Дні відкритої практики з додаткової кваліфікації «Вчитель іноземної мови в початкових класах» 2017

Згідно з планом роботи центру інтеркультурності інтегрованої програми професійно-практичної підготовки студентів «Джерело» в Дубенському коледжі РДГУ розпочались Дні відкритої практики студентів 3 курсу,групи А з додаткової кваліфікації «Вчитель іноземної мови в початкових класах» на базі Дубенської гімназії №2. Показовий урок з німецької мови на тему „InwelchemStock”, який провела студентка-практикантка Білецька М.А. 12.10.2017р. , відвідали завідувач з навчально-виробничої практики Шевчук Н.П., керівник практики від коледжу Пелагій Т.Я., керівник від бази практики Киричук М.Л. Студентка продемонструвала хороші вміння здійснювати діяльність з навчання іноземної мови на базі сформованої іншомовної компетенції та знань основ теорії методики, педагогіки та психології.

Тема та мета уроку були визначені чітко, дидактично правильно. Для проведення уроку в класі були створені необхідні умови. Початок уроку був вдало організований (студентка використала музичне привітання, яке налаштувало учнів на спілкування та створило позитивний настрій у класі). Практикантка провела мовленнєву зарядку відповідно до методичних вимог. При перевірці домашнього завдання студентка аналізувала відповіді учнів та об’єктивно їх оцінювала. Використана інтерактивна вправа «Мікрофон» сприяла розвитку мовленнєвих навичок учнів. Студентка провела тест перехресного вибору, за допомогою якого було перевірено домашнє завдання. Оскільки тест носить ігровий характер, то така форма роботи зацікавила учнів. Для повторення раніше вивченого матеріалу, практикантка використала комунікативну вправу, що сприяла розвитку навичок усного мовлення. Для введення нових лексичних одиниць студентка застосувала безперекладний спосіб семантизації, а для їхньої активізаці - некомунікативні та умовно-комунікативні вправи, що сприяли їх якісному засвоєнню учнями. Виклад нового матеріалу був логічним, грамотним та доступним з урахуванням вікових, психологічних особливостей учнів.

IMG-inyaz17 1 inyaz17 2

Студентка провела вправу на аудіювання в ігровій формі, яка активізувала увагу учнів та сприяла розвитку усвідомленого сприйняття іноземної мови, готовності до реалізації таких видів мовленнєвої діяльності, як говоріння, читання. Для контролю розуміння прочитаного тексту практикантка використовувала різнорівневі тести. Такий диференційований підхід є методично виправданим. Під час уроку практикантка застосовувала індивідуальні, хорові та групові форми роботи. Поставленої мети уроку досягнуто, визначені завдання виконано.

Після уроків і позакласного заняття був проведений аналіз. Адже відомо, що вміння спостерігати та аналізувати педагогічний процес є професійно необхідним для кожного майбутнього вчителя. Воно складає основу успішної реалізації дослідницької функції вчителя, а також є базою для оволодіння самоаналізом, що є запорукою високого професіоналізму.