ПМК Іноземної філології

Zinchenko Kochubej
Romanova Pelagij
   

ІСТОРІЯ КОМІСІЇInFil 001

 

ІСТОРІЯ КОМІСІЇ

Знання однієї мови відкриває двері в   

коридор життя, декількох мов – відкриває

уcі двері в цьому коридорі.

Франк Сміт

           Предметно-методична комісія викладачів іноземної філології досить молода, оскільки її створено у 2000 році. На той час у комісії працювало 5 викладачів: двоє викладачів англійської мови (Трофимчук Тетяна Вікторівна, Зінченко Олександрина Анатоліївна), двоє викладачів німецької мови (Пилипчук Валентина Володимирівна, Романова Ганна Миколаївна) та один викладач французької мови (Лущак Ярослав Степанович). Саме Ярослав Степанович очолив предметно-методичну комісію. З 2009 року обов’язки голови ПМК викладачів іноземної філології виконує О.А. Зінченко.

         У 2010 році відбулись зміни в кількісному складі комісії: кількість викладацького складу уже 7 осіб. Англійську мову викладали: Трофимчук Т.В., Зінченко О.А., Олійник Р.П. та Кочубей А.В.. Німецької мови студентів навчають: Романова Г.М. та Пелагій Т.Я. Н.В. Брюханова викладає французьку мову.

         У Дубенському педагогічному училищі іноземну мову (німецьку) розпочали вивчати з 1947 року.            

         Навчально-виховний процес з іноземної мови у коледжі в різні роки забезпечували такі викладачі:

Огибовська Є.П. (1947-1959 рр.) – викладач німецької мови.

Сарри-Юр’єва Н.Г. (1958-1959 рр.) – викладач англійської мови.

Маслюк О.В. (1959 р.) – викладач німецької мови.

Пишкіна М.В. (1959-1960 рр.) – викладач англійської мови.

Куцик В.В. (1963-1965 рр.) – викладач німецької мови.

Демчук Є.О. (1963-1965 рр.) – викладач французької мови.

Гризюк С.А. (1963-1970 рр.) – викладач англійської мови.

Баков В.Г. (1966 р.) – викладач німецької мови, французької мов.

Корнійчук І.П. (1966-1967 рр.) – викладач англійської мови.

Семенюк М.О. (1967 р.) – викладач французької мови.

Гебауер С.Г. (1967-1973 рр.) – викладач німецької мови.

Рогаль М.М. (1967-1978 рр.) – викладач німецької мови.

Далека З.І. (1968-1970 рр.) – викладач англійської мови.

Артющенко (Корнічук) Л.Г. (1971-1984 рр.) – викладач англійської мови.

Семко Г.П. (1971 р.) – викладач французької мови.

Тітенко В.М. (1973-1974 рр.) – викладач французької мови.

Дардар’ян С.П. (1974-1976 рр.) – викладач французької мови.

Голова Л.Ф. (1977-1983 рр.) – викладач французької мови.

Високосова М.К. (1977 р.) – викладач англійської мови.

Метелюк Є.В. (1978 р.) – викладач німецької мови.

Пилипчук В.В. (1978-2010 рр.) – викладач німецької мови.

Барабаш Т.Я. (1983 р.) – викладач англійської мови.

Олещук Н.М. (1984-1986 рр.) – викладач французької мови.

Пилипака С.М. (1988 р.) – викладач англійської, німецької мов.

Трофимчук Т.В. (з 1983 року) – викладач англійської, французької мов.

Шпичак Л.М. (1990 р.) – викладач німецької мови.

Гончарук Л.М. (1996 р.) – викладач французької мови.

Поліщук Л.Т. (1996 р.) – викладач англійської мови.

Корилкевич І.В. (1997-1999 рр.) – викладач французької мови.

Зінченко О.А. (з 1997 року) – викладач англійської мови.

Романова Г.М. (з 1999 року) – викладач німецької мови.

Лущак Я.С. (1999-2009 рр.) – викладач французької мови.

Брюханова Н.В. (1989 р., з 2009 року) – викладач французької мови.

Олійник Р.П. (з 2010 року) – викладач німецької мови.

Пелагій Т.Я. (з 2010 року) – викладач німецької мови.

Кочубей А.В. (з 2010 року) – викладач англійської мови.

         У 1993 р. у навчальному закладі на шкільному відділенні було введено додаткову кваліфікацію «Вчитель іноземної мови в початкових класах».

                  У 1993 р. розпочав свою діяльність гурток поглибленого вивчення іноземної мови (керівник: Трофимчук Т.В.).

         Оскільки метою навчання іноземної мови є формування іншомовної комунікативної компетентності, викладачі комісії намагались і намагаються співпрацювати з носіями іноземних мов та залучати до такої співпраці студентів коледжу. Студенти мають можливість спілкуватися з волонтерами Корпусу Миру США та носіями англійської мови, що ініціювали курси «FreeEnglish». Випускники коледжу, які працюють у Німеччині за програмою Аu-pair, неодноразово спілкувались зі студентами коледжу, розповідаючи про переваги, які дає ця програма юним початківцям.

         У комісії працює Євроклуб, що сприяє формуванню соціокультурної компетенції студентів та вихованню інтересу до вивчення іноземних мов. У 2011 р. Євроклуб очолював Р.П.Олійник. У 2012-2015 рр. керівником Євроклубу була призначена Пелагій Т.Я. З 2015 р. Євроклуб очолює Г.М. Романова.

         Кілька років поспіль студенти коледжу з додатковою кваліфікацією «Вчитель іноземної мови в початкових класах займали призові місця у Регіональній олімпіаді з іноземних мов. Переможцями олімпіад з англійської мови протягом останнього десятиріччя були:

Рудик Тетяна (ІІ місце) – 2004 р.;

Ткач Тетяна (ІІ місце) – 2006 р.;

Курач Лілія (ІІІ місце) – 2007 р.;

Юсіфова Савіла (ІІ місце) – 2008 р.;

Якушина Наталія (ІІІ місце) – 2010 р.;

Стрижеус Ірина (ІІІ місце) – 2011 р.

У 2010 році таку олімпіаду було організовано та проведено на базі Дубенського коледжу РДГУ.

У 2010 та 2015 роках на базі Дубенського коледжу РДГУ були проведені засідання методичного об’єднання викладачів іноземних мов вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Рівненської області.

         Риси, які характеризують викладачів комісії іноземної філології:

- здатність ставити мету і досягати її;

- функціональна грамотність, тобто знання рідної та іноземної мов, етична, психологічна, естетична грамотність;

- здатність аналітично мислити;

- володіння комунікативними навичками;

- емоційність;

- бажання долучитися до цінностей світової культури;

- креативність, тобто творче сприйняття навколишньої дійсності, потреба створення нового;

- інноваційні риси особистості, а саме відчуття нового, здатність до пошуку нестандартних рішень, потреба у нових знаннях та уміння їх реалізувати.

        Усім відомо, що обсяг вимог до вчителя іноземної мови, визначене не лише кваліфікаційною характеристикою, а й змінами в суспільстві, зростає, і на практиці цим вимогам відповідати стає все важче. Викладачі іноземної філології, керуючись методичними та дидактичними принципами, наполегливо займаються самоосвітою, роблять усе можливе для формування майбутнього успішного вчителя іноземної мови, соціального педагога, вихователя дошкільного навчального закладу.