Bacovchuk BondarchuлI
Ivanova Voznjuk
Regrut BondarchukN

 

Викладачі комісії забезпечують викладання навчальних дисциплін в коледжі, з них

загальноосвітні дисципліни:

українська мова, українська література, зарубіжна література

дисципліни професійно-практичної підготовки:

методика навчання української мови, каліграфія, українська мова (за професійним спрямуванням), сучасна українська мова з практикумом, дитяча література з основами культури і техніки мовлення, література для дітей дошкільного віку.

 

Методична проблема, над якою працює комісія:

 

«Формування мовленнєвої компетенції майбутніх педагогів Нової української школи»

 

Історія комісії

 

Учитись важко, а учить ще важче, 

Але не мусиш зупинятись ти.

Як дітям віддаси усе найкраще, 

То й сам сягнеш нової висоти.

М.  Сингаївський

       Традиції плекання рідної мови від початку заснування навчального закладу стали надійним підґрунтям для належного формування та забезпечення діяльності предметної комісії викладачів філологічних дисциплін.

       Предметна комісія викладачів української мови, утворена з перших днів існування Педагогічного училища, а згодом – Коледжу, завдяки її керівникам та згуртованій діяльності усіх філологів стала надійною опорою для навчального закладу, адже впродовж років забезпечує належний рівень мовної та комунікативної підготовки молодих педагогів.

       Тривалий проміжок часу предметною комісією викладачів української мови та літератури керувала Вітковська З.А. З 1982 року по 1988 рік очолювала комісію Ільчишина Є.М. До 2003 року головою комісії була Полетко О.В. На даний час керує комісією філологічних дисциплін Бондарчук І.В.

Викладачі, які працювали в комісії:

 

Панасюк С.О. (1946-1958)

Домарева М.М. (1946-1948)

Парунський Г.Г. (1946-1947)

Карпенко Н.М. (1947-1959)

Зубова Л.С. (1947-1949)

Бездюк Н.Д. (1948-1950)

Сердюк А.Р. (1948-1950)

Дукало П.М. (1954-1964)

Ревицька О.П. (1956-1959)

Фурманчук Г.Ф. (1957-1959

Дубовська О.І. (1959-1962)

Лисенко Р.П. (1959-1979)

Костенко М.С. (1962-1979)

Калашнікова Н.В. (1962-1981)

Гродзієвська М.Г. (1962-1968)

Кульчицька Л.Т. (1966-1979)

Красуленко П.Т. (1967-1975)

Вітковська З.А. (1968-1988)

Кисіль О.І. (1968-1997)

Бойко Р.А. (1970-2002)

Ільчишина Є.М. (1970-2004)

Дусь Е.Л. (1971-1999)

Подлевська Т.М. (1972-1986)

Бернацька С.А. (1978-2008)

Стадійчук Л.М. ( 1979-2009)

Козлікова В.Ф. (1981-2015)

Юхимчук В.М. (з  1984 року)

Вовк В.В. (1984-2014)

Сєдова Л.С. (1985-2002)

Луденцова Л.І. (1985-1987)

Полетко О.В. (1986-2007)

Савчук О.Є. (1986-1987)

Гнатусь В.С. (1986-2010)

Бондарчук І.В. (з 1997 року)

Староселець Л.І. (2000-2010)

Сардига О.В. (з 1 вересня 2002 року)

Іванова О.С. (з 1 вересня 2007 року)

Баковчук О.В. (з 1 вересня 2009 року)

Глущук А.В. (з 1 вересня 2013 року)

Регрут П.В. (з 1 вересня 2014 року)

 

 

 

       Великий вклад у навчально-педагогічну діяльність внесли колишні викладачі Костенко М.С., Кисіль О.І., Вітковська З.А., Подлевська Т.М., Полетко О.В.,  Бойко Р.С., Стадійчук Л.М., Ільчишина Є.М., Бернацька С.А., Гнатусь В.С., Староселець Л.І., Вовк В.В.

З  1974 року по 1982 рік у педагогічному училищі працювала літературна студія «Романтик» під керівництвом О. І. Кисіль. 

         З 1982 року по 1997 рік  літературний гурток продовжувала вести Бойко Р. А. 

         З 2013 року Сардига О.В. об’єднала творчу молодь коледжу у літературний гурток «До душі».

Склад ПМК філологічних дисциплін з 2015 року:

Бондарчук Ірина Володимирівна – викладач сучасної української мови, голова ПМК.

Баковчук Ольга Василівна – викладач української мови та літератури, завідувач відділення.

Вознюк Валентина Миколаївна – викладач дитячої літератури з ОКТМ.

Іванова Ольга Степанівна -  викладач української мови та літератури.

Сардига Ольга Володимирівна – викладач української мови та літератури.

Глущук Андрій Валерійович – викладач української мови та літератури.

Регрут Петро Васильович – викладач зарубіжної літератури.

Шевчук Ерна Ананіївна – викладач зарубіжної літератури.

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Освіта, категорія

Посада

1.

Бондарчук Ірина Володимирівна

22.07. 1964

Ровенський педагогічний інститут ім. Д.З. Мануїльського, 1989

Вища

Викладач сучасної української мови, голова ПМК

2.

Баковчук Ольга Василівна

16.03.1974

Рівненський державний гуманітарний університет, 1999

Вища

Викладач української мови та літератури, завідувач відділення

3. 

Вознюк Валентина Миколаїна

06.05. 1955

Ровенський педагогічний інститут ім. Д.З. Мануїльського, 1979

Вища

Старший викладач

Дитяча література з ОКТМ

4. 

Іванова Ольга Степанівна

09.07. 1983

Рівненський державний гуманітарний університет, 2007

Спеціаліст II категорії

Викладач української мови та літератури

5. 

Сардига Ольга Володимирівна

16.07. 1978

Рівненський державний гуманітарний університет, 2001

Вища

Викладач української мови та літератури

6.

Глущук Андрій Валерійович

23.10. 1987

Рівненський державний гуманітарний університет, 2011

Спеціаліст II категорії

Викладач української мови та літератури

7.

Регрут Павло Васильович

12.07.1992

Рівненський державний гуманітарний університет, 2014

Спеціаліст

Викладач зарубіжної літератури

8.

Шевчук Ерна Ананіївна

07.11. 1959

Ровенський педагогічний інститут ім. Д.З. Мануїльського, 1983

Вища

Викладач зарубіжної літератури

       Традиції педагогів-ветеранів продовжують Баковчук О.В., Бондарчук І.В., Вознюк В.М., Глущук А.В., Іванова О.С., Козлікова В.Ф., Регрут П.В.,             Сардига О.В.

      Викладачі предметно-методичної комісії філологічних дисциплін працюють над проблемою «Науково-методичне забезпечення формування компетентної особистості шляхом особистісно-орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу в сучасних умовах».

Уся система діяльності комісії підпорядкована основній меті – розвитку особистості та її вихованню.

Члени комісії – висококваліфіковані спеціалісти, які вміло володіють методами викладання. Їх праця відзначена Грамотами обласного управління освіти, Почесними грамотами МОН України.

                   Баковчук О.В., викладач вищої категорії,  активно впроваджує на занятті української мови та літератури нові технології організації навчально-виховного процесу, інтерактивні форми та методи роботи, що сприяють розвитку творчих здібностей студентів, логічного та практичного мислення. Викладач широко впроваджує в практику особистісно орієнтовані заняття, ставить за мету зробити студента суб’єктом навчальної діяльності, створює умови для його самовизначення й самореалізації, спирається на інтереси, цінності, нахили, психолого-фізіологічні особливості особистості. З 2011 року Ольга Василівна є організатором проведення Міського конкурсу «Кращий знавець української мови». 

        Викладач вищої категорії Бондарчук І.В. доцільно використовує на заняттях сучасної української мови та методики навчання української мови  різні засоби навчання, які дають змогу створювати потрібні для заняття мовні ситуації. Усе це допомагає студентам оволодіти мовою, як засобом спілкування, набути належних комунікативних умінь і навичок. Крім того, викладач враховує навчально-виховні можливості заняття, передбачає, щоб зміст сприяв вихованню особистості студента. Особливу увагу на заняттях сучасної української мови приділяє диференціації навчання.

 Плануючи заняття з дитячої літератури, викладач вищої категорії Вознюк В.М. створює свою модель, у якій поєднуються різноманітні методи і прийоми навчання. Заслуговує на увагу впровадження методів інноваційного навчання. Викладач  дбає про розвиток ерудиції студентів, надає особливу увагу аналізу результатів успішності, розвитку їх творчої ініціативи, залучає до співпраці у позаурочний час з метою поглиблення наукового рівня оволодіння предметом. 

      Іванова О.С. на заняттях мови та літератури апробовує кооперативну форму навчальної діяльності, що здійснюється як в групах, так і в парах. Групова робота будується на опрацюванні окремих тематичних питань з наступним контролем результатів, а саме: обговоренням проблеми в загальному колі,  «Мозковий штурм», «Дерево рішень». Ольга Степанівна вважає своїм завданням формувати культуру мовлення студентів, змістовно і грамотно обмінюватися думками. Викладач-філолог вчить любити свою рідну мову, чарівне українське слово, тому вона завжди у пошуках чогось нового, цікавого, нестандартного.

     Сардига О.В., викладач вищої категорії, використовує на заняттях української літератури міжпредметні зв’язки, які допомагають розкрити студентам роль рідної мови в опануванні основами наук, зрозуміти функціонування її в різних галузях людських знань, спонукає до пошуку навої цікавої пізнавальної інформації про духовну культуру українського народу, морально-етичні норми. Педагог успішно застосовує традиційні методи і прийоми, які найкраще сприяють розвитку креативних умінь студентів: евристичні бесіди, створення проблемних ситуацій, постановка проблемних завдань, для розв’язання яких потрібні всебічні знання, постановка запитань і завдань, які потребували  залучення матеріалу з різних навчальних предметів. 

      Молоді викладачі  Глущук А.В., Регрут П.В. продовжують кращі традиції, розпочаті досвідченими колегами, творчо працюють над застосуванням нових педагогічних інформаційних технологій.

      Під керівництвом викладачів Бондарчук І.В., Баковчук О.В., Сардиги О.В., Іванової О.С., Глущука А.В. студенти беруть активну участь у міських та обласних конкурсах. Вже стало традицією проведення у Дубенському коледжі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

ПереможціI етапу VIМіжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г. Шевченка: 

  1. Бусєва Ірина   (4-А курс)
  2. Гурин Надія  (1-А курс) 
  3. Слободинюк Ольга (3-А курс)

Переможці I етапу XVIМіжнародного конкурсу з української мови ім.Петра Яцика:

  1. Раба Вікторія  (4-А курс)
  2. Хаєцька Ярослава  (3-Б курс)
  3. Сімак Олеся (4-Б курс)

        В останні роки студенти займали призові місця на обласних етапах цих конкурсів. 

      Для узагальнення і впровадження педагогічного досвіду організовуються круглі столи, де викладачі презентують напрацювання педагогічних ідей, методи навчання, знайомлять з конспектами занять, в яких використовують нетрадиційні форми роботи.