Соціальна програма

SPO2023 2024

Соціальна програма
 «Дубенський коледж РДГУ – дубенчанам»

Актуалізація виховної мети програми
    У сучасній соціокультурній ситуації головною домінантою виховання є формування у студентів ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самих себе, активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції.
    Виховна діяльність у Дубенському коледжі РДГУ поєднує цілеспрямовану організацію і управління процесом розвитку творчої конкурентоспроможної особистості сучасного педагога, індивідуалізацію навчання і позанавчальних заходів з метою розвитку духовності і культури молоді, що відповідає потребам її самореалізації у контексті гуманістичних цінностей, демократизації суспільного життя і розбудови української державності.
    Виховна і творча робота є складовою частиною цілісної системи підготовки спеціалістів для освітньої галузі. Її концептуальні засади визначаються Конституцією України, законами з питань освіти, Державною національною програмою «Освіта» (Україна ХХІ ст.), принципами гуманізації освітньої інтеграції.
    Провідна ідея культурно-виховної діяльності – ідеал всебічно розвиненої особистості педагога нової генерації.
    Головна мета – розвиток творчих педагогічних здібностей молодих фахівців, їх громадянське самоусвідомлення, поєднання глибоких професійних знань, умінь і практичних навичок з національною свідомістю, високою духовною, моральною, художньо-естетичною, правовою, політичною, фізичною, екологічною культурою, здатністю захищати й відстоювати власні позиції і погляди, керуючись національними інтересами та потребами суспільства.
Завдання реалізації програми:
•    пропаганда та формування здорового способу життя серед молоді міста;
•    співпраця з молодіжними   та  дитячими   громадськими організаціями;
•    інтеграція студентської молоді до відповідних європейських і світових організацій;
•    сприяння самореалізації наукового, творчого, політичного, спортивного, організаційного потенціалу студентів, створення умов для організованого дозвілля, відпочинку та спілкування молоді міста;
•    сприяння розвитку української науки, культури і освіти в місті;
•    підвищення суспільної, культурологічної та наукової активності студентів;
•    сприяння поглибленню демократизації суспільства, широкій участі студентства у суспільному житті м. Дубна;
•    створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;
•    приєднання до  міської програми розвитку туризму;
•    формування досвіду спільної міжнародної, політичної, ділової та гуманітарної діяльності молоді;
•    допомога у розробці та реалізації проектів з розвитку Дубна;
•    об’єднання зусиль молоді і органів місцевого самоврядування у наданні різних видів соціальної та морально-психологічної допомоги соціально незахищеним особам, самотнім громадянам, людям з обмеженими можливостями.
Шляхи і способи розв'язання проблеми:
1.    Здійснення  систематичних заходів  спільно органами державного самоврядування м. Дубна, громадськими самоврядними організаціями.
2.    Запровадження  ефективного  механізму   партнерства   та взаємодії через співпрацю ( відповідно  до законодавства)  з  громадськими  і благодійними організаціями.
3.    Участь студентської молоді у реалізації  державної молодіжної політики.
 Очікувані результати:
     Виконання Програми дасть змогу:
-    збільшити рівень поінформованості студентів коледжу про нормативно-правову  базу  з  питань формування і реалізації   державної   молодіжної   політики;
-    підвищити рівень   громадської   активності  та  патріотичної свідомості  молоді міста,  створити  морально-етичні   засади   для   її всебічного розвитку;
-    підвищити рівень правової культури молодих громадян,  зокрема в  питаннях  поваги  до прав і свобод людини,  відповідальності за власне життя;
-    створити сприятливі умови для формування свідомого  ставлення молоді до збереження здоров'я, боротьби зі шкідливими звичками;
-    забезпечити надання підтримки молодим громадянам у працевлаштуванні та реалізації творчих ініціатив;
-    зменшити кількість молодих громадян серед трудових мігрантів;
-    більш ефективно використовувати мережу спортивних закладів та закладів культури;
-    збільшити чисельність студентської  молоді,  що бере  участь  у  діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій;
-    налагодити стабільну співпрацю студентів коледжу з органами місцевого самоврядування, громадськими та молодіжними організаціями м. Дубна.
Види діяльності:
-    проведення опитувань членів громади з метою вивчення потреб дітей і сімей та можливостей членів громади щодо їх задоволення;
-    участь у семінарах/тренінгах і круглих столах для спеціалістів дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл і підліткових клубів, представників органів місцевого самоврядування, уповноважених з прав дітей на громадських засадах, що забезпечує можливість впроваджувати інноваційні технології роботи з дітьми та батьками в громаді;
-    проведення акцій і свят для дітей та молоді ;
-    участь у здійсненні індивідуальних консультацій щодо виховання та розвитку дітей раннього віку для учасників тренінгових занять;
-    ініціювання впровадження наукових, культурологічних та освітніх проектів у систему освітньо-виховних заходів міста Дубна;  
-    організація та проведення благодійницьких акцій;
-    волонтерська діяльність;
-    участь у міських творчих молодіжних проектах.
Складові програми
Програма включає: лідерські програми, соціальні проекти, волонтерські програми, культурологічний та екологічний проекти, мистецьку акцію.
Координаторами програми є викладачі Дубенського коледжу РДГУ.
Центрами сприяння реалізації програми є Дубенська міська рада, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дитячі освітні та позашкільні установи, територіальний центр соціального обслуговування населення, міський відділ культури, Дубенський історико-культурний заповідник.
№             Назва    Координатор    Лідерська група
1.    Лідерська програма «Подаруй дитині радість»    Зінченко О. А.    Студенти  4–А курсу
2.    Лідерська програма «Серце віддаю дітям»    Гаврилюк Г. Г.    Студенти 3–Д,
2–Д курсів
3.    Лідерська програма «Євронація»    Пелагій Т. Я.    Студенти  3–А,  
2–С курсів
4.    Соціальний проект «Допоможи ближньому»    Добровольський С. Г.    Студенти  4–Г  курсу
5.    Соціальний проект «Тепла осінь»    Плотнікова О. Д.    Студенти  4–Д     курсу
6.    Соціальний проект «За здоровий спосіб життя»    Власюк Г. Л.     Студенти 1–Б,
4–В курсів
7.    Соціальний проект «Пам’ятати. Зберегти.»    Семенюк – Іванюк  Л. Ю.    Студенти 3–С,  3–Г  курсів
8.    Волонтерська програма «Біла тростина»    Матвійчук С. В.    Студенти  3–Б  курсу
9.    Волонтерська програма «Минуле – поруч»    Ковальчук Н. Д.    Студенти  1–В,
4–Б  курсів
10.    Освітня програма «Калиновий передзвін»    Сардига О. В.    Студенти  1–А,
2 –А курсів
11.    Культурологічний проект «Вікна»    Пулик І. М.
Сірман О. А.    Студенти  3–В,  
2–Б  курсів
12.    Екологічний проект «Рідне місто»    Цимбалюк Т. В.    Студенти 1–Д курсу
13.    Культурно-мистецька програма «Театральний вернісаж»    Іванова О. С.    Студенти  1–С,
2–В курсів

Керівник програми – заступник директора з виховної роботи Дубенського коледжу РДГУ Семещук В.М.

ЛІДЕРСЬКА ПРОГРАМА “ПОДАРУЙ ДИТИНІ РАДІСТЬ”
Координатор: Зінченко О. А.
Лідерська група: 4-А курс.
Центр сприяння: Дубенська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат.
Актуальність програми. В наш час байдужість до чужої біди стає глобальною проблемою. Програма «Подаруй дитині радість» - це шанс для кожної дитини з фізичними і розумовими вадами відчути себе потрібним і рівноправним членом суспільства.
Головна ідея програми: чужих дітей не буває.
Мета програми:
1.    Формувати і розвивати особистість, забезпечувати соціально-психологічну реабілітацію, виховувати у школярів загальнолюдські цінності.
2.    Формувати у студентів якості лідера, виховувати в них почуття чуйності і милосердя; почуття відповідальності за доручену справу; розвивати творчий потенціал студентів.

Етапи впровадження:
1.    Ознайомлення з потребами закладу.
2.    Проведення заходів.
Форми діяльності: індивідуальна, групова.
Види діяльності: зустрічі-концерти, ігри, вистави, бесіди, виставки.
Основні напрямки:
1)    організаторська діяльність;
2)    фізично-оздоровча діяльність;
3)    навчально-виховна діяльність.  
ЛІДЕРСЬКА ПРОГРАМА “СЕРЦЕ ВІДДАЮ ДІТЯМ”
Координатор: Гаврилюк Г. Г.
Лідерські  групи: 2-Д, 3-Д курси.
Центр сприяння: дошкільні навчальні заклади міста.
Актуальність програми:     «Ця казка на білих лапах
                Іде уночі по дорозі,
                І місяць тече по хатах,
                І в казки на віях сльози.
                Іде вона й тихо плаче:
                Андрійка ніде не баче…»
    Надзвичайно важливим для сучасного суспільства є розвиток і збагачення культурного та духовного потенціалу дитини, на свідомість якої значний вплив мають казкові персонажі. Саме вони стають для дитини найкращими друзями і порадниками на початку життєвого шляху. Адже казка для дитини завжди була і залишається не лише першим і найбільш доступним засобом первинного пізнання світу в усій його багатогранності, засобом пізнання найбільш узагальнених типів відносин між людьми у суспільстві, між реаліями навколишньої дійсності. Казка – це ще й  дієвий засіб задоволення одвічного потягу людини до всього героїчного, незвичайного, дивовижного та фантастичного, засіб формування і розвитку фантазії, творчості.
    Казки розповідають дитині про культуру, звичаї та побут українського народу протягом його історії, знайомлять із розмаїттям відтінків української мови, багатством її діалектів. І що цікаво: на Землі немає народів, котрі б не створили казкового епосу. І що дивно: в багатьох країнах казки подібні, вони прославляють правду, добро, красу і працю.
Головна ідея лідерської програми: ознайомлювати дошкільнят з малими жанрами українського фольклору; вивчати і передавати казки майбутнім поколінням; пропагувати казку, щоб казки жили серед нас і після нас, щоб вони виховували синів і дочок нашої землі, нашого народу.
Мета програми:
1.    Плекати духовність українців.
2.    Формувати особистість дошкільника на засадах доброти, людяності, милосердя, чесності, працьовитості.
3.    Виховувати духовно багату особистість, яка усвідомлювала б свою відповідальність перед Батьківщиною та людьми.
4.    Ознайомлювати дошкільнят з малими фольклорними жанрами.
5.    Формувати життєву компетентність дітей.
Оцінка ефективності
Реалізація програми дозволить:
1)    вихователям максимально використати співпрацю зі студентами у роботі з дітьми дошкільного віку;
2)    збуджувати інтерес до малих жанрів українського фольклору;
3)    формувати у дітей уявлення про суспільні норми моралі: гуманність, духовність;
4)    розвивати емоційну чутливість, допитливість;
5)     провести благодійні педагогічні акції.
ЛІДЕРСЬКА ПРОГРАМА “ЄВРОНАЦІЯ”
Координатор: Пелагій Т. Я.
Лідерська група: 3-А, 2-С курси.
Центр сприяння: дитячі освітні та позашкільні установи, відділ з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськими організаціями та ЗМІ.
Актуальність програми: Актуальність проекту базується, передусім, на положеннях офіційного державного курсу в області зовнішньої політики, відповідно до якого Україна орієнтується на інтеграцію в європейські та трансатлантичні структури. Зокрема,   згідно  з   Указом  Президента   України   від  11.06.1998   року
№ 615/98 “Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу” важливим напрямком процесу входження до Європи має стати культурно-освітня інтеграція, яка повинна охопити галузі середньої й вищої освіти, науку, культуру. Відтак, діяльність Європейського клубу у коледжі та місті  стане дієвим кроком до глибшого розуміння студентами проблеми європейської інтеграції та формування їх орієнтації на європейські цінності. Існує й інший аспект, який посилює актуальність даного проекту. В Україні абсолютно недостатньо фахівців із європейської тематики (для довідки: в США, наприклад, діє близько 200 науково-дослідних та освітніх Центрів із європейських досліджень). Підготовка фахівців із єврознавства лише започатковується. Тому такий проект є елементом підготовки й профорієнтації на цю спеціальність.
    Актуальності проекту додає ще й та обставина, що він фактично створює впроваджувальний майданчик для ініціативи МФВ щодо створення “Навчального єврокурсу” для освітніх закладів. Водночас основний акцент проекту спрямований на практичне впровадження знань про Європу у форматі позалекційної та позаколеджової роботи.
Мета програми: поширення серед студентів та старшокласників комплексних знань про Європу, які необхідні на сучасному етапі громадянину України для існування в європейському співтоваристві, шляхом їх впровадження в навчально-виховний процес.
Завдання реалізації програми:
1.    Запроваджувати справжній Європейський настрій серед молоді міста.
2.    Шукати підтримки відповідних організацій з метою покращення поширення інформації про:
•    Європу (її географічні, історичні, культурні, економічні особливості тощо);
•    європейські організації (структуру, спосіб діяльності, цілі тощо);
•    європейську спільноту та держави — члени Ради Європи (їхнє політичне, соціальне, культурне життя тощо);
•    культурну та природну спадщину;
•    труднощі, що постають перед сучасною Європою;
•    цілі Європейської інтеграції;
3. Сприяти розумінню Європейського плюралізму з його подібними та відмінними рисами.
4.  Сприяти вихованню толерантності та взаємної поваги.
5. Сприяти розумінню Європейської взаємозалежності та потреб міжнародної співпраці.
6. Виховувати в студентів почуття відповідальності, зокрема щодо миру, прав людини та захисту навколишнього середовища і культурної спадщини.
Реалізація проекту орієнтована як на надбання знань. так і на формування нової особистісної позиції молоді, що спрямована на здобуття основних умінь:
1.    орієнтуватися в політичному спектрі Європи та у діяльності міжнародних європейських організацій;
2.    використовувати правові норми захисту своїх прав;
3.    усвідомлювати закономірності та взаємозалежність сучасного економічного та соціального розвитку європейських країн;
4.    розуміти ринкові механізми функціонування європейської економіки;
5.    сприймати інші культури, розуміти їх подібності та відмінності;
6.    усвідомлювати місце України в світовій та європейській історії;
7.    визначати пріоритети економічного та соціального розвитку України в європейському контексті.
СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ “ДОПОМОЖИ БЛИЖНЬОМУ”
 Координатор: Добровольський С. Г.
Лідерська група: 4-Г курс.
Центр сприяння: територіальний центр соціального обслуговування населення.
Актуальність програми. Виховання високої моральної культури та духовності – одне з найактуальніших завдань виховної роботи в Дубенському коледжі РДГУ. Його важливість диктується об’єктивною суспільною необхідністю; низький стан моральності суспільства на сучасному кризовому етапі його розвитку зумовлює суспільну потребу у громадянині з розвинутим почуттям людяності та гуманізму. Виходячи з цього, формування у студентів гуманності, людяності та доброти є складовою частиною виховного процесу. Таке виховання найефективніше здійснюється в процесі безпосередньої активної доброчинної діяльності студентів. Задля реалізації гуманістичних виховних завдань в коледжі започатковується соціальна програма «Допоможи ближньому».
Мета програми: формування гуманістичного світогляду студентів на основі розвинутих альтруїстичних цінностей; виховання у них активної життєвої позиції -  прагнення допомогти людям, що опинилися у складних життєвих обставин, які потребують піклування та підтримки з боку суспільства.
Завдання програми:
1.    Надання різних видів соціальної та морально-психологічної допомоги і підтримки соціально незахищеним особам, самотнім громадянам та людям з обмеженими можливостями  самообслуговування та суспільної адаптації.
2.    Налагодження співпраці з органами соціальної опіки.
3.    Проведення заходів гуманітарного характеру зі збору речей, літератури та коштів для соціально-незахищених осіб.
3.    Проведення акцій просвітницького характеру, що популяризують доброчинність.
Етапи роботи:
1. Організація  студентської волонтерської групи допомоги, підбір учасників проекту.
2. Налагодження партнерської взаємодії з державними органами, що здійснюють соціальну  роботу, та недержавними доброчинними громадськими організаціями.
3. Спільне планування гуманітарної діяльності, вибір кола осіб, яким потрібна допомога та підтримка.
4. Проведення доброчинних заходів у відповідності з розробленим планом.
Форми роботи:

 • практична соціальна допомога тим, хто її потребує (трудова, матеріальна, морально-психологічна);
 • акції гуманітарного та просвітницького характеру;
 • заходи організації дозвілля для патронованих волонтерами осіб.

Напрямки роботи: соціальна робота, просвітницька діяльність, консультативна діяльність, морально-психологічна підтримка, організація дозвіллєвих заходів.
СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ “ТЕПЛА ОСІНЬ”
Координатор: Плотнікова О. Д.
Лідерська група: 4-Д курс.  
Центр сприяння: адміністрація Дубенського коледжу РДГУ.
Актуальність проекту. Cучасна ситуація в Україні характеризується соціально-психологічною та економічною нестабільністю. Соціально-психологічні проблеми в Україні відобразились на психологічному самопочутті різних верств населення. Ще більш відчутно визначились категорії людей, які потребують соціально-психологічної допомоги. Незаперечним також є і той факт, що потреби населення у соціальній допомозі, психологічній підтримці і захисті зростають. Тому виникла необхідність у залученні до соціально-психологічної роботи з людьми похилого віку добровільних помічників-волонтерів. На сучасному етапі розвитку нашої країни висококваліфікованих психологів та соціальних працівників в Україні не вистачає. Щоб вирішити цю проблему, необхідно, по-перше, вивчити реальні потреби людей похилого віку, по-друге, визначити, апробувати та поширити методики соціально-психологічної роботи, які допоможуть у реалізації цих проблем, по-третє, потрібна підготовка висококваліфікованих спеціалістів, здатних  професійно  впроваджувати розроблені  концепції  і  програми соціально - психологічної роботи. І саме для студентів педагогічних закладів така волонтерська  робота може стати підготовкою до майбутньої професійної діяльності.
Мета проекту: надання морально-психологічної підтримки викладачам-пенсіонерам Дубенського коледжу РДГУ, організація культурно-дозвіллєвої діяльності.
Форми здійснення: соціальна допомога; кешбокси; проведення просвітницьких, культурологічних заходів; висвітлення проблем пенсіонерів-педагогів у ЗМІ; організація привітань ветеранів коледжу із особистими та професійними святами; організація вечорів-зустрічей, спільних святкувань.
СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ “ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ!”
 Координатор: Власюк Г. Л.
Лідерська група: 1-Б, 4-В курси.
Центр сприяння: центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Актуальність даного соціального проекту. В умовах радикальної соціально-політичної трансформації нашого суспільства, коли відновлюється державність, відродження багатогранного культурно-історичного досвіду та традицій національного виховання надзвичайно активізувалася проблема духовного і фізичного розвитку молодого покоління, становлення його як соціальної особистості. Як здоров’я населення віддзеркалює минуле та сьогодення країни, так і її майбутнє безпосередньо залежить від здоров’я молоді.
Сьогодні на здоров’я підлітків помітніше впливають фактори, дія яких раніше була значно меншою. Інтенсивність дії факторів ризику зростає у підлітковому віці, зокрема це стосується зниження фізичного і підвищення нервово-психологічного навантаження, інформаційного перевантаження, потягу частини підлітків до шкідливих звичок.
Сьогодні досить гостро постає необхідність розробки і запровадження конкретних дій, спрямованих на покращення здоров’я підлітків та молоді.
Головна ідея проекту: пропаганда здорового способу життя як передумови соціального становлення особистості підлітка, визначення шляхів і засобів формування у молоді здорового способу життя.
Мета проекту: створення умов для формування здорового способу життя молодих людей через сприйняття ідеалу і норм здорового, багатоманітного та щасливого життя кожного з них і усвідомлення негативного впливу наркотичного, токсичного, алкогольного, нікотинового отруєння на організм, психіку тощо.
Ресурсне забезпечення: соціальна реклама (плакати, демотиватори, відеоролики), Інтернет-ресурси (створення електронної бібліотеки), додаткова апаратура для проведення психологічних тренінгів (комп’ютер).
Етапи впровадження проекту:
І етап. Створення соціальної реклами  (привернення уваги клієнта до проблеми здоров’я)
ІІ етап. Створення Інтернет бібліотеки (формування інформаційних умінь клієнта; збудження інтересу клієнта до здорового способу життя)
ІІІ етап. Проведення індивідуальних бесід, консультацій, тренінгів  (закріплення бажання клієнта вести здоровий спосіб життя)
IV етап. Дія (проведення заходів та акцій спрямованих на рекламацію здорового способу життя).
Зміст та напрямки діяльності
Етапи впровадження проекту    Зміст роботи
І етап.
Створення соціальної реклами (плакат, демотиватор, відеоролик)

Мета: привернення уваги клієнта та формування мотивації переходу до наступного етапу проекту.     На цьому етапі педагоги, соціальні педагоги, соціальні працівники та психологи працюють над створенням соціальної реклами. Визначається мета, цільова аудиторія, місце розповсюдження,  методи та прийоми рекламного впливу, а також очікуваний результат даної соціальної реклами.
Використовуються різні типи соціальної реклами:
1.    Плакат.
2.    Демотиватор (використовується для підсилення мотивації прийняття рішення).
3.    Відеоролик (може бути створено за допомогою методів аплікації).
Даний етап проекту звертає увагу людей на важливість впливу способу життя на здоров’я.
Кожний зразок реклами має посилання на офіційний сайт електронної бібліотеки! (другий етап)
ІІ етап.
Створення Інтернет-сайту (електронної бібліотеки)

Мета: надання можливості самостійно ознайомитися з інформацією стосовно оздоровлення; формування інформаційних вмінь; збудження інтересу клієнта до даної проблеми.    На цьому етапі створюється Інтернет-сайт, на якому буде розташовано електронну тематичну бібліотеку. Над цим завданням працюють кваліфіковані програмісти. Дана електронна бібліотека містить посилання на теми статей, тематичні форуми з приводу важливості способу життя, офіційні тематичні сайти.
Крім того, на сайті розміщено посилання на індивідуальні Інтернет-сторінки (якщо такі є у наявності, в іншому разі пропонується створити подібні) соціальних служб у справах дітей по всій Україні. Кожна соціальна служба має доступ до своєї сторінки, розміщує і поповнює необхідну інформацію. Таким чином, клієнт може здобути додаткову інформацію, відвідавши електронну сторінку соціальної служби у справах дітей у своєму місті або зателефонувавши за номером телефону, який вказано на сторінці сайту.
ІІІ етап.
 Проведення індивідуальних бесід, консультацій та психологічних тренінгів.

Мета: позбавлення клієнта сумнівів, страхів та закріплення бажання факту збереження та підтримки здорового способу життя.    
На цьому етапі клієнт звертається за індивідуальною консультацією до соціальних служб. З клієнтом працюють кваліфіковані психологи, соціальні педагоги та інші спеціалісти. Доречно створити консультаційні центри при службах у справах дітей.
IV етап. Дія
    •    Організувати вуличну акцію «Бережи здоров’я
      змолоду!»
•    Бесіда «Профілактика та попередження соціально небезпечних хвороб серед дітей та молоді»
•    Соціологічне дослідження «Студентство  за здоровий спосіб життя»
•    Тренінгові заняття на тему: „Здоровий спосіб життя”
•     Анкетування на визначення обізнаності про шкідливість алкоголю в підлітковому віці

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ “ПАМ'ЯТАТИ. ЗБЕРЕГТИ”
Координатор: Семенюк-Іванюк Л. Ю.
Лідерські групи: 3-Г, 3-С курси.
Центр сприяння: відділ міської ради з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськими організаціями та ЗМІ.
Формулювання проблеми. З метою сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, виховання у молодих громадян поваги до національних історичних і культурних цінностей та реалізації молодіжних ініціатив, а також виконання указу Президента про проведення у 2009 – 2015 роках Всеукраїнської молодіжної акції «Пам'ятати. Відродити. Зберегти» з ініціативи студентів Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету створено ініціативну групу студентів відділення «соціальна педагогіка» та «шкільного відділення» з метою реалізації соціального проекту «Пам’ятати. Зберегти» в рамках соціальної програми «Дубенський коледж РДГУ – дубенчанам».
Мета проекту: популяризація національної історії та культури, збереження історичної спадщини України, пам’яток історичних подій, місць бойової слави, відновлення забутих імен, залучення молоді міста до акцій, спрямованих на відновлення та збереження історичної спадщини, формування громадянської свідомості, співпраці з ветеранськими організаціями та окремими ветеранами.
Завдання проекту.
1. Глибоке вивчення історії України, міста, славних традицій українського народу.
2. Збереження культурної спадщини.
3. Догляд за меморіальними місцями.
4.  Проведення популяризаційних заходів серед молоді.
5. Взаємозв’язок із відділом міської ради з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ.
6.  Популяризація діяльності Дубенського коледжу РДГУ в межах міста та району.
Суб’єкти взаємодії. Проект реалізується студентами соціального (1-С) та шкільного (3-В) відділень Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету, керівниками академічних груп (координатор – Л. Ю. Семенюк-Іванюк) за сприяння відділу міської ради з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ Дубенської міської ради (начальник відділу Е.А.Шевчук).
ВОЛОНТЕРСЬКА ПРОГРАМА “БІЛА ТРОСТИНА”
Координатор: Матвійчук С. В.                                                                             
Лідерська група: 3-Б курс.                                                                                       
Центр сприяння: УТОС.
Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма. Основними завданнями даної програми є посилення соціального, медичного захисту інвалідів зору, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, захист прав, наданих Конституцією та законами України, підтримка статутної діяльності УТОС. Життєзабезпечення інвалідів підтримується системою пільг та компенсацій, які визначені відповідними законами. Проте, незважаючи на прийняття значної кількості актів законодавства та інших нормативних документів щодо інвалідів на рівні держави, їх виконання не є достатнім через обмежене фінансування з державного бюджету. Прийняття волонтерської програми "Біла тростина” та залучення на її виконання зібраних благодійних коштів сприятиме покращенню медичного, соціального обслуговування інвалідів та наданню допомоги найменш захищеним інвалідам.
Мета програми: поспілкуватися та поділитися теплом і радістю із людьми, що нечасто відчувають до себе увагу з боку молоді, громадськості, оточуючих, захищати інтереси сліпих, інтегрувати їх у суспільство, здійснювати соціально-трудову та медичну реабілітацію, розширювати їх самостійність і зменшувати залежність від сторонніх осіб.
Основні завдання програми:
1.    Покращення та координація роботи з питань соціального захисту інвалідів та малозахищених верств населення.
2.    Сприяння створенню умов для ефективної роботи УТОС, надання йому допомоги для забезпечення здійснення статутних завдань.
3.    Широке залучення громадських організацій, товариств, релігійних конфесій до організації роботи з питань соціального захисту інвалідів.
Виконання програми надасть змогу сприяти ефективній роботі УТОС
Форми та види діяльності програми: волонтерство; зібрання коштів; надання допомоги у вирішенні соціально-побутових проблем; літературні читання; проведення акцій, свят, заходів і т. д.
ВОЛОНТЕРСЬКА ПРОГРАМА “МИНУЛЕ — ПОРУЧ”
Координатор: Ковальчук Н. Д.                                                                                    
Лідерська група: 4-Б, 1-В курси.                                                                                        
Центр сприяння: музей-заповідник м. Дубна.
Мета та актуальність проекту. Представлений проект є відгуком на сучасні тенденції в суспільстві, які, в свою чергу, обумовлюють розвиток музейних програм. На сьогоднішній день більшість музейних просвітницьких акцій та заходів мають пізнавальний та інформаційно-розважальний характер. Тобто музеї надають відвідувачеві певну інформацію, яку той пасивно споживає. Але в умовах сучасності музей набуває статусу осередку соціальної пам’яті. І на перший план виходить необхідність розробки соціально-розвиваючих програм, в яких людина сама стає активним учасником збереження культурної спадщини.
Зміцнення контактів між музейними та освітніми закладами дасть змогу урізноманітнити навчальний процес, зробити його цікавим, урахувати індивідуальні потреби підлітка, розширити світогляд молодої людини. Впевнено можна зазначити, що проект стане поштовхом для молоді замислитись над соціальними проблемами сучасності, зробити свій внесок у збереження національної пам’ятки культури.
Інтеграція музеїв у сферу дозвілля виявляється у таких формах:
— створення в музейних закладах функціональних приміщень для проведення заходів дозвілля: концертних залів, клубних кімнат, оглядових майданчиків, атракціонів, гральних куточків;
— оренда музейних приміщень для проведення рекреаційних і розважальних заходів;
— використання в музейній діяльності таких форм роботи, як гуртки, хобі-групи, театральні, музичні, літературні студії, організація свят, тематичних вечорів, конкурсів, фестивалів, творчих лабораторій.
Головна ідея проекту: пріоритетними у музейній діяльності є освітні програми для підлітків, метою яких є культурний розвиток дітей, поглиблення їхніх знань про історію свого міста, його мистецтво, літературу, народну творчість на основі першоджерел, а не підручників. Музей повинен тісно співпрацювати із загальноосвітніми навчальними закладами, а підлітки регулярно відвідувати музейні зали.
Сучасні музеї змушені розробляти маркетингові стратегії для створення власного іміджу та привернення уваги населення до своєї роботи. Ефективними визнаються популяризація логотипу музею на афішах, рекламних проспектах, рекламні акції, презентації культурної продукції, систематичне вивчення потреб населення та мотивацій соціальних груп до участі в музейній діяльності тощо.
Основні напрямки роботи
Волонтери працюють у музеях, виконуючи різну роботу: касира, дизайнера, помічника екскурсовода, вихователя, програміста, художнього керівника, консультанта, адміністратора, соціолога. Таку допомогу музеї розглядають як основний ресурс організації, як джерело життєвої сили культури та мистецтва.
В рамках проекту можливе проведення дослідницьких та прикладних робіт, волонтерська допомога в організації днів культури, мистецьких фестивалів, міських свят; створення інформаційних ресурсів, проведення інформаційних кампаній, творчих акцій,  прибирання території, засадження місцевості рослинами, допомога в організації пересувних виставок, конкурсів та дозвільних проектів.
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «КАЛИНОВИЙ ПЕРЕДЗВІН»
Координатор: Сардига О. В.
Лідерська група: 1-А, 2-А курси.
Центр сприяння: Дубенська міська рада.
Актуальність програми: Історичний досвід більшості європейських народів свідчить про те, що мова як важливий показник національної ідентичності була і залишається об’єктом державної підтримки та регулювання. Проте в Україні ще не все зроблено для повноцінного впровадження української мови в усі сфери суспільного життя. Слід докладати всіх зусиль для розширення сфери функціонування державної мови, щоб вона розвивалася та відігравала консолідуючу роль у становленні громадянського суспільства. Послідовне вирішення мовних питань, зміцнення державного статусу української мови передбачає стимулювання процесу побудови заможної та демократичної України.
Мета програми: створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови на Дубенщині, виховання любові, поваги, шанобливого ставлення до неї, національної свідомості у жителів міста та району, формування патріотизму у громадян України.
Основні завдання програми:
1.    Сприяння зміцненню статусу української мови як державної.
2.    Всебічний розвиток і розширення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя.
3.    Визначення та здійснення заходів для стимулювання глибокого вивчення української мови.
4.    Розширення словникової бази молоді міста.
5.    Сприяння національно-культурному розвиткові українців, які проживають за межами України.
Виконання програми забезпечить:
-    практичну реалізацію статті 10 Конституції України щодо всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;
-    розширення функціонування української мови у засобах масової інформації, сфері культури, освіти та науки;
-    підтримку функціонування української мови в інформаційному комп’ютерному середовищі;
-    поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів різних типів з метою вивчення державної мови;
-    стимулювання вивчення української мови учнями, студентами, іншими дубенчанами.  
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем
Розв’язання проблеми можливе шляхом:
-    реалізації державної політики як пріоритетного засобу розвитку української мови на території Дубенщини;
-    здійснення системи заходів щодо популяризації української мови;
-    розроблення науково-методичних основ викладання української мови;
-    зміцнення статусу української мови як державної.
Програма реалізується протягом 2012 – 2015 років і не поділяється на етапи, оскільки заходи Програми взаємодоповнюючі і не мають складної функціональної залежності один від одного.
Основні напрямки реалізації програми:
1.    Висвітлення в районних, міських засобах масової інформації актуальних питань розвитку і функціонування української мови як скарбниці культурного надбання народу.
2.    Забезпечення відповідності навчально-виховного процесу в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах вимогам законодавства про мови.
3.    Поповнення фондів бібліотек кращими творами національної та світової літератури.
4.    Проведення заходів щодо популяризації ювілейних дат видатних письменників, українських митців, державних діячів, мовознавців.
5.    Популяризація заходів до Дня української писемності та мови:
-    організація та проведення міського конкурсу знавців української мови;
-    участь у всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури;
-    участь в обласному літературному конкурсі «Перло многоцінне»;
-    участь у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика.
6.    Систематичне проведення літературних гостин з сучасними письменниками.
7.    Збір та популяризація літературних доробків студентської молоді шляхом публікації у збірнику «Зорі народжуються на землі…».
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ “ВІКНА ”
Координатор: Пулик І. М., Сірман О. А.
Лідерські групи: 2-Б, 3-В курси.
Центр сприяння: міський відділ культури.
Актуальність. Культурний простір сучасної епохи з притаманними йому плюралізмом існування різноманітних форм, жанрів і стилів мистецтва розвивається в умовах глобального поширення інформаційних технологій, що детермінує необхідність зміни художньо-педагогічного мислення. Модернізація змісту навчання мистецтв, враховуючи вітчизняні і світові інноваційні процеси, передбачає як застосування нових форм впливу художніх цінностей на людину, так і відродження, збереження та популяризацію національних традицій, надбань, оберегів, культури українського народу.
Мета проекту: формування особистісно-ціннісного ставлення до національної культури українського народу.
Головна ідея проекту: знайомити із перлами духовності, взірцями матеріальної культури нашої Вітчизни, її звичаями, обрядовістю, символами-оберегами українства.
Етапи впровадження проекту:
І етап. Переддія. — Збір матеріалу, написання сценаріїв, репетиційний період, компонування, оформлення дійства.
ІІ етап. Дія. – Виставки. Презентації. Майстер-класи. Театралізовані дійства.
ІІІ етап. Післядія. – Аналіз. Узагальнення. Висновки. Зворотна дія.
Творчі ресурси: театр народної пісні «Погостини», духовий оркестр, студія естрадного співу, драматична студія «Романтик», інструментальний секстет «Мелодія», танцювальна студія «Дивоцвіт», ансамбль народних інструментів, гурток декоративно-ужиткового мистецтва, студія «Писанка».

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ “РІДНЕ МІСТО”
Координатор: Цимбалюк Т. В.
Лідерська група: 1- Д курс.
Центр сприяння: міська рада.
Актуальність. Україна належить до тих країн світу, де стан навколишнього середовища вважається несприятливим, а у багатьох регіонах, в тому числі і в нашій області — критичним чи близьким до нього. Україна має найвищі серед країн СНД показники загальної завантаженості території усіма видами виробництва. Протягом багатьох десятиліть господарство країни розвивалось без реального врахування екологічних вимог, що призвело до негативних змін усіх компонентів природного комплексу. Екологічні питання дуже актуальні, оскільки невирішення цих проблем приносить великі нещастя, хвороби і смерть людей. Від екологічного благополуччя залежить життя людини. Екологія — це здоров'я планети.
Головні ідеї:

 • покращити екологічний стан свого міста;
 • через участь у різноманітних екологічних акціях та заходах внести свій посильний внесок у покращення екологічної ситуації у м. Дубно;
 • довести, що молодь небайдужа до проблем, які стоять перед суспільством, зокрема, проблем збереження оточуючого середовища;
 • формувати екологічну свідомість дубенчан шляхом пропаганди знань про стан навколишнього природного середовища, підвищення рівня екологічної освіти та культури молодих громадян;
 • розвивати екологічну ініціативу молоді;
 • оволодіти практичним досвідом розв'язання суспільних проблем.

Мета проекту: розширити і поглибити знання про місто, вдосконалити вміння застосовувати теоретичні знання на практиці, формувати екологічну культуру особистості, сприяти набуттю навичок і досвіду в розв'язанні екологічних проблем та передбаченні можливих наслідків діяльності з перетворення природи, залучення до практичної природоохоронної роботи, створити оптимальні умови для самореалізації талановитих студентів та забезпечення розвитку їхніх творчих здібностей.
Види діяльності, які можливо використати в ході реалізації проекту:

 • проведення прес-конференцій;
 • розклеювання листівок зі зверненням до населення не викидати сміття у навколишнє середовище;
 • зустрічі з громадськістю;
 • проведення опитування;
 • спостереження за природою рідного міста;
 • збір інформації про екологічний стан міста та її аналіз;
 • практичне втілення ідей та проектів.

Етапи проведення:

 • створення команди;
 • формулювання теми проекту;
 • вивчення проблем — пошук потрібної інформації, зустрічі з фахівцями;
 • визначення шляхів розв'язання даної проблеми;
 • планування діяльності;
 • здійснення практичних дій, спрямованих на “оздоровлення” природи;
 • обговорення результатів роботи;
 • презентація проведеної роботи;
 • планування подальшої екологічної роботи.

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ПРОГРАМА “ТЕАТРАЛЬНИЙ ВЕРНІСАЖ”
Координатор: Іванова О. С.
Лідерська група: 1-С, 2-В курси.
Центр сприяння: міський відділ культури.
Актуальність. Актуальність театрального мистецтва в системі засобів художньо-естетичного виховання зростає у зв'язку із загостренням проблем   виховання цілісної особистості, оскільки театр є вираженням комплексного художнього погляду  на  оточуючий  світ.  
Мета: пропаганда театру як виду мистецтва, розвиток естетичного смаку, виховання молодого покоління на кращих зразках української та світової драматургії.
Завдання:
1.    Сприяти взаємозбагаченню духовної культури учнів міста і студентів коледжу засобами пропаганди національного і світового театрального мистецтва.
2.    Сприяти активізації творчого самовиявлення молоді.
3.    Збагачувати культурний простір міста.
4.    Поширювати контакти між драматичними колективами міста.
5.    Формувати національну гідність та духовність підростаючого покоління.
Види діяльності:

 • представлення учнівській молоді міста найцікавіших вистав драматичної студії «Романтик» Дубенського коледжу РДГУ;
 • розробка і поширення інформаційних буклетів про театральний простір Рівненщини та України;
 • організація та проведення зустрічей із драматичними студіями міста;
 • презентація вистав різним верствам населення м. Дубна (за потребою).

Нормативно правові основи діяльності програми
Декларація від 15.12.1992 № 2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні";
Закон України від 05.02.1993 № 2998-XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
Закон України від 01.12.1998 № 281-XIV "Про молодіжні та дитячі громадські організації";
Закон України від 21.06.2001 № 2558-III "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю";
Закон України від 19.02.09 року № 1026 „Про затвердження  Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки;
Закон України від 21.01.2010 року N 1824-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв»;
Указ Президента України від 24.04.2000 № 612/2000 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді";
Указ Президента України від 02.08.2000 № 945/2000 "Про гранти Президента України для обдарованої молоді";
Указ Президента України від 23.06.2001 № 467/2001 "Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями";
Указ Президента України від 25.10.2002 № 948/2002 "Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді“;
Указ Президента України від 29.03.2001 № 221/2001 “Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики”.
Указ Президента України від 28.03.2008 №279-2008 “Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні”;
Указ Президента України від 27.04.2009 № 272/2009 "Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції "Памятати. Відродити. Зберегти" (додаток 1);
Указ Президента України вiд 06.01.2010 № 6/2010 "Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню актуальних питань молоді"
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1333 «Про премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю";
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1125 "Про утворення Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді“;
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 1062 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених молодіжними, дитячими громадськими організаціями та їх спілками, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї".
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 № 298-р "Про затвердження заходів щодо державної підтримки розвитку молодіжного та дитячого туризму";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 2010 р. №253-р "Питання утворення Всеукраїнського центру патріотичного виховання молоді"

Україна – це Європа!

Любов до Вітчизни не примушує заплющувати очі на досягнення іноземців. Навпаки, чим більше ми любимо Батьківщину, тим більше намагаємося збагатити свою країну скарбами, здобутими не з її надр. Щоб рухатись уперед, потрібно не лише любити Україну, а й знати та поважати своїх сусідів. Ми живемо в унісон з Європою, мислимо по-європейськи, у нас спільні ідеали.

У ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» День Європи відзначався у вівторок, 18 травня. Викладачі комісії іноземної філології проводили інформаційні хвилинки, які розширювали знання студентів про Європейський Союз.

Також студентами ІІІ-А курсу, які є учасниками лідерської програми «Євронація» (керівник Романова Г.М.), було створено фотовиставку, на якій зображено прапори держав, що входять до Європейського Союзу. Це свято в черговий раз нагадує нам, що Європа починається не за кордоном України, вона - у серці кожного українця!

europ1 europ2

Куточків різних на землі багато.

Європа серед них – найкраща над усім,

Бо саме тут ми маємо зростати.

Європа – наш великий спільний дім!

Акція «Альтернативна ялинка»

       Напередодні новорічних свят усі прикрашають свою оселю гарною, пишною зеленою ялинкою. Кожен хоче обрати якнайкращу, але не кожен цікавиться до чого може призвести така масова вирубка лісу.
       Знаючи проблеми з якими може зустрітися людство, волонтери екологічного проекту «Рідне місто» соціальної програми «Дубенський коледж РДГУ - дубенчанам» закликають вас замінити звичайну ялинку на альтернативну. Її можна зробити власноруч за допомогою паперу, мотузок, картону та інших матеріалів.

yluna1 yluna2 yluna3

      Таку ялинку зможе створити будь-хто й вона буде не лише прикрашати Вашу домівку, а й допоможе зберегти довкілля.
      Якщо ж ви все-таки полюбляєте живу зелену красуню, то найкраще посадити її біля свого будинку або висадити у горщик. Таке дерево буде не лише прикрасою подвір`я, а й з користю служитиме вам довгі роки.
       Пропонуємо Вам оглянути виставку та надсилати фото альтернативних ялинок на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Волонтери екопроекту "Рідне місто"

Дорогою до альма-матер

У четвер, 15 жовтня, у Дубенському педагогічному фаховому коледжі РДГУ в рамках програми «Калиновий передзвін» відбулась зустріч із випускником закладу, а нині відомим українським поетом, письменником, драматургом, сценаристом Олександром Ірванцем. На зустрічі були присутні викладачі, студенти старших курсів, дискусійний клуб (керівник – Іванова О. С.).

irv1 irv2

Автор представив студентам свою збірку «Три плюс два». Вона вмістила п’єси, які ставилися на сценах Німеччини, США, Польщі, Хорватії, виконувалися в Україні на професійному й аматорському рівнях. У фокусі цих п’єс — наш сучасник, прогресивний і свідомий відповідальності своєї суспільної місії, яку йому випало виконувати в нелегкий і суворий час.

Невимушене спілкування з аудиторією надавало особливого емоційного відтінку зустрічі. Так, пролунало чимало спогадів про наш заклад, думок про роль тодішнього педколеджу у формуванні раннього Олександра Ірванця. Як наслідок – десятки запитань, які лунали від студентів та викладачів, адже пану Олександру вдалось налаштувати слухачів на відверту і водночас легку розмову.

irv3 irv4

Також студенти змогли отримати найцінніший досвід – прослухали читання п’єс і поезій у виконанні самого автора. Погодьтесь, таке трапляється не часто.

Дякуємо Олександру Ірванцю за те, що не забуває свою альма-матер, знайомить нас із сучасною українською літературою, за подаровану закладу книгу із автографом автора. Студенти чекають наступної зустрічі. Тому наснаги у творчості, щоб швидше з’явився привід представити свій новий витвір.

irv5

День закоханих у Дубенській спеціальній школі-інтернаті

Про любов написано і сказано так багато, що, здавалося б, нічого нового вже вигадати просто неможливо. Але будь-який закоханий це з легкістю спростовує, знаходячи слова, вирази і вчинки, які представляють його особисту любов все в новому й новому світлі. Це унікальне почуття і стан душі. День закоханих - тому підтвердження. Якщо звернутись до історії походження цього, без перебільшення, унікального свята, можна помітити безліч протиріч, проте, свято є, свято люблять, воно очікуване і хвилююче для багатьох з нас.

v01 v02 v03 v04

У День закоханих ми готуємо один одному різноманітні сюрпризи. 7 лютого студенти І курсу, групи Д у рамках соціальної програми “Подаруй дитині радість” виготовляли з дітьми Дубенської спеціальної школи-інтернату чудові валентинки, в яких написали свої щирі, теплі побажання.

v05