки безпеки;
 4. регулярно проводити перевірки санітарного стану житлових кімнат, кімнат загального користування (не рідше одного разу на місяць);
 5. інформувати адміністрацію гуртожитку, адміністрацію коледжу про порушення, що відбулися в гуртожитку;
 6. брати участь в організації культурно-масових заходів для проживаючих у гуртожитку.

Порядок внесення поправок та змін до даного положення

Зміни діючого Положення вносяться згідно рішень студради гуртожитку і узгоджуються з адміністрацією коледжу,профспілкою та затверджуються на засіданні педагогічної ради.

Положення про голову студради гуртожитку

Голова студради обирається із складу знов обраної студради її членами на першому засіданні (згідно цього Положення).

 • Є   відповідальним   за   дотримання   правил   внутрішнього розпорядку гуртожитку.
 • Несе відповідальність за моральний клімат студентського колективу.
 • Зобов'язаний підписувати документацію студради гуртожитку.
 • Входить до складу студради коледжу з правом голосу.

Обов'язки

1. Організовує роботу студради, керує роботою заступників, керівників секторів, старост секцій.

 1. Готує та проводить засідання студради (згідно цього Положення).
 2. Стежить за правильністю ведення та зберігання документації студради.
 3. Інформує керівництво про виконану роботу та стан справ у гуртожитку.
 4. Організовує рейди з перевіркою санітарного стану кімнат, поверхів, секцій та приміщень загального використання.
 5. Організовує рейди по перевірці незаконного знаходження осіб в кімнатах та ін. приміщеннях гуртожитку.

Нова перемога

 

         Кожного року гуртожиток Дубенського коледжу РДГУ бере участь у конкурсі на кращий гуртожиток, що відбувається в Рівненській області.

       Цьогоріч у категорії "Гуртожиток коледжу, у якому створено найкращі житлово-побутові умови для проживання студентів" ми посіли І місце. Цю перемогу колектив здобув спільними зусиллями адміністрації коледжу, особисто - директора В.П.Бабака, завідувачки гуртожитку О.В.Кудлачик, вихователів - І.І.Вітчук та О.В.Бондарука, працівників гуртожитку та студентських рад коледжу і гуртожитку на чолі з Я.Кузьменко та С.Швидкою.

gurt1 gurt2 gurt3

        Почесна грамота управління освіти і науки облдержадміністрації, кубок та цінні подарунки стали гарним сюрпризом як до ювілею коледжу, так і до новорічно-різдвяних свят. Вітаємо!

День гуртожитку у Дубенському коледжі РДГУ

Уже традиційно, навесні, у Дубенському коледжі РДГУ відзначається День гуртожитку. Цьогоріч працівники гуртожитку спільно із студентською радою запланували цікаву програму свята: сучасний розпис писанок, цікаві конкурси та пасхальний квест “Загублені яйця”.

DG1

Родзинкою свята став квест “Загублені яйця”, участь у якому взяли не лише студенти, а й викладачі коледжу.

DG2 DG3

Завдання квесту полягало у створенні команд на чолі з викладачами, які повинні були відгадати 10 логічних завдань та віднайти загублені шоколадні яйця. У кожної команди була однакова кількість завдань, але переможцем стала найспритніша команда, очолювана викладачем Павлунем В.С. Варто відзначити, що всі команди отримали подарунки та почесні грамоти.

DG4 DG5 DG6

Також грамотою відзначили голову студентської ради коледжу Скоропляса Віталія за допомогу в організації та проведенні квесту.

Ідея проведення такого свята, ініціатором якого стала вихователь Ірина Ігорівна Вітчук, мала на меті згуртувати студентський колектив. Адже саме тут, у гуртожитку, вони проводять велику частину свого часу: знаходять нових друзів, підтримують один одного, здобувають перші ази самостійного життя. І нехай наші студенти запам’ятають своє тимчасове помешкання як домівку, де знайшли нових друзів, де було весело та цікаво проводити час, де навчилися життєвої мудрості та взаємопідтримки.DG7

 

Проведення виховної бесіди на тему: «Дружні взаємовідносини»

 

Мета: розширити і поглибити поняття дружби і товаришування – важливих показників виховання студентів; виховувати в мешканців гуртожитку звичку уважно ставитися до товаришів; вміння бачити хиби у своїй поведінці й виправляти їх.

Народна мудрість говорить:

«Дерево міцне – корінням.

А людина – друзями!»

В ході даної бесіди разом із студентами були розглянуті такі поняття як дружба та її цінність. Про дружбу написано чимало сторінок, віршів, романів. Говорять, що дружба потрібна людині лиш трохи менше, ніж їжа та повітря. Ми розглянули поняття «дружба» як одну із загальнолюдських чеснот.

То що ж таке «дружба»? Кожен з присутніх студентів висловив свою думку .

Отже, дружба – це близькі стосунки, засновані на взаємній допомозі, прихильності, спільності інтересів, смаків, поглядів, життєвих цілей.

Разом із студентами ми склали «Абетку дружби».

drug1 drug2

В ході бесіди студенти склали «Квітку дружби» із своїх долонь, на котрих написали імена своїх вірних друзів.

drug3 drug4 drug5

        Також, разом з вихователями, до даної бесіди був залучений психолог коледжу Добровольський С.В., який провів із студентами тренінгове заняття на тему: « Взаємовідносини між студентами, які проживають у гуртожитку».

drug6 drug7

Висновок: Отже, дружба – це здорово. Добре, коли у тебе є друзі. Адже дружба – це взаємовідносини, які народжуються, міцніють на основі спільного навчання та проживання. Усі студенти, які були присутні під час бесіди, отримали море позитивних емоцій та глибше усвідомили саме поняття дружби.