Головні напрямки роботи у студентському гуртожитку Дубенського коледжу РДГУ у І семестрі 2018-2019 н.р.

«Треба любити те, що ти робиш,

і тоді праця підніметься до творчості»

 

Молода людина, вступаючи до навчального закладу, робить рішучий крок у професійному самовизначенні, а, обживаючись у гуртожитку, – крок до особистісного самоствердження і соціалізації.

Гуртожиток – це феномен соціального середовища, який має виховний вплив на студента, створює основу для формування особистості майбутнього кваліфікованого фахівця, господаря своєї землі, всебічно розвиненої, гармонійної особистості. У ньому повинна панувати атмосфера доброзичливості, уваги до кожного, хто проживає, існувати турбота про підвищення освітнього рівня молоді, задоволення її культурних запитів та інтересів, духовного зростання. Саме цим принципами керуються вихователі гуртожитку Дубенського коледжу РДГУ у своїй виховній роботі.

Основні форми виховної роботи в гуртожитку:

-                     організаційна,

-                     пізнавальна

-                     моральна.

gurt2 gurt1

Виховна робота в гуртожитку коледжу є специфічною, тому що значна частина студентів за віком ще є школярами (14-15 років). І вплив батьків на студентів різко знижується , підвищується самостійність та незалежність. І тому процес формування особистості триває під впливом самого середовища гуртожитку.

 Ось чому основним напрямом виховної роботи в гуртожитку стає створення зручних та комфортних умов проживання – культурних та житлово-побутових; створення належних умов для задоволення основних потреб студентів – вільне спілкування, умови для виконання домашніх завдань, розвиток свого потенціалу для подальшого розвитку моральних, естетичних і фізичних якостей особистості.

gurt9 gurt8

На початку нового навчального року першочерговим завданням було створення та формування нового складу студентської Ради самоврядування гуртожитку. Цей процес є довготривалим та складним. Він здійснюється тільки через кропітку повсякденну роботу.

   Важливим елементом, що сприяє в ефективності виховного процесу, є залучення студентів до створення та роботи клубів:

  • «Подруга» (керівник Вітчук І.І.);
  • «Школа першокурсника» (керівник Долбняк М.М.).
  • gurt4 gurt7

З метою художньо-естетичного та національного виховання протягом І семестру 2018-2019н. р. проведені наступні заходи:

-           організаційні засідання клубів «Подруга», «Школа першокурсника» (вересень);

-  тренінгові заняття «Шлях до себе», «Розкрий свої вміння» (вересень, керівник – Вітчук І.І.);

-  анкетування на теми: «Мої труднощі у навчанні», «Мої проблеми у спілкуванні з товаришами» (вересень-листопад, керівник –ДолбнякМ.М.);

-  бесіди на теми «Про вплив шкідливих звичок на здоров’я людини», «Чи повинна сучасна дівчина вміти готувати?»( листопад-грудень , керівник –Вітчук І.І.);

-  індивідуальні виховні бесіди із студентами, інформаційні хвилини, години компліментів та розмови по колу (протягом семестру, керівник – Долбняк М.М.).

Вагому роль у вихованні почуття колективізму, навиків здорового способу життя та профілактики правопорушень мають систематичні, індивідуальні бесіди про особисту гігієну, про шкідливість тютюнопаління, вживання спиртних напоїв, про поведінку в громадських місцях, які сприяють попередженню негативних явищ у поведінці студентів.

     Також, у нашому гуртожитку оформлені інформаційні стенди:

-  «Права і обов’язки студентів»

-  «Правила внутрішнього розпорядку»

-  «Положення про студентське самоврядування»

-  «Списки мешканців поверху»

-  «Склад студентської Ради гуртожитку»

-  «Склад старостату».

     Протягом року вихователі та завідувач гуртожитком О.В.Кудлачик проводять із студентами бесіди з дотримання санітарно-гігієнічних норм, на усіх поверхах розміщуються пам’ятки користування кухнею, туалетною кімнатою, умивальниками. Надалі відбувається постійний контроль за виконанням вимог.

У гуртожитку ведеться контроль чергування на кухнях поверхів. Щомісячно організовуються генеральні прибирання на усіх поверхах, в кухнях та в санітарних кімнатах.

До послуг студентів у кожній секції гуртожитку є кімнати самопідготовки. За поточний період проведено ремонт у всіх кімнатах самопідготовки, на стадії завершення їх естетичне облаштування у стилі «Пори року». Для цього спільними зусиллями мешканців гуртожитку, адміністрації коледжу та профспілкового комітету було закуплено матеріали для ремонтних робіт, канцелярські товари (папір кольоровий, білий, гофрований, клей гарячий) та 6 світильників.

gurt5 gurt6

Розвиток у студентів естетичного смаку, почуття прекрасного, відповідальності розвиваємо не тільки повчальними бесідами, а й прикладом. Робимо все можливе, щоб технічний, санітарний стан навчальних і побутових приміщень, прилеглої території були впорядкованими.

Організаційна робота в гуртожитку допомагає студентству виробити індивідуальний стиль життя, діяльності і спілкування. Тому знати і розуміти молодь, адекватно оцінювати її особистісні якості та індивідуальний потенціал вихователі вважають однією із важливих умов співпраці.

   Аналізуючи роботу в гуртожитку, можна впевнено сказати, що тільки постійні, цілеспрямовані виховні дії, бесіди, роз’яснення приводять до позитивного результату.