Настановча конференція до проходження переддипломної педагогічної практики для студентів випускних груп 2017

     На базі Дубенського коледжу РДГУ проведено настановчу конференцію «Переддипломна педагогічна практика як засіб самовдосконалення та можливість отримання першого робочого місця» для студентів спеціальностей 5.01010201 «Початкова освіта», 5.01010101 «Дошкільна освіта», 5.01010601 «Соціальна педагогіка».

IMG 20170116 115204 IMG 20170119 152600

   Завідувач навчально-виробничої практики Н.П. Шевчук, фахівець з профорієнтації випускників К.Р. Багнюк ознайомили студентів з особливостями проходження переддипломної педагогічної практики, яка є одним із ефективних способів успішного працевлаштування. У ході конференції студенти отримали пам’ятки, інструктивні матеріали, в яких чітко визначено мету, завдання, обов’язки студента-практиканта, зміст даного виду практики, форми, методи контролю та критерії оцінювання практичних умінь і навичок студентів під час проходження переддипломної педагогічної практики, проведено цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності.

IMG 20170117 102934

       Бажаємо випускникам стати успішними фахівцями під час проходження переддипломної педагогічної практики для можливості отримання першого робочого місця.

IMG 20170116 120923 IMG 20170117 101924 IMG 20170117 104801

Настановча конференція до проходження пробної педагогічної практики для студентів 2-х, 3-х курсів 2017

         19.01.2017р. проведено настановчу конференцію до проходження пробної педагогічної практики для студентів 3-х курсів шкільного та 2-го курсу дошкільного відділень. Завідувач навчально-виробничої практики Н.П. Шевчук ознайомила студентів з особливостями організації та проходження даного виду практики, провела цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності студентів. 

IMG 20170119 144937

 

       Пробна педагогічна практика — багатосторонній і складний процес вправ із формування у студентів педагогічних умінь, основи яких спрямовані на засвоєння спеціальних методик. Тож бажаємо студентам-практикантам успішної реалізації теоретичних знань на практиці.

IMG 20170119 144950 IMG 20170119 145034

День відкритої практики з додаткової кваліфікації

         24 листопада 2016р. на базі Дубенського НВК «ЗНЗ-ДНЗ» проведено відкриті уроки на тему «Shopping» з додаткової кваліфікації «Вчитель іноземної мови в початкових класах» студентами-практикантами А.Корнійчук, Довбищук І. (керівники практики О.А. Зінченко, А.В. Кочубей).

x1 x2

         Використовуючи різноманітні форми  роботи на уроках (робота у парах, групах, ігрові прийоми), студенти зуміли активізувати роботу учнів, стимулювати їх мовленнєву діяльність. Зміна видів діяльності на уроках сприяла ефективному засвоєнню нових лексичних одиниць та граматичних структур. Доцільно використано допоміжні засоби навчання (наочні посібники, аудіо- та відеоматеріали). Керуючись дидактичними та методичними принципами навчання, адаптуючи завдання до рівня мовної підготовки учнів, студенти залучали до роботи всіх учнів.

x3 x4

         Якість і ефективність педагогічного процесу залежить від уміння педагога аналізувати власну діяльність, успіхи та помилки. Тому важливим елементом практичної підготовки є педагогічний аналіз та самооцінка. Аналізуючи проведені уроки, студенти та керівники практики дали оцінку методичному, психологічному, операційно-дидактичному аспектам діяльності студентів-практикантів.

x5 x6

 

 

День відкритої практики з додаткової кваліфікації

    17 листопада 2016р. на базі гімназії №2 проведений відкритий урок з додаткової кваліфікації «Вчитель іноземної мови в початкових класах».

     Студенти 3-А курсу та керівники практики від коледжу та базової установи відвідали урок німецької мови у 5-А класі на тему «DieSchule. InwelchemStock» (студентка-практикантка Пилипюк Н., керівник практики Романова Г.М.).

ab2

    Урок відзначався змістовністю, інноваційністю, креативністю. Учні залучалися до мовної діяльності, спрямованої на формування комунікативних  умінь та навичок. Закріплення вивченого матеріалу проводилось з використанням різноманітних дидактичних ігор. Ця робота активізувала пізнавальну діяльність учнів, що сприяло оволодінню навчальним матеріалом на рівні словосполучення та фрази. Вдало використано наочні, відео- та аудіоматеріали.

ab1 ab3

       Під час обговорення уроку керівники практики та студенти-практиканти проаналізували результати навчальної діяльності учнів, педагогічної діяльності Пилипюк Н. в дидактичному, психологічному, організаційному, санітарно-гігієнічному аспектах. 

ab4 ab5

Система аналітичної діяльності в оцінюванні уроків інформатики

          26.10.2016р. на базі НВК «ЗНЗ-ДНЗ» проведено серію відкритих уроків та позакласне заняття з інформатики, які відзначаються змістовністю, науковістю, інноваційністю, креативністю. Керівник практики та студенти-практиканти аналізують результати своєї праці в дидактичному, психологічному, організаційному, санітарно-гігієнічному аспектах. Самоаналіз уроків під керівництвом Володимира Степановича здійснюється на всіх етапах практичної підготовки студентів: під час проектування уроку (консультації) і після його проведення. Для здійснення самоаналізу розроблено чіткий алгоритм, якого дотримуються всі студенти.

cd1 cd2
cd3 cd4
cd5