ПМК загальної та соціальної педагогіки і психології

Hitrova Omelchuk
Shevchuk Vlasjuk
PanasjukI Dobrovolsky
Chaika

   Викладачами комісії загальної та соціальної педагогіки і психології здійснюється підготовка молодшого спеціаліста за спеціальністю 013 «Початкова освіта», 231 «Соціальна робота» з додатковою кваліфікацією «Організатор роботи з учнівськими об’єднаннями».

Освітній процес забезпечують 8 фахівців, з яких: 1 кандидат педагогічних наук, 4 викладачі вищої категорії, 1 – другої, 2 – спеціалісти.

Методична проблема, над якою працює комісія:

«Формування професійної готовності майбутніх фахівців до роботи в умовах Нової української школи»

Науково-методичнатапрофесійно-практична діяльність викладачів комісії спрямована на формування фахових компетентностей та професійно значимих якостей майбутнього спеціаліста – вчителя, соціального педагога, організатора роботи з учнівськими об’єднаннями, гуманістичної спрямованості його особистості, оволодіння основними видами педагогічної та соціально-педагогічної роботи.

Реалізація Концепції «Нова українська школа» вимагає підготовки кваліфікованих педагогів з високим рівнем володіння теорією та практикою проектування освітнього процесу, практичного втілення інноваційного навчання. З цією метою з 2018-2019 н.р. викладачами комісії розроблено програму та введено спецкурс «Нова українська школа»(викл. Г.Л. Власюк). Викладачі комісії активно працюють над розробкою та впровадженням інновацій, орієнтованих на розвиток основних компетентностей студента, забезпечення високої якості освітніх послуг, підготовку конкурентоспроможного фахівця.

Важливою складовою професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців є їх участь у різних видах соціально значимої діяльності. З метою формування соціально-комунікативних компетентностей для студентів спеціальності «Соціальна робота» функціонує клуб «Волонтер» та Центр життєтворчості (керівник О.В. Хітрова), реалізуються соціальні проекти «Гаряча лінія» (викл. І.В.Панасюк) та «Допоможи ближньому» (викл. С.Г. Добровольський).

ІСТОРІЯ КОМІСІЇ

«Щаслива та дитина,

серце якої відкрите для краси і добра»

Василь Сухомлинський

         Особливе місце і роль у підготовці учителів початкових класів у Дубенському коледжі РДГУ посідає предметно-методична комісія загальної педагогіки і психології.

         Історія предметно-методичної комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін сягає в 50-ті роки ХХ ст.

         З 1978 по 1987 роки викладачі шкільної педагогіки і психології перебували у складі комісії дошкільної педагогіки, психології та окремих методик.

         Предметно-методична комісія шкільної педагогіки і психології була утворена у 1987році.

         Професійне становлення комісії пов’язане з діяльністю цілого ряду викладачів: Тичиніної В.І., Джулай Ф.П., Денисюк А.С., Михайленко, Грищенкової Г.С., Момона Д.М, Гузь В.Т., Кропивницької Ю.О., Омельчука В.В., Коханюк Г.В., Панасюк Н.С., Пилипчук В.В., Мінчук Н.П., Полетко О.В., Гнатусь В.С., Слатвінської В.К., Козлікової В.Ф., Семенюк-Іванюк Л.Ю., Шевчук Н.П., Хітрової О.В., Власюк Г.Л., Найди Р.Г., Лавренюк Т.Л., Чайки Н.С.      

Гордістю не тільки комісії, а й коледжу є викладач педагогіки і психології Валентина Іванівна Тичиніна. У 1947 році після закінчення Київського педагогічного інституту юною дівчиною переступила поріг Дубнівського педагогічного училища, який протягом 46 років був для неї другою домівкою. За «плечима» Валентини Іванівни сотні, тисячі лекційних та семінаських занять, заліків, іспитів та курсових робіт. Життєва мудрість, природня щирість, професійна дотепність, професійний оптимізм Валентини Іванівни завжди викликали в колег та студентів особливу повагу та симпатію. 

Новий етап становлення предметно-методичної комісії пов’язаний із професійною діяльністю викладача педагогіки Гузь Віри Тимофіївни. Віра Тимофіївна вперше очолила комісію викладачів шкільної педагогіки і психології в 1987 році. 20 років (1973 – 1993) Віра Тимофіївна працювала на посаді викладача педагогіки,

керівника академічних груп.        

Коханюк Галина Вікторівна – роки професійної діяльності: 1989 – 2001; викладач педагогіки, керівник академічних груп.

На посаді викладача педагогіки з 1989 по 2002 р. працювала Ніна Степанівна Панасюк, яка з 1989 по 1997 р. очолювала комісію шкільної педагогіки і психології. Керівник академічних груп.   

З історією Дубенського коледжу пов’язані перші професійні кроки викладача предметів психолого-педагогічних дисциплін Лавренюк Тетяни Леонтіївни (2010 – 2015 р.р.).

Професійні традиції своїх старших колег-наставників продовжують викладачі коледжу: Омельчук В.В., Семенюк-Іванюк Л.Ю., Хітрова О.В., Шевчук Н.П., Власюк Г.Л., Чайка Н.С.

У 1997 році прийнято на посаду викладача соціально-педагогічних дисциплін Семенюк-Іванюк Людмилу Юріївну.

У 2002 р. прийнята на посаду викладача соціально-педагогічних дисциплін Шевчук Олена Володимирівна.

У 2002 році утворилась комісія викладачів шкільної та соціальної педагогіки і психології – голова Шевчук Н.П.

Сьогодні у складі комісії працюють 4 викладачі.

         Омельчук Володимир Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент, викладач-методист, відмінник освіти України, автор близько 40 наукових статей навчально-методичних посібників. Учасник проекту «Гордість Рівненщини». Підготував до захисту 2 дисертаційні дослідження на здобуття ступеня кандидат педагогічних наук.

         Працює в коледжі з 1984 року на посаді викладача педагогіки і психології. З 1997 по 2001 р.р. – голова предметно-методичної комісії загальної педагогіки і психології. З 2001 по 2009 р.р. – завідувач шкільного відділення. З 2009 р. – голова предметно-методичної комісії викладачів загальної педагогіки і психології.

Шевчук Ніна Павліна – завідувач навчально-виробничою практикою. Викладач педагогіки, відмінник освіти України, викладач-методист. В коледжі працює з 2001 року. З 2002 по 2009 р.р. – голова предметно-методичної комісії загальної педагогіки та психології. З 2009 року – завідувач навчально-виробничою практикою. За активної участі Шевчук Ніни Павлівни розроблено ряд методичних посібників. Діяльність Ніни Павлівни спрямована на модернізацію форм практичної підготовки студентів. Ніна Павлівна – ініціатор та активний учасник загальноміських та коледжових освітніх конференцій, семінарів та круглих столів.

Власюк Галина Леонтіївна – викладач вищої кваліфікаційної категорії. У коледжі працює з 2001 року на посаді викладача педагогічних дисциплін, керівник академічної групи. Галина Леонтіївна активна учасниця загальноколеджових заходів. За активної участі викладача у співпраці з учителями загальноосвітніх шкіл проведено ряд змістовних методичних конфернцій. Власюк Г.Л. – керівник соціальної програми «Педагоги України за мир».

Чайка Наталія Семенівна – працює в коледжі з 2015 року на посаді викладача педагогічних дисциплін, спеціаліст, керівник академічної групи, керівник соціальної програми «Пам’ятати – зберегти», центру «Лабораторія професійного становлення» в рамках інтегрованої програми професійно-практичної підготовки студентів «Джерело». Учасник наукових конференцій та семінарів.

Здобутки викладачів комісії заслуговують на особливу вагу. Викладачі комісії вперше в історії коледжу «відчинили» двері у світ науки, здобувши наукові ступені та вчені звання.

Сьогодні професійна діяльність викладачів спрямована на формування у студентів пізнавальної активності, духовно-моральних якостей, які базуються на основі особистісноорієнтованого підходу. Викладачі комісії особливу увагу звертають на впровадження в навчально-виховний процес ідей гуманної педагогіки Василя Сухомлинського. В коледжі традиційно проводяться заходи, спрямовані на популяризацію його педагогічних здобутків: конференції, педагогічні читання, олімпіади, презентації творчих студентських робіт, педагогічні КВК.

Педагогічній спадщині Василя Сухомлинського присвячено ряд наукових статей. При навчальному кабінеті педагогіки створено міні-музей Василя Сухомлинського, діє педагогічний гурток «Серце віддаю дітям».

Викладачі комісії активно займаються науково-методичною роботою. Розроблено і укладено декілька методичних розробок та навчальних посібників, які отримали схвальні відгуки у середовищі педагогічної громади: «Загальні основи педагогіки», «Історія освіти Волині в особах».

Викладачі комісії активно співпрацююють із вищими навчальними закладами Західного регіону. На базі коледжу за активної участі викладачів комісії проводяться регіональні семінари, круглі столи, конференції, які спрямовані на поширення та впровадження новітніх навчально-виховних технологій.