pp2024

Додаток 1 Перелік акредитованих освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, підтверджених сертифікатами про акредитацію

Додаток 2 Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом для здобуття освіти, ліцензовані обсяги і нормативні терміни навчання

Додаток 3 Перелік конкурсних предметів (вступних випробувань) для вступу на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої освіти

Додаток 4 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) для вступу на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник», НРК5, НРК6

Додаток 5 Порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені у ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету»

Додаток 6 Умови поселення абітурієнтів, кількість вільних місць у гуртожитку, умови та гарантії поселення студентів до гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету»

dpkrdgu@gmail.com
м.Дубно, вул. Шевченка, 54

Back to top

No Internet Connection