Акредитація і ліцензування:
Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" зі спеціальності 5.01010201 "Початкова освіта" галузі знань 0101 "Педагогічна освіта" у Дубенському коледжі Рівненського державного гуманітарного університету
Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" зі спеціальності 5.01010101 "Дошкільна освіта" галузі знань 0101 "Педагогічна освіта" у Дубенському коледжі Рівненського державного гуманітарного університету

 

 

Критерії оцінювання знань здобувачів фахової передвищої освіти ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ  «Дубенський педагогічний фаховий  коледж  Рівненського державного гуманітарного університету» зі спеціальності 231Соціальна Робота