Положення про відокремлений структурний підрозділ «Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету»

Положення про організацію освітнього процесу у відокремленому структурному підрозділі «Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету»

Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти у ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету»

Положення про організацію дуальної форми здобуття освіти у відокремленому  структурному підрозділі  «Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету»

Положення про внутрішню систему оцінювання якості освіти

Положення про апеляцію результатів навчальних досягнень здобувачів освіти у ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету»

Індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти

Положення про академічну доброчесність у ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»
Положення про академічну мобільність  ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету»
Положення про неформальну та інформальну освіту здобувачів фахової передвищої освіти ВСП "Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про педагогічну раду
Положення про методичну раду
Положення про циклову комісію
Положення про виховну роботу у ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»
Положення про порядок розроблення та реалізації освітньо-професійних програм відокремленого структурного підрозділу «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету»
Положення про відділення ВСП «Дубенський педагогічний ФК РДГУ»
Положення про психологічну службу
Положення про навчальні кабінети
Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним навчальним планом
Положення про порядок забезпечення доступу до публічної інформації
Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у ВСП «Дубенський педагогічний ФК РДГУ»
Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін

Положення про освітній моніторинг у ВСП «Дубенський педагогічний ФК РДГУ»

Положення про оцінювання результатів навчальних досягнень здобувачів освіти у ВСП "Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ"

Положення про систему внутріколеджового контролю
Положення про проведення атестації знань студентів
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення
Положення про порядок відрахування та поновлення на навчання
Положення про стипендіальну комісію ВСП «Дубенський педагогічний ФК РДГУ»
Положення про порядок призначення академічної стипендії
Положення про приймальну комісію
Положення про апеляційну комісію
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів фахової передвищої (вищої) освіти
Положення про підрозділ сприяння працевлаштуванню випускників ВСП «Дубенський педагогічний ФК РДГУ»
Положення про комісію з персонального розподілу молодих спеціалістів ВСП «Дубенський педагогічний ФК РДГУ»
Положення про структуру навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни
Положення про протидію булінгу
Положення про керівника академічної групи у ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»
Положення про студентське наукове товариство «Золота сова» у ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»
Положення про про студентське самоврядування ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»
Положення про вибори Голови студентської ради ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»
Положення про первинну об’єднану профспілкову організацію ВСП «Дубенський педагогічний ФК РДГУ»
Положення про бібліотеку
Положення про кращу кімнату гуртожитка ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»
Положення про про студентську раду гуртожитку ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»

Положення про особливості користування гуртожитком ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»